Анонси подій

22
липня
18:00
10436

Завершення прийому заяв від вступників на базі повної загальної середньої освіти. Поточні рейтингові списки

Вступники на основі ПЗСО за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви:

– тільки в електронній формі, крім визначених нижче випадків;

– тільки у паперовій формі:

- для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ДВНЗ «УжНУ» та/або квотою-1 відповідно до Правил прийому. Такі вступники можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ДВНЗ «УжНУ» та/або квотою-1, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до Правил прийому;

- для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Правил прийому;

- для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Правил прийому;

- за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ПЗСО та у сертифікаті ЗНО;

- у разі подання іноземного документа про освіту;

- у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

- у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

- для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом шостим підпункту 1 пункту 7.7 Правил прийому;

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Подання заяв для вступу за ступенем бакалавр (магістр медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) буде доступним з 10 липня до:

- 18:00 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;

- 18:00 22 липня для осіб, які вступають за результатами ЗНО, творчих конкурсів, складених у період з 01 по 10 липня.

 Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на сайті : http://ez.osvitavsim.org.ua  та створити електронний кабінет вступника. 

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ" радить перед поданням заяви до ДВНЗ "УжНУ" скористатися калькулятором вступника, обчислити свій конкурсний бал та зважено проаналізувати доступні конкурсні пропозиції. У випадку, коли замість конкурсного бала відображується "---" - на дану конкурсну пропозицію заяву подавати не можна (не виконується вимога мінімальної кількості балів або мінімального конкурсного бала).

Перелік конкурсних пропозицій ДВНЗ "УжНУ" (освітніх ступенів, спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання на перший курс, ліцензовані обсяги прийому, обсяги державного замовлення, вартість навчання за кошти фізичних і/або юридичних осіб

Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із статусів:

– «Скасовано вступником» – якщо заяву не зареєстровано у закладі вищої освіти;

– «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)» – якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу. При цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Поточні рейтингові списки (Вступ.ОСВІТА.UA):

ДВНЗ "УжНУ"

ФІлія ДВНЗ "УжНУ" у місті Львів

Поточні рейтингові списки (vstup.edbo.gov.ua):

ОС магістр на основі ПЗСО

- ОС бакалавр на основі ПЗСО (денна форма)

- ОС бакалавр на основі ПЗСО (заочна форма)

- ФІлія ДВНЗ "УжНУ" у місті Львів

Приймальна комісія

Категорії: