Відділ соціально-психологічної служби

Відділ соціально-психологічної служби є структурним підрозділом державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет».

Відділ забезпечує систематичне психологічне та педагогічне вивчення навчально-виховного процесу, психофізіологічного розвитку студентської молоді, мотивів поведінки і діяльності студентів з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей. Сприяє створенню умов для саморозвитку та самовиховання студентів, виконанню освітніх та виховних завдань.

Відділ соціально-психологічної служби реалізує свою діяльність у відповідності до Етичного Кодексу психологів, тому кожному відвідувачугарантує конфіденційність, анонімність, гуманність, безумовну повагу до особистісного життя, компетентність.

Завдання відділу соціально-психологічної служби:

- вивчення та узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду та досвіду інших закладів вищої освіти з питань психологічної та соціальної підтримки студентів та викладачів закладу вищої освіти;

- сприяння адміністрації та викладачам університету в створенні соціальної ситуації розвитку, що забезпечує психологічні умови для охорони здоров’я і розвитку особистості студента, викладачів та інших учасників навчально-виховного процесу;

- сприяння створенню психологічних умов для розвитку творчих здібностей, пізнавальної та мотиваційної сфери особистості студента у навчально-виховному процесі;

- сприяння вирішенню освітніх і виховних завдань, професійної гнучкості студентів, формуванню соціальної компетентності як передумови ефективної соціалізації молоді;

- надання допомоги студентам у визначенні своїх можливостей з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей; соціально-психологічний супровід осіб різних соціальних категорій;

- допомога кураторам та викладачам університету у вихованні студентів та формуванні у них принципів взаємодопомоги, толерантності, відповідальності, впевненості у собі, здатності до активної соціальної взаємодії.

Основні напрямки роботи відділу соціально-психологічної служби:

- психологічна діагностика: рівня адаптованості студентів першого курсу до навчання у ЗВО та причин дезадаптації; рівня згуртованості студентських колективів на різних етапах навчання; окремих випадків, з метою виявлення причин незадовільної успішності (за потребою); рівня лідерського потенціалу студентів, які можуть виконувати лідерські доручення;

- психологічне та соціальне просвітництво – ознайомлення студентів з видами та формами психологічної та соціальної допомоги, котрі надаються соціально-психологічною службою, із сучасними досягненнями психології та соціології;

- соціально-психологічна профілактика – сприяння повноцінному розвитку особистості студентів і студентських груп, сприяння здоровому способу життя; попередження особистісних та міжособистісних проблем, соціально-психологічних конфліктів тощо;

- психологічне консультування – надання допомоги (психологічної підтримки) щодо адаптації до нових життєвих обставин, подоланні кризових ситуацій, в особистісному і професійному розвитку;

- психологічна реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги студентам, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали домашнього насильства, булінгу тощо) з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності (за потребою);

- формування у студентів та співробітників університету високого рівня соціальної та психологічної культури;

- психологічна просвіта – ознайомлення студентів та викладачів з основами психології, формування потреб у психологічних знаннях;

- виявлення спільно з викладацьким складом та адміністрацією університету симптомів психічного перенавантаження у студентів та працівників закладу з метою їх профілактики, нормалізації психоемоційного стану. 

Консультації для студентів та працівників ДВНЗ «УжНУ» безкоштовні.

Попередній запис на індивідуальні консультації здійснюється за контактним телефонним номером: +380958833379 або за допомогою смс-повідомлення на Viber за цим же номером телефону. Індивідуальна консультативна допомога може надаватися в режимі онлайн, за попереднім записом.

 

Контактна інформація

Кулакова Світлана Вікторівна, провідний фахівець відділу соціально-психологічної служби, психолог Всеукраїнського реєстру психологів НПА, член Національної психологічної асоціації

Адреса: м. Ужгород, вул. Університетська, 12а (гуртожиток № 5)

Контактний телефон: +380958833379

Графік роботи:

Понеділок – четвер з 8:00 до 17:00

П’ятниця з 8:00 до 16:00

Обідня перерва з 12:00 до 13:00

 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Кулакова Світлана Вікторівна
Дата оновлення сторінки: 10.11.2021