Науково-дослідний центр з випробування нових лікарських засобів і проведення клінічних досліджень

Центр з випробування та клінічних досліджень нових лікарських препаратів Ужгородського Національного університету було створено наказом ректора Ужгородського національного університету 10/01-03 від 24 жовтня 2005 року «Про створення науково-дослідного центу» з метою розробки нових методів лікування, впровадження в клінічну практику ефективних лікарських препаратів для реалізації наказу Міністерства охорони.

 07 листопада 2003 року згідно наказу №5.12-6716/А Міністерства охорони здоров`я України Державний фармакологічний центр Сектор координації та контролю клінічних випробувань лікарських засобів, центр з випробування та клінічних досліджень нових лікарських препаратів Ужгородського Національного університету  включено до «Переліку лікувально-профілактичних закладів, які мають право проводити клінічні випробування лікарських засобів» (Наказ Міністерства охорони здоров`я України №396 від 26.08.2003р.).

 Центр з випробування та клінічних досліджень нових лікарських препаратів Ужгородського Національного університету займається науково-практичною та дослідницькою роботою на базі кафедри онкології та радіології Інституту післядипломної освіти та до університетської підготовки Ужгородського національного університету на базі Міського онкологічного центру Центральної міської клінічної лікарні згідно договору «Про науково-практичне співробітництво» від 15 квітня 2009 року. У складі центру працює колектив кафедри на чолі з завідувачем кафедри д.м.н. Готько Є.С.

 Центр співпрацює з провідними фармакологічними компаніями та компаніями, які займаються організацією проведення клінічних досліджень (Quintiles, Pharmanet, Icon, PPD, GlaxoSmitcline, PSI, Parexel та ін.).

 Клінічні дослідження проводяться по нозологіям: рак голови та шиї, рак легенів, рак простати, рак грудної залози, рак товстого та тонкого кишечника, рак шлунку, меланома, рак ендометрію,  рак нирки, рак підшлункової залози, нейроендокринні пухлини.

За період з 2006 року у   Центрі з випробувань та клінічних досліджень нових лікарських препаратів було виконано роботу по 112 клінічним дослідженням. В рамках клінічних досліджень проводилася робота з оцінки ефективності та токсичності нових лікарських засобів у порівнянні зі стандартними схемами хіміотерапії, таргетної терапії, імунотерапії, а також оцінка якості життя та час до прогресії основного захворювання та  виживаність пацієнтів. Отримано позитивні результати у  покращенні якості та збільшення часу до прогресії основного захворювання, продовження тривалості життя пацієнтів. 

Відповідальний за інформацію: Пригара Д.
Дата оновлення сторінки: 07.11.2020