Новини

31.05.2023
1131

В УжНУ провели чергове засідання науково-технічної ради

В УжНУ провели чергове засідання науково-технічної ради

У вівторок, 30 травня, відбулось чергове засідання науково-технічної ради Ужгородського національного університету. Серед основних питань - результати наукової роботи біологічного факультету, а також звіти директора НДІ державного управління та регіонального розвитку та директора Центру колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія експериментальної та прикладної фізики».

Першим звітував заступник декана з наукової роботи біологічного факультету кандидат біологічних наук, доцент Федір Куртяк, який доповів про результати наукової роботи за 2022 рік та завдання на 2023 рік. Він зазначив, що до наукового розвитку біологічного факультету науковці доклали чимало зусиль і саме тому минулий рік був продуктивним у цій сфері. Це стосується видання наукової продукції, одержання патентів та виконання грантових угод. Зокрема, за минулий рік було отримано 2 патенти України на винахід та корисну модель, видано 7 монографій, 3 підручники, 18 навчальних посібників, опубліковано 46 статей, з них 24 статті у виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Scienсe. Досягнення біологічного факультету також включають успішне виконання грантових угод. У 2022 році співробітники факультету виконали 7 грантових проєктів, що ще більше підкреслює їхню наукову активність та здатність до здійснення високоякісних досліджень. На факультеті діють 11 наукових лабораторій, які створюють комфортні умови для проведення досліджень у різних галузях біології. Неабияку увагу науковці факультету приділяють науковій роботі студентів. У 2022 році вони спільно зі своїми наставниками опублікували 80 статей, з яких 69 були написані студентами самостійно. Це свідчить про високу активність та зацікавленість студентів у наукових дослідженнях та підтверджує розвиток наукового потенціалу молодого покоління на біологічному факультеті.

 

Наступним звітував директор Науково-дослідного інституту державного управління та регіонального розвитку - доктор економічних наук, професор Володимир Приходько. У своєму звіті Володимир Приходько наголосив, що Інститут  робить значний внесок у регіональний та транскордонний стратегічний розвиток. Зокрема, він зазначив, що Інститут є постійним учасником процесу регіонального та транскордонного стратегічного таргетування, відіграє помітну роль у розробці Стратегій розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 рр., Стратегії розвитку міста «Ужгород-2030», Концепції інноваційного розвитку  Ужгородського національного університету на період до 2025 р. за підтримки Вишеградського Фонду та у партнерстві із вищими школами країн Вишеградської групи. За останні роки Інститутом було зроблено вагомий внесок в наукові дослідження. Володимир Приходько повідомив, що разом з партнерами Інститут випустив 7 колективних праць, 68 матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій та понад 90 методичних матеріалів з актуальних питань державного управління та регіонального розвитку. Директор НДІ також висловив свою вдячність всім партнерам і співробітникам Інституту за велику працю та внесок у розвиток науки та практики у сфері державного управління та регіонального розвитку. Він підкреслив, що Інститут має намір продовжувати активно досліджувати та розробляти нові підходи та методи для вдосконалення системи державного управління на регіональному рівні.

Про підсумки наукової діяльності Центру колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія експеримен-тальної та прикладної фізики» прозвітував директор Центру – доктор фізико-математичних наук, професор Леонід Сусліков. У своєму виступі директор Центру наголосив на тому, що Центр забезпечує ефективне виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних тем робіт, що фінансуються з державного бюджету. Це дозволяє створювати передумови для подання та затвердження нових держбюджетних тем і забезпечує ефективне виконання цих досліджень. Крім того, Центр забезпечує виконання бакалаврських, магістерських та дисертаційних робіт в галузі матеріалознавства. Леонід Сусліков також підкреслив, що Центр успішно співпрацює з відомими закордонними науковими установами, такими як Інститут експериментальної фізики (м. Кошіце, Словаччина), Університет ім.  П.Й. Шафарика (м. Кошіце, Словаччина) та Університет ім. Я.А. Коменського (м. Братислава, Словаччина). Це співробітництво дозволяє обмінюватись досвідом та знаннями, реалізовувати спільні проєкти та розробляти нові наукові ідеї. Одним із показників успішності Центру є високий рівень наукових результатів, отриманих на унікальному обладнанні Центру, що підтверджується значною кількістю публікацій, виступів на міжнародних та вітчизняних конференціях. Ці результати отримали визнання світової наукової спільноти і свідчать про важливий внесок Центру в розвиток науки. Також було зазначено, що Центр отримав значну кількість патентів, що переконливо свідчить про практичну значимість отриманих результатів.

У різному було заслухано звіт стипендіата іменної стипендії Верховної Ради України для молодих вчених, доктора юридичних наук, професорки кафедри цивільного права та процесу Марії Менджул та інформацію Ганни Костьов’ят, координатора Стартап-центру УжНУ, про напрямки його роботи.

Категорії: