Новини

23.11.2019
1382

В УжНУ відбувся 8 Міжнародний науковий семінар «Властивості сегнетоелектричних і суперіонних систем»

В УжНУ відбувся  8 Міжнародний науковий семінар «Властивості сегнетоелектричних і суперіонних систем»

В УжНУ відбувся Міжнародний науковий семінар «Властивості сегнетоелектричних і суперіонних систем», що проводиться в університеті починаючи з 2007 року. Головною метою його організації та проведення є підвищення ефективності наукового обміну та поглиблення співробітництва між українськими та закордонними науковими закладами. Зокрема, даний семінар дав можливість обміну інформацією в рамках виконання міждержавних договорів з науковими закладами різних країн (Литва, Словаччина, Білорусь, Франція).

Очолив  оргкомітет семінару  член-корр. НАНУ, проф. Ю. М. Височанський, секретар – проф. О. О. Грабар. До програмного комітету семінару були залучені провідні науковці з інших міст України (Київ, Львів, Дніпро), а також із Польщі, Словаччини та Литви.

Тематика семінару охоплювала фундаментальні дослідження та прикладні розробки у сфері сегнетоелектриків та суперіонних матеріалів, і включала наступні теми: теоретичні та експериментальні дослідження фазових переходів у матеріалах з різними типами фазових перетворень – сегнетоелектрики, фероеластики, суперіоніки. Були представлені  нові результати щодо теоретичних аспектів та новітніх комп’ютерних моделей фазових перетворень, а також експериментальні дослідження сегнетоелектриків та суперіоніків різного типу, у тому числі їх діелектричних властивостей, доменів та дефектів, оптичних властивостей та нелінійних явищ, зокрема під впливом високих тисків. Розглядалися різні типи матеріалів  - монокристали, кераміки, тонкі плівки, а також можливості їх практичних застосувань. Окремі доповіді було присвячено новим експериментальним методикам.  

Уся інформація про семінар розмі­щу­валася на сайті конференції  http://seminar.pp.ua/index.php/uk/. Матеріали семінару (програма та тези доповідей) доступні он-лайн на даному сайті, а також за посиланням https://www.dropbox.com/s/ 884feygzv7z4djz/Seminar_2019.pdf.   Також за результатами семінару опублікували програму та збірник тез допо­відей.

 Програма семінару включала 15 усних доповідей (10 з яких було зроблено науковцями УжНУ), а також 32 стендові презентації. Загалом в заході прийняло участь
8 науковців з  Польщі,  один з Франції, двоє  -  зі Словаччини. Від України приймало участь 36 учасників, від УжНУ в роботі семінару приймали участь представники фізичного та хімічного факультетів, науково-дослідного інституту фізики і хімії твердого тіла та українсько-угорського навчально-наукового інституту.

Окремою подією семінару стало урочисте вручення диплома доктора філософії, який був виданий Академією ім. Яна Длугоша у Ченстохові (Польща) науковій співробітниці НДІ ФХТТ УжНУ Тетяні Бабуці, дисертатаційна робота якої виконувалася під спільним керівництвом члена-кореспондента НАНУ, проф. Ю. М. Височанського (УжНУ) та проф. М. Маковською-Янушік  (Академія ім. Яна Длугоша, Ченстохова, Польща) на основі угоди про спільне наукове керівництво.  

Крім наукових допо­відей, в ході конференції обговорювались перспективи та плани подальшого розвитку наукового співробітництва. Зокрема, в семінарі приймали активну участь представники партнерських груп, за участю яких цього року було подано два українсько-польські проекти на конкурс наукових проектів, що проводиться МОН в рамках міждержавних угод. Іноземні учасники відвідали наукові лабораторії фізичного та хімічного факультетів та намітили напрямки подальшої кооперації, зокрема у сфері проведення спільних експериментів.

Організатори планують зробити даний семінар щорічним та провести необхідну організаційну роботу щодо можливого включення матеріалів семінару до наукометричних баз даних.  Наступний семінар попередньо заплановано на жовтень 2020 р.

 

Інформаційно-видавничий центр

За інф. секретаря конференції,

проф. О. О. Грабара

Категорії: