Department of Theoretical Physics

Основні курси:
 1. Вища математика (доц. Гедеон В.Ф., доц. Рубіш В.В., доц. Ломпей Р.Р., ,ст. викл. Халус Л.М., доц. Нодь Є.А., ст.викл. Євич М.Я., ст.викл. Алексій В.В.);
 2. Додаткові розділи вищої математики (доц. Гедеон В.Ф., ст. викл. Халус Л.М.);
 3. Спеціальні розділи вищої математики (доц. Рубіш В.В.);
 4. Дискретна математика (доц. Рубіш В.В., ст.викл. Алексій В.В.);
 5. Обчислювальна математика (доц. Нодь Є.А.);
 6. Теорія ймовірності і математична статистика (доц. Рубіш В.В.);
 7. Методи математичної фізики (доц. Гедеон В.Ф.);
 8. Теоретична фізика (доц. Гедеон В.Ф., ст.викл. Алексій В.В.);
 9. Теоретична механіка (доц. Карбованець М.І., доц. Нодь Є.А.);
 10.  Електродинаміка і теорія поля (доц. Гедеон В.Ф., доц. Нодь Є.А.);
 11.  Теорія поля (доц. Рубіш В.В.);
 12.  Квантова механіка (проф. Лазур В.Ю., доц. Рубіш В.В., доц. Нодь Є.А.);
 13.  Термодинаміка і статистична фізика (доц. Рубіш В.В., доц. Ломпей Р.Р., ст.викл. Євич М.Я.);
 14.  Проблеми сучасної фізики (доц. Гедеон В.Ф.);
 15. Статистична фізики (проф. Ремета Є.Ю., ст.викл. Алексій В.В.)
 16. Вища математика з основами математичної статистики ( доц. Карбованець М.І., ст.викл. Євич М.Я., ст.викл. Алексій В.В.)
 17. Рівняння математичної фізики (доц. Гедеон В.Ф.)
 18. Фізика фундаментальних взаємодій(доц. Хома М.В.)
 19. Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення (доц. Хома М.В.)
 20. Актуальні проблеми квантової механіки та релятивістської квантової теорії поля (проф.Гайсак М.І.)
Курси спеціалізації:
 1. Програмні засоби ЕОМ (ст. викл. Халус Л.М., викл. Алексій В.В.);
 2. Основи релятивістської квантової теорії поля (доц. Карбованець М.І.);
 3. Теорія груп і моделі елементарних часток (проф. Гайсак М.І.);
 4. Вищі симетрії (проф. Гайсак М.І.);
 5. Квантова електродинаміка (доц. Рубіш В.В.);
 6. Теорія атомних зіткнень (доц. Карбованець М.І., доц. Ломпей Р.Р.);
 7. Теорія груп та її застосування в фізиці елементарних частинок (проф. Ремета Є.Ю.);
 8. Основи науково-технічних розрахунків (доц. Гедеон В.Ф.);
 9. Чисельні методи в фізиці (доц. Нодь Є.А., ст.викл. Алексій В.В.);
 10.  Методика розв'язування задач підвищеної трудності (ст. викл. Алексій В.В.);
 11.  Взаємодія випромінювання з речовиною (проф. Ремета Є.Ю.);
 12.  Історія методології в фізиці (ст. викл. Алексій В.В.);
 13.  Квантова теорія інформації (доц. Ломпей Р.Р., доц. Гедеон В.Ф.);
 14.  Сучасні проблеми теорії електрон-атомних зіткнень (проф. Ремета Є.Ю., ст.викл. Алексій В.В.);
 15.  Сучасні комп’ютери в теоретичній фізиці (доц. Карбованець М.І.);
 16.  Калібрувальна симетрія для мезонів (проф. Гайсак М.І.);
 17.  Методологічні проблеми теоретичної фізики (доц. Нодь Є.А.)
 18. Структурні розрахунки атомних систем (доц. Гедеон В.Ф.)
 19. Низькоенергетичне розсіяння електронів на атомах (доц. Гедеон В.Ф.)
 20. Програмування і математичне моделювання в інженерії (доц. Гедеон В.Ф.)
 21. Вищі симетрії в теорії малочастинкових систем (доц. Хома М.В.)

 

Відповідальний за інформацію: Карбованець Мирослав Іванович
Дата оновлення сторінки: 02.04.2020