Анонси подій

11
вересня
12:00
728

Вступні випробування (додатковий прийом вступників)

Додатковий прийом вступників:

- для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр. Перелік відповідних спеціальностей ОКР молодший спеціаліст на спеціальностей для вступу за ОС бакалавр визначено у Додатку 2 до Правил прийому. Заяви можна подавати з 16 серпня по 09 вересня. Фахове вступне випробування - 10 вересня з 12:00;

- для вступу для навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (крім спеціальностей 014.06 Середня освіта. Хімія, 035.036 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша — словацька, 171 Електроніка). При цьому за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» використовуються результати єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту. Можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у ДВНЗ «УжНУ» (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови) особи, які вступають на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Заяви можна подавати з 16 серпня по 09 вересня. Додаткове фахове вступне випробування та фахове вступне випробування - 10 вересня з 12:00, вступний іспит з іноземної мови - 11 вересня з 12:00 (аудиторія В2);

– за ступенем бакалавра осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (друга або наступна вища освіта). Заяви можна подавати з 16 серпня по 09 вересня. Фахове вступне випробування - 10 вересня з 12:00;

– за ступенем бакалавра (магістра) осіб, які здобувають такий самий або вищий ступінь не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Заяви можна подавати з 16 серпня по 09 вересня. Фахове вступне випробування - 10 вересня з 12:00.

Вступні випробування будуть проведені за адресою вул. Університетська,14, аудиторний розклад буде оприлюднено на сайті та стендах приймальної комісії.

Категорії: