Конференції та семінари

12
лютого
1850

Міжнародна науково-практична конференція
«Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та перспективи, м. Ужгород, 12-13 лютого 2016 р.»

 

Мета конференції: науковий захід проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду актуальних проблем економіки із залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів. Форма проведення: дистанційна. Мова конференції: українська, російська, англійська, польська та словацька. До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері економічних наук.

 

У рамках конференції планується робота наступних секцій:
 1. Економічна теорія та історія економічної думки.
 2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
 3. Економіка та управління національним господарством.
 4. Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 6. Інновації та інвестиційна діяльність.
 7. Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.
 8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
 9. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
 10. Гроші, фінанси і кредит.
 11. Фінанси та податкова політика.
 12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
 13. Статистика.
 14. Маркетинг.
 15. Сучасний менеджмент.
 16. Логістика та транспорт.
Реєстрація

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 10 лютого 2016 року (включно) наступні документи:

 1. заповнити on-line заявку на участь у конференції;
 2. тези доповіді;
 3. відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску. Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача.

Наприклад: Троценко_Тези, Троценко_Внесок.

Електронна адреса оргкомітету: conf@ieir.uzhgorod.ua

 

Детальніше з умовами участі можна ознайомитися за посиланням:

 

Категорії: