Новини

18.09.2023
127

Відбулося перше в навчальному році засідання Редакційно-видавничої ради УжНУ

Відбулося перше в навчальному році засідання Редакційно-видавничої ради УжНУ

15 вересня 2023 року відбулося перше в навчальному році засідання Редакційно-видавничої ради університету та конкурсної Комісії з визначення кращої монографії 2022 року.

Головуючий – проректор з наукової роботи, професор  Іван МИРОНЮК  привітав членів редакційно-видавничої ради з початком нового навчального року. Відтак члени редакційно-видавничої ради обговорили і рекомендували до друку 12 видань, зокрема: Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Філологія». Випуск 2(50), 2023; Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». Випуск 2(68), 2023; Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Психологія». Випуск 2, 2023; Науково-практичний журнал «Проблеми клінічної педіатрії», №3(61), 2023; Науково-практичний журнал «Україна. Здоров’я нації». №2(72), 2023; Монографія «Тенденції цифровізації підготовки вчителів в Республіці Польща, Угорщина і Україні: порівняльний аналіз», автор Стойка О.Я.; Підручник «Курс цивільного процесу: Особлива частина». Книга 1, автори: Немеш П.Ф., Феннич В.П.; Навчальний посібник «Сучасна політика розвитку Європейського Союзу», редактор-укладач В.І. Андрейко; Навчальний посібник «Державно-адміністративні інновації: європейський досвід. Дидактичні матеріали» / за ред. О.М. Руденко, автори-упорядники: О.М. Руденко (керівник авт. кол.), В.Ф. Загурська-Антонюк, М.В. Канавець, Г.В. Капленко, І.І. Колосовська, І.А. Косач, Ю.Ю. Лихач, О.В. Михайловська, Н.В. Філіпова, С.В. Штурхецький; Навчальний посібник «Основи бізнесу», 2-ге видання, перероблене і доповнене, за заг.ред. Н.Ю. Кубіній, укладачі: Мікловда В.П., Кубіній Н.Ю., Кубіній В.В., Місяйло О.В., Белей Н.П., Готра В.В.;  Навчальний посібник «Анатомія людини. Опорно-руховий апарат. Остеологія», 2-ге видання виправлене і доповнене, автор Войнарович Ю.Е.; Англомовний навчальний посібник «International Economic Relations» («Міжнародні економічні відносини»), укладачі: Кушнір Н.О., Заяць О.І.

На засіданні головуючий повідомив, що всі видання, які рекомендуються до друку Редакційно-видавничою радою університету, в обов’язковому порядку після виходу у світ мають передаватись у Наукову бібліотеку і редакційно-видавничий відділ, а також завантажуватись у Електронний репозитарій ДВНЗ «УжНУ».

У цей же день відбулось засідання конкурсної комісії з визначення кращої монографії 2022 року. Переможцями конкурсу стали: 

ПРИРОДНИЧІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

І місце – Болдіжар С.О., Пішта В.І. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  НОВІТНІХ ПРАВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я:  монографія. Ужгород: ФОП Сабов А. М., 2022. 250 с. ISBN 978-617-7798-94-0

ІІ місце – Горленко О.М., Ленченко А.В., Янковська А.О. ЗДОРОВ’Я МАТЕРІ ТА ДИТИНИ: ПРОЛОНГОВАНІ КОН’ЮГАЦІЙНІ ЖОВТЯНИЦІ: монографія. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2022. 222 с. ISBN 978-617-596-353-1

ІІІ місце – Четверіков Б.В., Калинич І.В. МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ В ОЦІНЦІ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ: монографія. Львів: Вид-во «Львівська політехніка», 2022. 120 с. ISBN 978-966-941-762-6

ГУМАНІТАРНІ І СОЦІАЛЬНІ НАУКИ

І місце – Артьомов І.В., Віднянський С.В., Тодоров І.Я., Токар П.В. ЄВРОПЕЙСЬКА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ (2014-2022 рр.): монографія. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2022. 284 с. ISBN 978-617-8046-73-6

ІІ місце – ЛІНГВАЛЬНИЙ ТА ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНИЙ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКАРПАТТЯ: монографія / за заг. ред.: Ю. Бідзілі, Г. Шаповалової, Я. Шебештян. Ужгород: РІК-У,  2021. 628 с. ISBN 978-617-8046-35-4

ІІІ місце – ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ ТА ПРОЦЕСІВ: колективна монографія  /за заг. ред.: Юрія Остапця і Маріана Токаря; (авт. колект.: С. Асланов, І. Вегеш, М. Вегеш, А. Дербак, М. Зан, Г. Зеленько, Н. Кічера, А. Ключкович, М. Колодій, Г. Кумар, М. Лендьел, Ю. Остапець, А. Романюк, М. Токар, К. Червеняк, М. Шелемба, Мих. Шелемба; каф. політ. і держупр. УжНУ. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2022. 560 с. ISBN 978-617-596-352-4Андріана Бродич, секретар редакційно-видавничої ради

 

Категорії: