Новини

05.07.2018
5597

На фізичному факультеті УжНУ відкрита нова спеціальність: «Біомедична інженерія»

На фізичному факультеті УжНУ відкрита нова спеціальність: «Біомедична інженерія»

 Рішенням Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2018 року на фізичному факультеті Ужгородського національного університету відкрита нова спеціальність – біомедична інженерія (англ. biomedical engineering).

До вступу на цю спеціальність запрошуються випускники загальноосвітніх шкіл та коледжів. Потенційні абітурієнти здають у приймальну комісію УжНУ сертифікати з української мови, біології, математики (або хімії - за вибором). Передбачена можливість здійснювати підготовку із згаданої спеціальності для іноземців та осіб без громадянства.

Відкриття нової спеціальності на фізичному факультеті є закономірним. Зокрема, на кафедрі квантової електроніки вже тривалий час виконуються пріоритетні біофізичні дослідження впливу штучної та природної радіації на біооб’єкти (у тому числі біомолекули, молекулярні кластери тощо). На кафедрі функціонують фізичні установки та пристрої, які знаходять різнобічне використання у медицині, біології та біомедичній інженерії. Результати прецизійних досліджень біологічних об’єктів публікуються науковцями кафедри у провідних фахових журналах світу.

Що представлятиме собою нова спеціальність?

Біомедична інженерія (БМІ) – міждисциплінарна галузь науки і техніки, яка поєднує в собі науки про живу і неживу природу. Вона опирається на цілий комплекс науково-технічних досягнень та розробок у галузі фізико-технічних наук, медицини та біології. Основним завданням БМІ є вирішення (за допомогою фізико-технічних методів) широкого кола проблем, що виникають при вивченні живих об’єктів. Біомедична інженерія в області медицини поєднує в собі проектування і вирішення науково-технічних розробок для реалізації ефективного лікування людини, в тому числі розробка технологій і технічних систем діагностики, моніторингу та лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини на основі фундаментальних принципів молекулярної і клітинної біології. У сферу її інтересів входить також: 1) створення, вдосконалення і дослідження штучних та природних біологічних об’єктів, конструювання нової техніки, матеріалів і виробів медичного призначення; 2) молекулярне моделювання та синтез хімічних сполук з наперед заданими властивостями (білкова інженерія, інженерна ензимологія); 3) створення відповідного програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і медицини. В немедичних аспектах біомедична інженерія тісно переплітається з біотехнологією.

Біомедичний інженер – це різнобічний фахівець з фундаментальною підготовкою як в області наук про життя (біологія, медицина), так і наук природничого циклу (фізика, інформатика, інженерія). Поряд з цим, він повинен досконало володіти інженерними навиками у сфері розробки, конструювання, виробництва і експлуатації біомедичної техніки. Вміє передбачати властивості матеріалів медичного призначення та проектувати і виготовляти нові біоматеріали та медичні пристрої. До цих умінь і навичок слід віднести також проектування і створення штучних органів із заданими властивостями, та розробку новітніх біомедичних технологій. Все це вимагає досконалого володіння сучасними інформаційними технологіями з новітнім програмним забезпеченням для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і медицини.

Особливістю навчання за спеціальністю БМІ є ​​його міждисциплінарний характер. Студенти вивчають:

  • основи життєдіяльності організму людини;
  • методи медико-біологічних досліджень і лікування;
  • елементи і вузли сучасної аналогової і цифрової електроніки;
  • принципи побудови, функціонування, проектування і програмування комп'ютерних систем;
  • сучасні інформаційні технології;
  • діагностичні та терапевтичні електронні, рентгенівські, лазерні прилади і системи, сенсори.

Практику майбутні фахівці в сфері біомедичної інженерії проходять в провідних медико-технічних центрах України та зарубіжжя.

Сьогодні випускники спеціальності затребувані: в установах практичної охорони здоров'я; організаціях - розробників і виробників медичної техніки; наукових лабораторіях, інститутах, клініках і медичних центрах; на підприємствах, що займаються продажем і сервісним обслуговуванням медичної техніки.

Майбутні професії: дослідник, інженер-конструктор по створенню медичних систем і приладів, інженер з обслуговування медичних систем в лікувальних установах, менеджер з продажу.

 

Завідувач кафедри квантової електроніки, професор Іван Шафраньош

Декан фізичного факультету, професор Володимир Лазур

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорії: