Центр гунгарології

Згідно ст. 1.3. робочого плану, підписаного 31 січня 1986 року урядами СРСР та УНР на 1986-1990 рр. протоколу про співробітництво між Міністерством культури і освіти Угорщини та Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР міністерством освіти СРСР у галузі російської мови і русистики в Угорщині, а також угорської мови і гунгарології в Радянському Союзі на 1987-1990 роки, підписаного 21 жовтня 1987 року, було прийнято рішення про створення при кафедрі російської мови Будапештського університету Центру русистики, а при Ужгородському державному університеті – Центру гунгарології.

На підставі цих договорів у кінці лютого 1988 року Головою Президії Верховної Ради СРСР А.Громико та президентом ВНР Нийметом був підписаний договір про відкриття Центру гунгарології при Ужгородському держуніверситеті.

Для проведення організаційних підготовчих робіт для створення Центру гунгарології ректором УжДУ був виданий наказ за № 15-05 від 12.01.1988 року, в якому першими двома пунктами записано:

  1. Відкрити з 14 січня 1988 р. на базі кафедри угорської філології Центр гунгарології при Ужгородському державному університеті.
  2. Керівником Центру гунгарології призначити завідувача кафедри угорської філології проф.Лизанця П.М.

22 вересня 1988 р. був виданий наказ Державного комітету СРСР з народної освіти за № 353, де першим пунктом записано:

1.Створити при Ужгородському держуніверситеті на базі кафедри угорської філології Радянський Центр гунгарології. Іншими пунктами зазначалося призначити директора Центру, затвердити положення Центру, вста­новити структуру Центру і штатний розпис, а також затвердити радянський комітет гунгарологів.

На підставі наказу Держкомітету СРСР з народної освіти від 11 листопада 1988 року був виданий наказ Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР за № 328 про створення Центру гунгарології при УжДУ, де в першому пункті Міністерство зобов’язувало ректора УжДУ проф.Сливку В.Ю. представити Міністерству освіти України на Затвердження положення Центру гунгарології і рекомендувати кандидатуру на посаду директора. 26.01.1989 р. вийшов наказ Державного комітету СРСР з народної освіти за № 23-12, в якому за підписом заступника Держкомітету В.І.Зубарєва було написано: «В соответствии с приказом № 353 от 22.09.88 г. о создании на базе Ужгородского госуниверситета Советского Центра хунгарологии назначить директором Центра доктора филологических наук, профессора, заведуючого кафедрой венгерской филологии Лизанца Петра Николаевича».

Всі пункти були виконані.

За 23 роки у Центрі гунгарології була проведена значна організаційна, інформаційна, педагогічна та дослідно-наукова робота. Мета Центру гунгарології  – підтримувати і координувати наукову, педагогічну роботу, а також іншу діяльність у галузі досліджень угрознавчих дисциплін в Україні, сприяти згуртуванню і співробітництву дослідників, викладачів та спеціалістів, які працюють у галузях цих наук у вузах, наукових установах, школах, видавництвах на території України, а також пожвавлювати всебічне дослідження українсько-угорських міжмовних, міжлітературних та культурних контактів на різних рівнях.

Працівниками Центру гунгарології і викладачами кафедри угорської філології УжНУ виданий у співавторстві семитомний загальнокарпатський діалектологічний атлас (1988-2003), тритомний Атлас угорських говорів Закарпаття проф.Лизанця П.М., Угорсько-український словник (2001), Українсько-угорський словник (2005, друге видання 2008), Українсько-угорський та Угорсько-український словник сталих словосполучень та виразів (2009), Бібліографічний покажчик наукових праць з гунгарології (1990), Библиографический указатель гунгарологов  Армении, Росии, Украины и Эстонии (1997), першу збірку угорських народних казок Закарпаття під назвою «Три золоті стріли», першу збірку угорських балад Закарпаття, першу збірку антології угорської літератури та інші. Видали також ряд навчальних посібників «Українська мова для угорців» (1992), «Угорська мова для українців» (1992), «Венгерский язык для начинающих» (1991, 1999), «Учим украинский язык» (2009). Видали також книжку «40-річчя угорського відділення УжНУ» (2003) та перекладену з латинської мови на українську з грунтовною передмовою Лизанця П.М. Слов’яно-руську граматику М.Лучкая (1989). Підготували до видання у двох томах «Словник угорських говорів Закарпаття» обсягом понад 100 друкованих аркушів. На прохання Закарпатської обласної ради науково обґрунтували і відновили історичні назви населених пунктів Закарпаття, які затвердила Верховна рада України. У Центрі гунгарології проведено 15 міжнародних наукових конференцій, заснували і видали 20 номерів фахового журналу Центру гунгарології «Acta Hungarica» (1990-2010).

 На базі Центру гунгарології створено і функціонує Закарпатське угорськомовне наукове товариство (1993), до якого входять 36 докторів наук, професорів та 46 кандидатів наук, доцентів. Це товариство теж має свій науковий журнал «Вісник», 5 номерів якого уже побачили світ. На базі Центру гунгарології також створено нами Угорськомовне наукове товариство студентів та молодих дослідників (1998).

За час свого існування наукові працівники Центру виконували 12 наукових держбютжетних тем на актуальні теми з мовознавства, літературознавства, історії та етнографії. Ми працювали також за Договором МОН від 30 жовтня 2006 р. за № 520/3 – 2006 та наказом Міністерства від 19 жовтня 2006 р. за № 712 по лінії транскордонного співробітництва з Дебреценським університетом над науковою темою «Етнолінгвістичне дослідження українсько-угорських зв’язків». У Центрі гунгарології двоє наукових працівників захистили кандидатські дисертації (Шовш Калман та Біров Ондор), Берта Елеонара захистила PhD (доктор філософії).

Центр гунгарології тісно співпрацює з аналогічними Центрами у Римі, Парижі і Гамбурзі. Директор Центру гунгарології проф.Лизанець П.М. є членом ряду Міжнародних редколегій «Lingvistica Uralica»,  «Uralo-Altaica», Загальнокарпатського діалектологічного атласу тощо. З 1986 по 1996 р. Лизанець П.М. був віце-президентом Міжнародного товариства з угорської філології (Будапешт).

Гостями Центру гунгарології були колишній голова Верховної Ради України Іван Плющ, Президент Угорщини Арпад Гинц, посли Угорщини в Україні, консули, депутати Верховної Ради України та депутати Угорського парламенту, які залишили свої записи в книзі почесних гостей. Так, наприклад, колишній Міністр освіти України П.М.Таланчук записав: «Дуже корисна робота ведеться Центром. Мабуть тільки на основі взаємоповаги всіх народів, що населяють Україну, можливо побудувати незалежну, демократичну державу. Хотілося б, аби ця держава була рідною матір’ю всім людям. І в цьому напрямку Центр гунгарології має великі здобутки і показує як робити необхідно цю важливу справу. Хай Вам щастить» (1993). Або депутат Верховної Ради України, академік Юхновський: «Було приємно познайомитися з роботою Центру гунгарології при Ужгородському університеті. Дуже радий, що такий Центр успішно функціонує. Бажаю вам успішного розвитку у новій незалежній Україні» (1991р.). Президент угорської академії наук, академік Йожеф Палінкаш сказав на святкуванні 20-річчя Центру: «Центр гунгарології – єдиний в колишньому Радянському Союзі, а нині в Україні і перший за своєю значимістю і науковими публікаціями у світі серед аналогічних Центрів у Гамбурзі, Парижі і Римі».

Центр гунгарології є науковим і духовним Центром не тільки для викладачів, але й студентів. Тут систематично проводяться наукові конференції, виставки полотен відомих художників, керамістів та вишивальників Закарпаття. Проводимо конкурси на кращий вірш із риторики та ораторського мистецтва тощо.

Бібліотеку Центру гунгарології відвідують не тільки студенти й викладачі, але і угорське населення області. Тут проводяться і лекції для студентів угорської філології.

Відповідальний за інформацію: проф.Лизанець П.М.
Дата оновлення сторінки: 28.11.2013