Новини

05.05.2020
4732

Кава із деканом/кава зі студентом: топ-5 причин, чому варто вступати на фізичний факультет

Кава із деканом/кава зі студентом: топ-5 причин, чому варто вступати на фізичний факультет

Сьогодні – вівторок, а значить час для нашої традиційної рубрики! Ми «дистанційно» кавуємо та спілкуємося  про переваги вступу на фізичний факультет УжНУ з деканом, доктором фізико-математичних наук, професором Володимиром Лазуром та студенткою Світланою Кузьмою.

 

Світлана Кузьма, студентка:

 

1. На мою думку, сучасний світ ніяк не зможе обійтись без фахівця-фізика, тому випускник нашого факультету з легкістю знайде собі місце.  На фізичному факультеті є багато перспективних спеціальностей, і абітурієнт точно зможе вибрати собі спеціальність до душі.

2. Наші випускники точно зможуть гідно працевлаштуватися у світі програмування та сучасних технологій. Студенти фізичного факультету займаються написанням програм, робототехнікою, експериментами та дослідженнями.

3. На нашому  факультеті вирує студентське  життя. Поза навчанням ми завжди активно проводимо час. Організовуємо безліч цікавих подій, таких як: дні Архімеда, міс і містер факультету, бограч-фести, гірськолижні поїздки, походи в гори, а також багато спортивних заходів, благодійні турніри, у яких беруть участь як студенти, так і викладачі.

4. У нас просто чудовий професорсько-викладацький склад. Це люди, з яких треба брати приклад. Вони завжди з радістю допоможуть, дадуть пораду і вислухають студента, якщо у нього з’являються якісь питання.

5. Великим плюсом є те, що у нас є можливість продовжувати навчання у аспірантурі як в УжНУ, так і за кордоном. 

 

 

Володимир Лазур, декан:

 

1. Гідне майбутнє людства тісно пов’язано з прогресом фізичної науки. Минуле ХХ століття було, безумовно, століттям фізики: лазери, мазери, рентгенівські промені, атомна енергія, класичні комп’ютери, всесвітня мережа Інтернет та чимало іншого з’явилося у світі завдяки відкриттям фізиків. Я глибоко переконаний, що у ХХІ столітті фізика буде мати і для науки, і для суспільства ще незрівнянно більше значення. Це пов’язано із самою структурою фізики як науки. Знання логіки природи важливо не тільки для фізиків, воно необхідне для всіх галузей людської діяльності. У ХХІ столітті перед людством і фізиками, зокрема, стоїть ряд глобальних проблем: керований термоядерний синтез, нове покоління прискорювачів, фізика високих енергій, темна матерія і темна енергія, квантові комп’ютери і штучний інтелект, створення нових напівпровідникових речовин з наперед заданими фізичними властивостями, вивчення фундаментальних властивостей і структури матерії та еволюції Всесвіту з моменту його народження, нові програми космічних досліджень, глобальний екологічний моніторинг. До глобальних проблем слід віднести також виснаження природних ресурсів, забруднення довкілля, смертельно небезпечні хвороби, антропогенні зміни клімату планети. Природничі науки, в яких широко використовуються фізичні методи дослідження, повинні зіграти вирішальну роль в розв’язанні перерахованих вище проблем. Ці та багато інших проблем сучасної фізики не можуть не цікавити амбітну сучасну молодь. Молодим людям, які вирішили пов’язати свою професійну діяльність з фізикою, я б хотів сказати, що вони вибрали собі чудову дорогу, пов’язану з пізнанням дивовижних таємниць природи. На цьому шляху насамперед важливі віра в свої сили, цілеспрямованість, наполегливість і тоді обов’язково, рано чи пізно прийде успіх. Наука тим і захоплююча, що кожен новий крок на шляху пізнання може привести до несподіваних новацій, які можуть змінити долю усього людства на кращу.

 

 2. Навчатися на фізичному факультеті УжНУ престижно і почесно. У нас Ви зможете здобути якісну вищу освіту міжнародного рівня, працювати на сучасному високотехнологічному обладнанні, слухати лекції відомих фізиків, багато з яких мають світове визнання і активно працюють у науці зараз. Факультет готує висококваліфікованих фахівців з наступних спеціальностей:

-     Середня освіта. Фізика;

-     Фізика та астрономія;

-     Прикладна фізика та наноматеріали;

-     Мікро- та наносистемна техніка;

-     Кібербезпека;

-     Телекомунікації та радіотехніка;

-     Біомедична інженерія.

Навчальний процес на фізичному факультеті забезпечують 20 професорів, докторів наук та 49 доцентів, кандидатів наук, серед яких один член-кореспондент НАН України, три лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки України, п’ять заслужених діячів науки і техніки України, один Заслужений працівник освіти України та два Заслужені винахідники України. До навчального процесу залучаються також висококваліфіковані працівники НДІ фізики і хімії твердого тіла та Інституту електронної фізики НАН України. Успішному навчанню та науково-дослідній роботі студентів сприяє належна матеріально-технічна база факультету. Це, в першу чергу, обладнанні сучасною експериментальною та комп’ютерною технікою навчальні та наукові лабораторії, факультетський комп’ютерний клас.

Кращі випускники факультету мають можливість продовжувати навчання в аспірантурі, яка діє на всіх факультетських кафедрах і є найбільшою в УжНУ. Щорічно в ній готують кандидатські дисертації близько 35 аспірантів денної, вечірньої та заочної форм навчання. Підготовці кадрів вищої кваліфікації сприяє також функціонування на факультеті Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Цілком закономірно, що більше 150 випускників факультету стали докторами, а чотири сотні – кандидатами фізико-математичних наук. Серед них громадяни Словенії, Хорватії, Сербії, Болгарії, Словаччини, Угорщини, Сирії, Іраку, США та Ізраїлю.

 

3. Наукові досягнення колективу фізичного факультету можна засвідчити такими показниками, як кількість наших публікацій у міжнародних журналах, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science, індекс Гірша, цитування наших праць, число авторських свідоцтв на винаходи, число держбюджетних тем і технічних проектів, які в результаті доволі жорстких експертних оцінок здобули право на фінансування за рахунок держбюджетних коштів. У національному масштабі ми тісно співпрацюємо зі всіма ключовими університетами та провідними науковими центрами світу. У рамках міжнародних наукових програм підтримки фундаментальних досліджень (МАГАТЕ, ЄВРОАТОМ) та колективних грантів від INTAS, NATO, Copernicus, Horizon-2020 науковці факультету разом зі своїми зарубіжними колегами виконали 17 наукових проектів з проблем керованого термоядерного синтезу, атомної фізики, астрофізики, фізики напівпровідників та астрофізики. Поряд з цим виконано понад 30 спільних міжнародних наукових проектів з ученими Франції, Індії, Угорщини, Болгарії, Словаччини, Литви, Туреччини, Білорусії. До виконання цих проектів залучаються також студенти-старшокурсники. Наукова кооперація фізичного факультету з провідними зарубіжними науковими центрами – основа нашої інтеграції у світовий освітній простір і наукове співтовариство.

 

4. Фізичний факультет УжНУ має належну матеріально-технічну базу. Це, в першу чергу, обладнанні сучасною експериментальною та комп’ютерною технікою наукові лабораторії електронної мікроскопії, рентгеноструктурного аналізу, високих тисків, низьких температур, лазерної фізики. У розпорядженні ужгородських фізиків унікальний прискорювальний комплекс електронів (мікротрон М-10 та бетатрон Б-25 на 10 МеВ та 25 МеВ відповідно), експериментальна установка «Карпати» для формування електронних пучків, сучасний комплекс по спостереженню штучних супутників Землі, вимірювальні машини КОМЕС і Акскорекорд (німецької фірми Цейс), супутникові фотографічні камери SBG, телескопи, мас-спектрометри та ін.

На шести факультетських кафедрах можна отримати класичну фундаментальну освіту і вести наукові дослідження практично за всіма сучасними напрямками експериментальної і теоретичної фізики, атомної і ядерної фізики, астрономії і астрофізики, оптики і спектроскопії, лазерної фізики і поверхневих явищ, фізики плазми і фізики фазових переходів та багатьма іншими. При цьому частина студентів-старшокурсників проводить наукові дослідження у філіях факультетських кафедр, які успішно функціонують на базі відповідних відділів Інституту електронної фізики НАН України (м. Ужгород).

До складу фізичного факультету входять також Науково-дослідний інститут фізики і хімії твердого тіла, Проблемна науково-дослідна лабораторія фізичної електроніки, Лабораторія космічних досліджень та Науково-дослідний інститут засобів аналітичної техніки. У вересні 2019 року згідно розпорядження МОН України в УжНУ створено Центр колективного користування науковим обладнанням – Лабораторія експериментальної та прикладної фізики, - основним завданням якого є отримання результатів наукових досліджень і науково-технічних розробок, які мають загальнодержавне значення і міжнародне визнання. За кошти держбюджету для центру придбані унікальні експериментальні прилади та устаткування: спектральний еліпсометр Smart SE, двопроменевий електрофотометр Shimadzu UV-2600, двопроменевий скануючий спектрофотометр UV-1700, двоканальний спектрометр з компенсацією астигматизму SL40-2-1024USB, прецизійний вимірювач LCR E4980A, планетарний кульовий млин PQ-N04, прецизійний  цифровий мультиметр SIGLENT SDM3065X, фосфорний цифровий осцилограф SIGLENT SDS1202X, цифровий осцилограф OWON xDS3062A, генератор сигналів SIGLENTSDG6022X та цифровий мультиметр OWON. На цьому сучасному науковому обладнанні студенти мають можливість виконувати наукові дослідження за тематикою своїх бакалаврських і магістерських робіт. Тому не дивно, що кожен третій випускник фізичного факультету має одну чи кілька публікацій у вітчизняних та міжнародних журналах, матеріалах всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій. Студенти-фізики є співавторами авторських свідоцтв на винаходи.

 

5. Для фізиків, які отримали освіту на фізичному факультеті УжНУ, відкриті двері найпрестижніших академічних науково-дослідних установ, провідних вузів та середніх навчальних закладів, конструкторських бюро, науково-виробничих і обчислювальних центрів, підприємств і організацій, які займаються розробкою систем передачі і захисту інформації. Студентів нашого факультету ще до завершення навчання запрошують працювати на підприємствах області, таких як «Джейбл Сьоркіт Юкрейн Лімітед», ПрАТ «Єврокар», УАП ТОВ «Фішер-Мукачево», «Ядзакі Україна», ТОВ «Флекстронікс» та інші. Успішно працюють наші випускники і в інших галузях людської діяльності: медицина, екологія, економіка, фінанси, бізнес, менеджмент, митна служба, силові структури та ін.

Численний загін випускників фізичного факультету УжНУ успішно працює в наукових установах України та за її межами. Віце-президентом Російської академії наук є випускник фізичного факультету УжНУ, академік РАН Юрій Балега. В одній з найбільших лабораторій світу – Аргонській національній лабораторії (Чікаго, США) – працює випускник кафедри теоретичної фізики УжНУ професор Юлій Єлінек. Відділ стандартів та частоти Національної фізичної лабораторії Ізраїлю очолює випускниця фізфаку УжНУ Надія Голдовська. Науковим консультантом Лабораторії спектроскопії плазми Інституту ім. Вайцмана (Ізраїль) є випускник фізичного факультету УжНУ Віктор Голдовський. В Інституті фізики твердого тіла (м. Юліх, Німеччина) працюють випускники кафедри фізики напівпровідників УжНУ Рущанський К. та його дружина Сліпухіна І. Докторантом Інституту фізики Чеської академії наук є випускник фізфаку УжНУ Тарас Чутора. В Університеті м. Кюсю (Японія) працює наш випускник Роман Селянчин. В Інституті ядерної фізики Технічного університету м. Дармштадта (Німеччина), де цьогоріч буде завершено будівництво ультрасучасного багатоцільового прискорювального комплексу FAIR, працює випускник фізичного факультету УжНУ Дмитро Симочко. На посаді професора в Університеті м. Жешув (Польща) працює випускник фізфаку УжНУ Євген Шерегій. На посаді професора кафедри експериментальної фізики та нанотехнологій Університету м. Дебрецен (Угорщина) працює наш випускник Олександр Кікінеші. Випускник кафедри теоретичної фізики УжНУ Денис Бондарь зараз працює в славнозвісному Принстонському університеті (штат Нью-Джерсі, США), де після еміграції до США Альберт Ейнштейн продовжував роботу над дослідженням проблем космології і створенням єдиної теорії поля, покликаної об’єднати теорію гравітації та електромагнетизму. Випускник фізфаку УжНУ Юрій Пилипченко брав участь в експерименті на Великому адронному колайдері в складі колаборації ATLAS, яка вперше зафіксувала розпад легендарного бозона Хіггса на фундаментальні частинки матерії, відомі як нижні кварки. В Головній астрономічній обсерваторії НАН України відділ фізики Сонця очолює випускник фізфаку УжНУ, член-кореспондент НАН України Роман Костик. В Інституті теоретичної фізики ім. Боголюбова (м. Київ) відділ математичних методів в теоретичній фізиці очолює випускник кафедри теоретичної фізики УжНУ, доктор фізико-математичних наук Олександр Гаврилик.

Перелік наших успішних випускників можна продовжувати й далі. Але найважливішим тут є те, що фізичний факультет УжНУ дає високий рівень освіти. Наші випускники, які працюють у міжнародних і вітчизняних наукових центрах, як правило, обіймають там відповідальні посади, і від своїх іноземних колег ми отримуємо тільки позитивні відгуки про їх наукову роботу.

 

 

 

розмову вів Олексій Шафраньош

Інформаційно-видавничий центр

 

Категорії: