Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія експериментальної та прикладної фізики»

Основними завданнями Центру є:

 • забезпечення отримання результатів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які мають загальнодержавне значення та міжнародне визнання;
 • підвищення рівня оприлюднення результатів наукових досліджень у виданнях, що індексуються базами даних Scopus та Web of Science Core Collection, та відповідних наукометричних показників;
 • сприяння реалізації державних цільових наукових і науково-технічних програм та наукових (науково-технічних) проектів за визначеними пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
 • забезпечення проведення наукових матеріалознавчих досліджень науковцями університету, інших закладів вищої освіти на сучасному науковому обладнанні, високому науково-методичному рівні із залученням іноземних наукових партнерів;
 • сприяння міжнародному науково-технічному співробітництву;
 • більш широке залучення студентів, бакалаврів, магістрів аспірантів та молодих вчених до науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Відповідно до основних завдань функціями Центру є:

 • виконання робіт, що пов’язані із проведенням матеріалознавчих досліджень;
 • надання доступу для проведення матеріалознавчих досліджень науковим і науково-педагогічним працівникам, які працюють у ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • надання доступу для проведення матеріалознавчих досліджень особам, що навчаються у ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • надання доступу для проведення матеріалознавчих досліджень вченим та науковцям інших закладів вищої освіти;
 • надання в установленому порядку платних послуг з проведення матеріалознавчих досліджень.

Центр бере на себе зобов’язання забезпечувати якісну та надійну роботу обладнання, його фахове обслуговування та створювати умови найкращого використання робочого часу.

Основними напрямками наукових досліджень Центру є:

 • комплексне вивчення структурних, електричних, механічних, акустичних та оптичних параметрів кристалічних та аморфних твердих тіл (напівпровідників, фероїків, суперіонних провідників тощо), рідких кристалів та рідин.
 • дослідження композитів, керамік та тонких плівок на їх основі;
 • вивчення взаємозв’язку структурних, електричних та оптичних властивостей;
 • дослідження процесів порядок-безпорядок та релаксаційних процесів в твердих тілах;
 • вивчення впливу відхилення від стехіометрії, а також зовнішніх факторів таких, як температура, різні типи опромінення (лазерне, рентгенівське, електронне) на електричні, механічні, акустичні та оптичні  параметри матеріалів різного агрегатного стану.

Відповідно до основних напрямків наукових досліджень передбачаються наступні результати роботи Центру:

 • з’ясування особливостей структурного упорядкування атомів (молекул) кристалічних та аморфних твердих тіл;
 • встановлення взаємозв’язку між характером взаємодії структурних одиниць твердих тіл та їхніми механічними, електричними, акустичними і оптичними властивостями;
 • встановлення механізму взаємодії різних типів опромінення з кристалічними та аморфними твердими тілами;
 • з’ясування фізичного механізму впливу зовнішніх чинників різної природи (температура, електричне поле, опромінення широкого спектрального діапазону) на механічні, акустичні та оптичні властивості матеріалів;
 • розробка фундаментальних основ створення повнофункціональних пристроїв електроніки, оптоелектроніки та іоніки твердого тіла;
 • розробка високоефективних джерел енергії;
 • розробка суперконденсаторів (іоністорів) нового покоління;
 • розробка електрохімічних та оптичних сенсорів, селективних датчиків іонів тощо.

Організація діяльності

Діяльність Центру ґрунтується на затверджених планах роботи, завданнях вищих посадових осіб, заявках за затвердженою формою від структурних підрозділів Університету та замовленнях сторонніх юридичних і фізичних осіб.

Умови доступу до наукового обладнання Центру та користування ним, як представниками Університету, так і інших закладів вищої освіти, визначаються регламентом, який затверджується ректором.