News

20.04.2023
988

Program of the International Interdisciplinary Scientific and Practical Conference "OPEN SCIENCE OF UKRAINE: VISIONARY DISCUSSION IN THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW", April 26-28, 2023 (offline and online).

Program of the International Interdisciplinary Scientific and Practical Conference "OPEN SCIENCE OF UKRAINE: VISIONARY DISCUSSION IN THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW", April 26-28, 2023 (offline and online).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear colleagues, we invite you to participate in the International Interdisciplinary Scientific and Practical Conference "OPEN SCIENCE OF UKRAINE: VISIONARY DISCUSSION IN THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW", which will be held at Uzhhorod National University, April 26-28, 2023 (offline and online).

 


The final program of the conference can be viewed in the document below:

https://drive.google.com/file/d/1z7IXxG_Q66BMSSK_T2WHzhmIK03M5Lp4/view?usp=drivesdk

Offline address: 88000, Ukraine, Uzhhorod, Narodna Sq. 1, Faculty of Medicine, UzhNU, 3rd floor, auditorium 309.

 

Please join the conference.

 

Best regards

organizational committee of the conference.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі в Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції «ВІДКРИТАНАУКАУКРАЇНИВІЗІЙНИЙ ДИСКУРС В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ», яка відбудеться в Ужгородському національному університеті, 26-28 квітня 2023 року  (очно та в режимі онлайн).

 

Із остаточною програмою конференції можна ознайомитись в документі нижче:

https://drive.google.com/file/d/1z7IXxG_Q66BMSSK_T2WHzhmIK03M5Lp4/view?usp=drivesdk

 

Офлайн адреса: 88000, Україна, м. Ужгород, пл. Народна, 1, медичний факультет ДВНЗ «УжНУ», 3 поверх, аудиторія 309.

 

 

Просимо Вас долучитися до конференції.

 

З повагою 

організаційний комітет конференції.

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Praktycznej "OTWARTA NAUKA UKRAINY: DYSKURS WIZJONERSKI W STANIE WOJENNYM", która odbędzie się na Użhorodzki Uniwersytet Narodowy w dniach 26-28 kwietnia 2023 roku (osobiście i online).

 

 

Ostateczny program konferencji znajduje się w poniższym dokumencie:

https://drive.google.com/file/d/1z7IXxG_Q66BMSSK_T2WHzhmIK03M5Lp4/view?usp=drivesdk

 

 Adres offline: 88000, Ukraina, Użhorod, Plac Narodny, 1, Szkoła Medyczna, UżNU, 3 piętro, pokój 309.

 

   

Uprzejmie prosimy o udział w konferencji.

 

 

 

Z poważaniem

komitet organizacyjny konferencji.

Categories: