Новини

20.03.2023
470

В УжНУ провели чергове засідання Редакційно-видавничої ради

В УжНУ провели чергове засідання Редакційно-видавничої ради

У п’ятницю, 17 березня 2023 року, відбулось чергове засідання Редакційно-видавничої ради та конкурсної комісії з визначення «Кращий підручник, навчальний посібник або електронне навчальне видання за 2021 рік». 

Відповідно до порядку денного на засіданні Редакційно-видавничої ради було заслухано і рекомендовано до друку п’ять видань: Науково-практичний журнал «Проблеми клінічної педіатрії», №1(59) 2023; Матеріали 77-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу «УжНУ». Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки; Підручник «Медична фізіологія», автор Фекета В.П.; Збірник статей «Українська літературно-художня ономастика», автор Вегеш А.І.; Навчальний посібник «Щелепно-лицева ортопедія», автори-укладачі: Локота Є.Ю., Костенко Є.Я., Локота Ю.Є., Костенко С.Б., Ізай М.Е., Костенко О.Є., Петрюк І.І. 

У цей же день відбулось засідання конкурсної комісії, яка розглянула і подала на затвердження Вченої ради – рішення про відзначення учасників конкурсу «Кращий підручник, навчальний посібник або електронне навчальне видання за 2021 рік»

Переможцями конкурсу зокрема визначено:

ПРИРОДНИЧІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

І місце – Симочко Л.Ю., Конар Р.С., Бойко Н.В. БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ З ОСНОВАМИ ГЕРОНТОЛОГІЇ: навчальний посібник. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. 324 с. ISBN 978-617-7825-38-7

ІІ місце – GENERAL SURGERY IN QUESTIONS AND ANSWERS: Tutorial / Filip S.S., Boldizhar O.O., Skrypinets Yu.P., Pushkash I.I. TOV Rik-U 2021. 244 s. ISBN 978-617-7868-55-1 (англійською мовою). ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ У ЗАПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ: навчальний посібник / Укладачі: Філіп С.С., Болдіжар О.О., Скрипинець Ю.П., Пушкаш І.І.

ГУМАНІТАРНІ І СОЦІАЛЬНІ НАУКИ

І місце – МЕДИЧНЕ ПРАВО: підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Б. Булеци; д-ра юрид. наук, доц. М.В. Менджул.  Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2021. 720 с. ISBN 978-617-7868-93-3

ІІ місце – КОМПЛЕКС ВИДАНЬ: Артьомов І.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: навчальний посібник. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. 676 с. ISBN 978-617-7825-51-6; АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: навчальний посібник-хрестоматія / уклад. і коментар: І.В. Артьомов, А.А. Артьомова. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. 320 с. ISBN 978-617-7825-52-3; АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: термінологічний словник-довідник/ уклад.: І.В. Артьомов. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. 160 с. ISBN 978-617-7825-53-0; АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: робоча програма і методичні рекомендації до вивчення дисципліни /уклад.: І.В.Артьомов. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. 130 с. ISBN 978-617-7825-54-7

ІІІ місце – ФІЛОСОФІЯ: підручник / В.С. Бліхар, М.М. Цимбалюк, Н.В. Гайворонюк, В.В. Левкулич, Б.Б. Шандра, В.Ю. Свищо. Вид. 2-ге, перероб. та доп. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. 440 с. ISBN 978-617-7825-48-6

 

Андріана Бродич, секретар редакційно-видавничої ради

 

Категорії: