Навчально-наукова кріогенна лабораторія

Навчально-наукова кріогенна лабораторія Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»,  створена для успішного виконання  науково-дослідних, навчальних і освітніх робіт і є структурним підрозділом у складі науково-дослідної частини УжНУ.  В кріогенній лабораторії студенти університету знайомляться з фізичними основами розділення кріогенних газів на основі використання процесу зрідження повітря, технікою роботи з кріогенними рідинами, конструкцією дюарів для зберігання і транспортування зріджених газів, кріостатів, методом підготовки до роботи установок для отримання  рідкого азоту. Історія створення кріогенної станції в Ужгородському університеті розпочалася в далекі 60-ті роки, коли зусиллями фундаторів наукових досліджень в університеті – Д.В.Чепура, І.П.Запісочного, В.О.Шкода-Ульянова бере початок формування кафедр фізичного факультету. Дослідження в сфері нових напівпровідникових матеріалів, фізики атома і ядра потребували також низькотемпературних експериментів,  тож логічним продовженням розвитку науки  в університеті стало створення кріогенної дільниці з отримання зрідженого азоту (77,4 K),  кисню (точка кипіння 90,2°K ) а згодом –  гелієвої станції , що давало можливість розширити діапазон температур до 4,2 К  Слід згадати, що велику роль у становленні та функціонуванні кріогенної дільниці університету відіграв Волков Б.Є., який був багаторічним її керівником.  Створення кріогенної лабораторії в Ужгородському університеті дало нові можливості не лише для фізиків – студенти і науковці хімічного, біологічного та медичного факультетів щорічно при виконанні бакалаврських, магістерських та науково-дослідних робіт використовують зріджений азот для охолодження зразків  до кріогенних температур.