Анонси подій

26
липня
18:00
3983

Завершення прийому заяв і документів від вступників на базі повної загальної середньої освіти. Поточні рейтингові списки. Інформація про широкий конкурс

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви:

– тільки в електронній формі, крім визначених нижче випадків;

– тільки у паперовій формі:

1) для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ДВНЗ “УжНУ” та/або квотою-1, квотою для іноземців;

2) для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти ;

4) за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

5) у разі подання іноземного документа про освіту;

6) у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

7) у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Подання заяв для вступу за ступенем бакалавр (магістр медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) буде доступним з 12 липня до 18.00 26 липня.

 Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua  та створити електронний кабінет вступника. 

 Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним замовленням.

Перелік конкурсних пропозицій ДВНЗ "УжНУ" (освітніх ступенів, спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання на перший курс, ліцензовані обсяги прийому, обсяги державного замовлення, вартість навчання за кошти фізичних і/або юридичних осіб

Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ заклад вищої освіти, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

 Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із статусів:

 «Скасовано вступником» - якщо заяву не зареєстровано у закладі вищої освіти;

 «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)» - якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у закладі вищої освіти. При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю.

Поточні рейтингові списки вступників (ОС бакалавр)

Поточні рейтингові списки вступників (ОС магістр)

Інформація про широкий конкурс (на сайті МОН України)

  Приймальна комісія

Категорії: