Department of Physiology and Pathophysiology

Історична довідка

 Кафедра заснована в 1946 році. Організатором та першим її завідувачем був доцент Мерщиков О.Г. З 1954 по 1969 роки кафедру патологічної фізіології та фармакології очолювали проф. Голіцинська Н.І. та доц. Налегацька А.В. У 1969 році була створена кафедра нормальної та патологічної фізіології, яку з 1969 по 1998 роки позмінно очолювали доцент Обливач А.В. та доцент Ясенчак С.А. З 1998 по 2015 роки  кафедрою керував проф. Фекета В.П. В даний час завідувачем кафедри є кандидат медичних наук, доцент Савка Юліанна Михайлівна. На кафедрі працюють 1 професор, 5 доцентів, 4 асистенти. 

Перелік фундаментальних дисциплін та спец. курсів

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін «Фізіологія» та «Патофізіологія» на 1, 2 та 3 курсах медичного та стоматологічного факультетів, спеціальності «Медицина», «Фармація», «Стоматологія», «Сестринська справа», «Основи фізіології» у студентів 3-го курсу фізичного факультету спеціальності «Мікро- та наноелектроніка».

Наукові досягнення кафедри

Кафедра розробляє декілька наукових тем, пов’язаних із розкриттям фізіологічних механізмів адаптації людини до різних видів навантажень. Основні наукові інтереси кафедри:

  • дослідження адаптаційних механізмів організму до навантажень за допомогою оцінки варіабельності серцевого ритму, інструментальних та анкетних методів оцінки психічної діяльності;
  • оцінка можливостей корекції функціонального стану організму за допомогою біологічного зворотнього зв’язку;
  • дослідження бальнеотерапевтичних впливів на організм людини;
  • оцінка функціонального стану та адаптаційних можливостей організму студентів в залежності від вихідного стану автономної нервової системи

Викладачі кафедри приймають активну участь у національних та міжнародних конференціях, друкують публікації у науковій періодиці та виступають на телебаченні з популяризацією сучасних наукових знань, здорового способу життя. 

 

Відповідальна за інформацію: Савка Ю.М.
Дата оновлення сторінки: 10.11.2020