Проблемна науково-дослідна лабораторія фізичної електроніки

Проблемна науково-дослідна лабораторія фізичної електроніки є підрозділом науково-дослідної частини УжНУ. 5 квітня 1965 року Постановою Ради Міністрів СРСР №337 і відповідними наказами Міністерства вищої і середньої освіти СРСР та УРСР була заснована перша в УжДУ Проблемна науково-дослідна лабораторія фізики електронних зіткнень (ПНДЛ ФЕЗ), яка з 1984 року носить назву Проблемна науково-дослідна лабораторія фізичної електроніки. ЇЇ безпосереднім організатором та першим науковим керівником був професор Іван Прохорович Запісочний, а завідувачем - професор Поп Степан Степанович. Науковим керівником з 1982 по 2008 рр. був професор Шимон Людвік Людвікович. З 2008 року науковим керівником ПНДЛ ФЕ є професор Шафраньош Іван Іванович, доктор фізико-математичних наук, учень І.П. Запісочного.

Підставою для відкриття ПНДЛ ФЕ була гостра необхідність в проведенні досліджень елементарних процесів зіткнень електронів, іонів і фотонів з атомами, іонами, молекулами та твердими тілами для розв’язання проблем керованого термоядерного синтезу, астрофізичної та лабораторної плазми, екології та біофізики.

 Напрямки досліджень

  1. Фізична електроніка (керівник проф. Шафраньош І.І.)
  2. Квантова електроніка (керівник проф. Шуаібов О.К.)

 Свідченням світового рівня досліджень за тривалий період є присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 1995 рік Шимону Л.Л. і колишнім працівникам ПНДЛ ФЕЗ Запісочному І.П., Алексахіну І.С., Шпенику О.Б., Завилопуло А.М., Імре А.Й. за цикл праць (1962-1993 роки) «Елементарні процеси та резонансні явища в парних зіткненнях електронів, атомів і іонів». Експонат, що був представлений на ВДНГ СРСР, отримав вищу нагороду – «Диплом почета», а радянським центром керування польотами космічних кораблів пам'ятними медалями «Участнику подготовки и обеспечения управлення полетом космических кораблей «Союз-Аполлон» були нагороджені Запісочний І.П. та Шимон Л.Л.

 За період 1990-2022 рр. виконано 73 держбюджетних теми, 9 міжнародних грантів, захищено 8 докторських та 20 кандидатських дисертацій, опубліковано понад 560 наукових статей у фахових журналах, з яких понад 450 у закордонних виданнях, видано 13 монографій. На базі ПНДЛ ФЕ підготовлено понад 300 бакалаврських та магістерських дипломних робіт.

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Шафраньош Іван Іванович, доктор фізико-математичних наук
Дата оновлення сторінки: 27.12.2022