Центр психологічної служби

Центр психологічної служби (далі ЦПС) в структурі освіти є складовою частиною державної  системи охорони фізичного та психічного здоров’я  молодих громадян України і діє з метою визначення та створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості в умовах навчання.

ЦПС як і усі психологічні служби у своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Законами України „ Про освіту” „ Про надання психіатричної допомоги населенню України” та Проектом Закону „Про надання психологічної допомоги населенню України” та власним  Положенням.

Діяльність психологічної служби в системі вищої освіти України забезпечується практичними психологами, соціальними педагогами та соціальними працівниками, які мають вищу спеціальну освіту. За своїм статусом працівники служби належить до педагогічних працівників і, відповідного до чинного законодавства  користуються всіма правами і гарантіями, передбаченими для них.

ЦПС тісно співпрацює з органами охорони здоров’я, правоохоронними структурами,  органами  соціального захисту та у справах  сім’ї та молоді, а також із громадськими та благодійними організаціями.

ЦПС працює у відповідності до Етичного Кодексу практичних психологів, тому кожному клієнту гарантує конфіденційність, анонімність,  гуманність, безумовну повагу до особистісного життя, компетентність . 

Завдання ЦПС :

 • сприяння повноцінного особистісного та інтелектуального розвитку студентів.
 • оптимізація навчального процесу у вузі.
 • сприяння ефективній адаптації студентів, особливо першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі.
 • консультування з питань медичної, вікової, дитячої, підліткової, сімейної, шкільної, політичної, юридичної, етнічної психології та психології менеджменту, виробництва, спорту, управління.
 • попередження процесів дезадаптації, в тому числі і девіантної поведінки серед студентської молоді.
 • корекція дезадаптативних станів. девіантної поведінки ( протиправної . наркозалежної, суїцидоманії  тощо).
 • допомога студентам в кризових та  стресових станах.
 • терапія психологічних симптомів дезадаптації серед студентської молоді.
 • профілактика психічних захворювань серед студентів.
 • психологічні консультації з питань фізичного та психічного здоров'я, адаптації до стресових ситуацій.
 • психологічні консультації з питань професійного росту, навчання.
 • психологічні тренінги з проблем покращення психічної діяльності: пам'яті, уваги, рис лідера, комунікативних функцій тощо.
 • соціально-психологічний аналіз діяльності керівників організацій, установ, політичних лідерів.
 • опитування громадської думки населення та соціометричні дослідження в трудових колективах, організаціях і установах.
 • посередництво у вирішенні міжособистісних та колективних конфліктів.
 • надання послуг у сфері  формування іміджу керівника та політичного лідера.

 Основні види діяльності ЦПС :

 • психодіагностика  студентів, груп та колективів.
 • корекція неадаптативних форм поведінки студентів.
 • психотерапія дезадаптативних та патопсихологічних станів.
 • реабілітація пост травматичних постстресових станів.
 • профілактика девіантих форм поведінки та психічних захворювань.

Робота Центру забезпечується висококваліфікованими психологами, соціологами,  докторами і кандидатами наук, що мають великий досвід прикладних наукових досліджень та практичної діяльності.

Рівні функціонування ЦПС :

 • науковий – психологічні дослідження в дипломних, курсових, дисертаційних роботах.
 • методичний  - забезпечення процесу виховання, навчання навчальними підручниками, методиками, програмами.
 • практичний – надання психологічної допомоги студентам.

Напрямки діяльності ЦПС:

 • науково-дослідницький.
 • консультативно - методичний.
 • терапевтично-профілактичний.
 • просвітницько-пропагандистський.

Наукове-методичне керівництво ЦПС УжНУ здійснює Український науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи. який створюється Міністерством освіти України та АПН України.

Служба функціонує як структурний підрозділ УжНУ.

Ректор УжНУ в установленому порядку затверджує штатний розпис згідно з нормативними (директор ЦПС, методист та практичні психологи, соціальний педагог, соціальний працівник).

Практичний психолог надає консультативну, корегуючу, терапевтичну допомогу з питань особливостей побудови сімейних та романтично-інтимних стосунків, гармонії спілкування в сім’ї, колективі суспільстві, вирішення  внутрішньо - та між особистих конфліктів, психічного здоров’я та краси тіла, психотравмуючих станів та ситуацій, спорту вищих досягнень, менеджменту та управління.

Соціальний педагог сприяє профілактичній та просвітницькій діяльності центру.

Соціальний працівник здійснює посередницьку діяльність між освітніми установами, конфліктуючими сторонами, виконує профілактично реабілітаційні заходи.

Відповідальний за інформацію: Директор ЦПС - Вовканич М.Д.
Дата оновлення сторінки: 12.12.2013