Department of Psychology

Спеціальність 053 Психологія  (ОС Бакалавр)

 

Історія та культура України

Ділова українська мова

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Сучасні напрями зарубіжної психології

Зоопсихологія та порівняльна психологія

Основи біології та генетики людини

Анатомія та еволюція нс людини

Психофізіологія

Філософія психології

Психологія навчальної діяльності

Інформатика та математико-статистичні методи аналізу в психології

Вступ до спеціальності

Загальна психологія

Практикум із загальної психології

Експериментальна психологія

Соціальна психологія

Вікова психологія

Клінічна психологія

Патопсихологія

Педагогічна психологія

Психодіагностика

Історія психології

Диференціальна психологія

Психологія праці

Інженерна психологія

Основи психотерапії

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

Методика викладання психології

Психологічний спецпрактикум по спецкурсам

Основи психологічної практики

Психологія управління та менеджменту

Політична психологія

Юридична психологія

Політологія / Соціологія

Правознавство / Логіка

Психологія творчості / Психолінгвістика

Психологія межових станів / Психологія стресу

Психологія аномального розвитку / Спеціальна психологія

Психологія прийняття рішень / Психологія соціальної роботи

Психологія криз особистості / Психологія депривації

Психологія спілкування / Соціально-психологічні основи комунікації

Основи психологічного консультування / Теорія і практика надання психологічної допомоги

Психологія здоров'я / Психологічне забезпечення психофізичних основ в життєдіяльності людини

Психологія сім'ї / Психологія малої соціальної групи

Соціально-психологічний тренінг / Засоби психологічного впливу на особистість  

Основи психокорекції / Арт-терапія

Теорії особистості / Дитяча психологія

Психологія девіантної поведінки / Соціально-психологічні аспекти роботи з людьми схильними до девіацій

 

Спеціальність 053  Психологія  (ОС Магістр)

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Інноваційні тренінгові технології  

Психологія злочинного світу  

Методика викладання психологічних дисциплін у ВНЗ та педмайстерність

Психологічне забезпечення професійної діяльності в звичайних та екстремальних умовах

Психологія організації

Психологія  та педагогіка вищої школи

Методика та організація наукових досліджень

Теоретико-методологічні проблеми психології

Психологія адиктивної поведінки / Профілактика та корекція відхилень у поведінці особистості / Кримінальна патопсихологія

Психологія професійного спілкування / Дисципліна за вибором із загальноуніверситетського каталогу

Психологія суїцидальної поведінки / Психологія кризового реагування / Психологія стресостійкості

Методи сугестивних технік / Методи психологічного впливу / Психологія реклами

Психологія масової поведінки / Психологічні особливості комунікації натовпу / Основи наукової комунікації

Психологічний супровід в юридичній діяльності / Професійна психологія в правоохоронних органах / Психологія професійної кар'єри

 

Відповідальний за інформацію: Михайлишин Уляна Богданівна
Дата оновлення сторінки: 04.11.2021