Новини

19.05.2020
2225

Кава із деканом / кава зі студентом: топ-5 причин, чому варто вступати на юридичний факультет

Кава із деканом / кава зі студентом: топ-5 причин, чому варто вступати на юридичний факультет

Наша традиційна рубрика продовжується! Сьогодні ми п’ємо каву та розмовляємо про переваги вступу на юридичний факультет із деканом Ярославом Лазуром та студентом Іваном Анфьоровим.

Отож, вперед!

 

Іван Анфьоровголова студентської ради факультету:

 

1. Професія юриста була і буде затребувана у всі часи. На сучасному ринку праці України також є велика потреба у висококваліфікованих правниках і юридичний факультет ДВНЗ «УжНУ» забезпечує професійну підготовку на найвищому рівні. Для цього на факультеті є все – відповідна матеріальна база і, перш за все, кваліфікований професорсько-викладацький склад. З першого ж курсу викладачі захоплюють студентів юридичною професією, ознайомлюють з усіма тонкощами та аспектами роботи правника у всіх можливих її видах.

2. Дуже важливо, що в рамках навчального процесу на факультеті вдало поєднується теоретична складова із практичною, через що навчання є надзвичайно цікавим, адже навіть у стінах факультету можна вдосконалювати свої навички, приміром, в рамках судового процесу - для цих потреб у корпусі по вулиці Капітульній обладнана відповідна судова зала, криміналістична лабораторія тощо. Не менш цікавими є практика у правоохоронних органах, судах та органах державної влади. Тобто на факультеті роблять усе можливе, аби випускники були максимально готові до професії з перших же днів роботи.

3. Студенти юридичного факультету беруть активну участь у програмі Erasmus+, що надає змогу стажуватися у найкращих вишах Європи і спонукає до вивчення іноземних мов. Якщо є відповідне бажання та наполегливість, то навчатися за кордоном – не проблема, а який студент не любить подорожі, нові знайомства та враження? Усе це юридичний факультет забезпечує.

4. З перших днів навчання на факультеті ти відчуваєш, що до тебе відносяться як до особистості, при цьому викладачі допомагають розвивати твої найкращі якості, формують світогляд, надають необхідні поради. Така тісна взаємодія студента та викладача дозволяє проявити навіть ті аспекти особистості та таланти, про які ти, можливо, раніше й не здогадувався. На факультеті всіляко заохочують до занять спортом, різними видами мистецтва, проводиться безліч культурних та  туристичних заходів. Бо успішний професійний юрист – це різностороння особистість і цей принцип нам прививають із першого курсу.

5. Останнім пунктом не можу не відзначити студентське самоврядування, оскільки я є головою студентської ради факультету. Самоврядування є важливим аспектом факультетського життя і займає роль провідника між студентом і викладачем. Студенти відчувають, що вони на щось впливають, що до їхніх ініціатив дослухаються і в такому демократичному середовищі дуже приємно навчатися і розвиватися. Тому, якщо ви хочете стати юристом і обираєте для виш навчання – запрошуємо вас долучитися до правничої родини юридичного факультету УжНУ.

 

 

 

Ярослав Лазур, декан факультету:

 

 

1.Здобуття знань та формування сильної особистості.

У навчальному процесі на юридичному факультеті використовується весь спектр новітніх технологій – починаючи від мультимедійного супроводу навчальних занять і закінчуючи дистанційними формами навчання. Перші 2,5 роки навчання студенти юрфаку здобувають фундаментальні знання, необхідні кожному юристу в будь-якій сфері. А вже з другого семестру ІІІ курсу молодь може самостійно формувати 25% навчального плану, тим самим визначаючи, на якій галузі права хоче закцентувати свою увагу. Це позитивна європейська практика, коли студент є не просто виконавцем навчального плану, а й сам формує цей план.

Окрім стандартних занять, студенти протягом року неодноразово мають змогу відвідати лекції з окремих тем запрошених авторитетних фахівців права (адвокатів, суддів, юрисконсультів та ін.) України та зарубіжжя. Для цього використовуємо не лише особисте спілкування, а й послуговуємося формою дистанційних лекцій.

Нині ми готуємо правників, фахівців із міжнародного права, а минулого року започаткували підготовку за спеціальністю «Правоохоронна діяльність». Міжнародне право – це унікальна спеціальність, яка з одного боку дає доступ до правничих професій, а з іншого – дозволяє працювати в дипломатичному напрямку. А «Правоохоронну діяльність» ми запустили для підготовки ефективних правоохоронців, бо всі ми бачимо, що нині в тій же поліції є велика потреба у кваліфікованих кадрах.

Загалом на нашому факультеті працюють сім кафедр: адміністративного, цивільного, кримінального, конституційного, господарського, міжнародного права і кафедра теорії та історії держави і права. Коли йдеться про факультет, мені приємно і гордо говорити про наших викладачів. Серед нас є чимало досвідчених професіоналів, котрі мають великий досвід в юридичній сфері.

Водночас, позанавчальна робота зі студентам, на мою думку,  є не менш важливою, ніж сам навчальний процес. Нашим завданням є виховати не просто професіонала, який матиме відповідні знання, уміння і навики. Хочеться, щоб наші випускники були особистостями, які, крім розуміння правових цінностей, були ще й різностороннє вихованими громадянами зі широким світоглядом і людськими цінностями, які ґрунтуються на етичних і моральних цінностях.

 

2. Працевлаштування.

Правова система постійно реформується і це вимагає частого оновлення навчальних програм та лекцій. Саме тому нині є потреба у новому поколінні юристів, яке враховуватиме досвід попередників і володітиме сучасними теоретичними знаннями.

Щороку за допомогою ректорату ми оновлюємо базу даних наших випускників. З приємністю констатую, що жоден наш випускник не залишився без роботи за фахом! Наші випускники працюють в органах державної влади та місцевого самоврядування і попит на них у цій сфері застосування знань щороку зростає. Інший великий суспільний сегмент, який потребує правознавців для обслуговування своєї діяльності – це підприємницькі структури. Не секрет, що в останні роки бізнес в Україні поступово легалізується, а це зумовлює потребу у його юридичному супроводі.

Сучасна освіта має бути інноваційною, наповненою найновішими знаннями і відповідати запитам доби. Саме тому у процесі підготовки фахівців для різних правових інституцій та галузей  народного господарства ми враховуємо запити і потреби майбутніх роботодавців та підлаштовуємо під це навчальну програму наших спецкурсів, поглиблюємо знання наших випускників згідно їхньої майбутньої спеціалізації, щоб вони не просто відмінно справлялися зі своїми службовими обов’язками, але й розвивали роботодавця власним інтелектом.

Професія юриста є запитаною на ринку праці. Тим більше, що перебуваємо в часі динамічних реформ правової системи держави, котрі викликають потребу оновлення кадрів. «Нині є величезна кількість вакансій у будь-якій сфері правничої професії (у суддівському корпусі, правоохоронних органах тощо), органи державної влади на всіх рівнях потребують юридичного забезпечення власної діяльності. Останнім часом відчутний великий запиту на правників у галузі економіки, тобто в бізнесі, комерційній сфері. Всюди потрібні юристи нового покоління

3. Практика.

Наукова сфера не може існувати без практичної. Тому на факультеті навчилися їх вдало поєднувати й приділяти чималу увагу саме практичній реалізації здобутих студентами знань. Ми поділяємо практичну роботу на два блоки. Перший – це практичні заняття в аудиторіях. Ми намагаємося не просто виконувати опитування й таким чином контролювати рівень знань. Мова йде про таку форму, як моделювання судового процесу, так звані кейси. Тобто вивчення теоретичного матеріалу вже на конкретному життєвому прикладі, де студент розбирає якусь конкретну юридичну ситуацію. Це дозволяє зняти ті проблеми, з якими наші випускники можуть стикнутися на практиці. Другий блок передбачає направлення студентів у позанавчальний час на різні форми практики. До нас звертаються правоохоронні, судові органи, підприємства. Робимо це для того, щоб вихованці могли корисно провести післяобідній час на конкретному робочому місці, допомагати там. Часто вони за це отримують і заробітну плату».

При університеті також успішно діє юридична клініка – структурний підрозділ, у якому в позанавчальний час студенти безкоштовно консультують людей, насамперед соціально вразливі верстви населення, які не можуть собі дозволити отримати відповідні юридичні послуги у комерційному вигляді. Співпрацюємо також із центрами безоплатної правової допомоги – таким чином студент з одного боку набуває практичних навиків, а з іншого боку виконує певну соціальну функцію.  Нашим пріоритетом є навчити студента самостійно мислити, самостійно навчатися, самовдосконалюватися, використовуючи теоретичні знання, отримані на факультеті.

4. Міжнародне стажування.

У юридичного факультету УжНУ  дуже гарні відносини з провідними юридичними школами як в Україні, так і за її межами. Ми співпрацюємо з вишами Словаччини, Італії, Австрії, Польщі. Кафедра кримінального права має тісні зв’язки з відомим празьким Карловим університетом, чимало наших аспірантів і магістрантів мали змогу там побувати. Дуже важливою для нас є співпраця з Асоціацією міст-побратимів «Корвалліс-Ужгород». Правники беруть активну участь у програмі Erasmus+ як на студентському, так і на викладацькому рівні.

Важко перерахувати усі міжнародні програми, до яких ми долучаємося. Можу сказати, що для мотивованих студентів, які володіють іноземними мовами, взагалі не проблема взяти участь у тій чи іншій програмі. Світ глобалізується і глобалізуються правові системи. Підвищується роль міжнародного права, багато зараз говорять про стандартизацію правових систем. Тому можливостей для розвитку освіти є багато.

5. Юридичний факультет – це родина.

Велику увагу ми приділяємо розвитку мистецьких талантів, спорту, вмінню дружити і підтримувати одне одного, цінувати своє здоров’я. Важливими для нас є виїзди на природу, ми сприяємо тому,  аби наші студенти проводили більше часу на повітрі з повагою до навколишнього середовища. На факультеті побутує принцип - «Хто як працює, той так і відпочиває», тому така насичена праця передбачає не менш насичене дозвілля. Підрозділ з розмахом святкує День юриста, проводить конкурс краси серед своїх першокурсниць. Велику увагу приділяють тут спортивним заходам: влаштовують кубки декана з різних видів спорту. Кожна людина має талант, і повинна мати можливість його розкрити. Студентські роки мають запам’ятатися не тільки бібліотекою, а тим, що можна було поспівати, взяти участь у КВН, інших формах творчості.

Ну і наостанок. Юридичний факультет  можна закінчити, але з ним неможливо попрощатися. Двері факультету завжди відчинені для наших випускників, ми продовжуємо підтримувати з ними зв’язки, намагаємося допомогти у різних ситуаціях. І мені дуже приємно, що з кожним роком наша родина стає все більшою і міцнішою.

 

  

Розмову вів Олексій Шафраньош

Інформаційно-видавничий центр

 

 

 

Категорії: