Новини

01.03.2023
284

В УжНУ відбулося чергове засідання науково-технічної ради

В УжНУ відбулося чергове засідання науково-технічної ради

У понеділок, 27 лютого, відбулося чергове засідання науково-технічної ради. На засіданні розглянули звіти про наукову діяльність філологічного факультету і факультету математики та цифрових технологій, а також низку інших питань.

Із доповіддю про наукову роботу факультету філологічного факультету (2022 р.) виступила заступник декана з наукової роботи Олеся Харківська. Вона ознайомила знауковими конференціями, що проходили на факультеті, зокрема, проведенням Міжнародної наукової конференції «Перетин мов та літератур: славістичний вимір» (Ужгород,  9 червня 2022 р.), V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми філології та журналістики» (Ужгород, 24 травня 2022 р.), Всеукраїнської наукової конференції «Творчі горизонти Івана Чендея» (до 100-річчя від дня народження письменника) (Ужгород, 12 травня 2022 р.) та Всеукраїнської наукової конференції «Петро Скунць – поет, перекладач, журналіст, громадський діяч» (до 80-річчя від дня народження митця) (Ужгород, 24–25 лютого 2022 р.), науковими здобутками професорсько-викладацького складу та студентів філологічного факультету. Також Олеся Харківська представила  плани філологічного факультету на 2023 рік, в яких зазначалось про проведення міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, зокрема VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «Актуальні проблеми філології та журналістики», «Тенденції розвитку української літератури в загальноєвропейському контексті» (до 90-річчя від дня народження Олекси МИШАНИЧА, члена-кореспондента НАН України, лауреата Національної премії ім. Т. Г. Шевченка), «Українська література як відсвіт доби й творча індивідуальність Дмитра Кременя» (до 70-річчя від дня народження митця, лауреата Національної премії ім. Т. Г. Шевченка), «Подвижник української науки зі Срібної землі» (до 90-ліття з дня народження члена-кореспондента НАНУ, доктора філологічних наук, професора Василя НІМЧУКА), участі у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях, форумах, семінарах та сприянні пожвавленню програм академічної мобільності викладачів та студентів.

Про результати наукової роботи за 2022 рік та завдання на 2023 рік доповіла заступник декана з наукової роботи факультету математики та цифрових технологій Ольга Синявська.Вона зазначила, що у 2022 році викладачі активно брали  участь у міжнародних проєктах та грантах. Зокрема, завідувач кафедри алгебри та диференціальних рівнянь, к. ф.-м. н., доцент Рейтій Олександр Костянтинович є учасником двох міжнародних проєктів: HUSKROUA/1901/6.1/0044 «Карпатський зоряний шлях та HUSKROUA/1702/8.1/0065 «Розширення діючої "Системи космічного захисту від надзвичайних ситуацій" в напрямку моніторингу небезпечних природних та техногенних геопроцесів на транскордонній території Угорщини, Словаччини, Румунії та України»; завідувач кафедри теорії ймовірностей і математичного аналізу, д. ф.-м. н.,  доцент Сливка-Тилищак Ганна Іванівна є учасником проєкту «Словацько-український/українсько-словацький онлайн словник математичних термінів», котрий реалізується у рамках Фінської підтримки реформи української школи. Крім цього Ольга Синявська ознайомила із науковими заходами, що проходили на факультеті та публікаційною активністю науково-педагогічних працівників.  Також вона представила плани на 2023 рік, в яких пріоритетними  пунктами були зазначені: збільшення кількості опублікованих наукових статей у фахових виданнях та у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз; проведення наукової студентської конференції; участь у міжнародних та вітчизняних наукових конференціях; участь у міжнародних стажуваннях та проєктах; збільшення кількості опублікованих навчально методичних посібників, навчальних посібників/підручників.

Також, на засіданні науково-технічної ради було розглянуто та  затверджено тематичний план наукових досліджень та розробок, які виконує  ДВНЗ "Ужгородський національний університет" за рахунок коштів державного бюджету у 2023 році, а саме:

1. ДБ-906 «Нові суперіонні провідники на основі аргіродитів для високоефективних твердоелектролітичних джерел енергії» (науковий керівник Кохан О.П.).

2. ДБ-911 «Анізотропні фосфорвмісні халькогеніди для нанорозмірної електроніки на основі зв’язку між фероїчними властивостями та провідністю» (науковий керівник Височанський Ю.М.).

3. ДБ-912 «Елементарні процеси взаємодії повільних електронів та фотонів з багатоелектронними атомами, що мають відкриті p- і d-оболонки» (науковий керівник Лазур В.Ю.).

4. ДБ-914 «Ідентифікація та визначення фізичних параметрів космічних об’єктів в інтересах обороноздатності та національної безпеки України» (науковий керівник Гуранич П.П.).

5. ДБ-913П «Нові точкові ультрафіолетові випромінювачі і методи синтезу наноструктур на основі суперіонних провідників та оксидів вольфраму» (науковий керівник Шуаібов О.К.).

6. ДБ-915П «Функціональні та конденсовані азоли і азини як нові високоефективні бактерицидні й фунгіцидні засоби» (науковий керівник Онисько М.Ю.).

7. ДБ-905М «Нові високоефективні Ag+ провідні матеріали на основі сполук структури аргіродиту» (науковий керівник Погодін А.І.).

8. ДБ-910М «Екологічно безпечні Ag-провідні тверді електроліти для новітніх систем накопичення енергії» (науковий керівник Філеп М.Й.).За інформацією науково-дослідної частини

 

Категорії: