Новини

23.06.2022
1185

Студенти факультету здоров’я та фізичного виховання УжНУ успішно закінчили факультативний курс професора Університету здоров’я та соціальної роботи Св. Алжбети Вансача Петера

Студенти факультету здоров’я та фізичного виховання УжНУ успішно закінчили факультативний курс професора Університету здоров’я та соціальної роботи Св. Алжбети Вансача Петера

Факультет здоров’я та фізичного виховання продукує чимало новаторських ідей для підготовки конкурентоспроможних фахівців. Частина з них реалізується завдяки співпраці з партнерами провідних європейських університетів та організацій. Пізнавальними для студентів стали лекції швейцарських фахівців і партнерів Благодійної організації «Комітет медичної допомоги в Закарпатті», науковців Інституту Бл. Т.Д. Трчка Університету здоров’я та соціальної роботи Св. Алжбети, (Братислава), запрошеного лектора-ерготерапевта зі США.

У минулому семестрі для студентів 1-го та 2-го курсів спеціальності «середня освіта (фізична культура)» був підготовлений факультативний курс «Етичні аспекти взаємодії між вчителем фізичної культури та учнями». Лектором та розробником факультативу є Вансач Петер, доктор теології, професор, директор Інституту Бл. Т.Д. Трчка Університету здоров’я та соціальної роботи Св. Алжбети, (Братислава, Словаччина). Разом із студентами факультету здоров`я та фізичного виховання Вансач Петер провів близько трьох місяців – курс тривав 45 навчальних годин. І у середу, 22 червня, декан факультету, професор Іван Миронюк вручив дев`ятьом найкращим студентам сертифікати про успішне проходження курсу з міжнародною участю. На захід дистанційно долучився і пан Вансач Петер.

Про плідну міжнародну співпрацю факультету здоров`я, а також більш детально про важливість курсу «Етичні аспекти взаємодії між вчителем фізичної культури та учнями» для майбутніх професіоналів розповіла к. п. н., старший викладач кафедри фізичного виховання  Тетяна Хома:

Як часто до освітнього процесу на факультеті здоров’я та фізичного виховання залучаються науковці провідних закордонних вишів, партнери різних європейських організацій?

У роботі зі здобувачами освіти важливим є набуття практичних умінь, володіння системою компетенцій, тому діалог з фахівцями-практиками є вкрай необхідним. За ініціативи декана факультету, д.мед.н., професора Івана Святославовича Миронюка такі зустрічі проходять систематично. Окрім цього, студенти долучаються до виступів на конференціях з міжнародною участю, що теж дає можливість здобути практичний досвід, науково підійти до розв’язку поставлених завдань.

У чому своєрідність курсу «Етичні аспекти взаємодії між вчителем фізичної культури та учнями»?

Упровадження означеного факультативного курсу має свої особливості, однією з яких є можливість отримання неформальної освіти, що на сьогодні розвинена в Європі та сприймається європейськими роботодавцями на рівні з формальною освітою. Такий вид освіти визначений  в Законі України «Про освіту». Неформальне навчання не обмежене терміном чи місцем, отриманням документа про освіту державного зразка, натомість воно полягає у реалізації короткострокових цілей. Студенти отримують унікальну можливість для саморозвитку, оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань, підвищення рівня професійної компетентності, головне – бажання та зацікавленість. Безумовно, інтерес до курсу з’явився одразу,  адже лектор та розробник факультативу Вансач Петер, доктор теології, професор, директор Інституту Бл. Т.Д. Трчка, Університету здоров’я та соціальної
роботи Св. Алжбети дібрав актуальну тематику, що розкриває секрети успіху майбутньої професійної діяльності.

Які програмні теми охоплював факультативний курс?

Тематика факультативу різнопланова, але спрямована на підготовку майбутніх учителів, здатних креативно побудувати освітній процес, приймати рішення в будь-якій ситуації, творчо мислити та прогнозувати результати своєї діяльності. Професор Вансач Петер розглядає актуальні проблеми: вимоги щодо діяльності вчителя у сучасних умовах, погляд вчителя на особистість учня, основні етичні цінності вчителя фізкультури, учні з особливими виховними та освітніми потребами, етичний кодекс вчителя та інші. З-поміж завдань для студентів – складання есе-міркування про вибір професії вчителя фізкультури; анкетування щодо важливості авторитету вчителя у роботі з учнями; тестування (Модель особистості: вчитель ‒ учень) та інші.

Чому набуті знання для майбутніх учителів фізичної культури є такими вагомими?

Сьогодні ключовою реформою Міністерства освіти й науки України є Нова українська школа, спрямована на формування особистості учня, який володіє ключовими й предметними компетентностями, уміє застосовувати знання у повсякденному житті. Одне з нововведень НУШ – упровадження в освітній процес модельної навчальної програми з фізичної культури, завданням якої є удосконалення фізичних якостей учнів, їх гармонійний розвиток. Школярі за погодженням із вчителем зможуть обирати ті модулі, які вивчатимуть, саме від майстерності педагога залежатиме зацікавленість їх уроками фізичної культури, мотивація до занять спортом, збереження власного здоров’я. Це питання в  об’єктиві уваги науково-педагогічних працівників кафедри фізичного виховання на чолі із завідувачем кафедри, к.пед.н., доцентом Іваном Івановичем Маріондою, які здійснюють підготовку майбутніх вчителів фізичної культури.

Чим вищезгаданий курс вирізняється з-поміж інших форм роботи?

Назва та зміст факультативного курсу є дотичними до дисципліни «Основи педагогічної майстерності», яку вивчають студенти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) на 3 курсі. Тематика охоплює низку питань, визначених в одному з модулів дисципліни, пов’язаних з особливостями становлення педагога. А розв’язання ситуативних завдань, змодельованих в імітаційному освітньому середовищі, формує професійну компетентність майбутнього учителя фізичної культури. Тому результативне проходження студентами факультативного курсу «Етичні аспекти взаємодії між вчителем фізичної культури та учнями» з міжнародною участю та отримання відповідних сертифікатів є яскравим свідченням набуття певних професійних умінь, а відтак, ‒ успішного засвоєння модулю «Основ педагогічної майстерності». Вітаючи студентів, декан факультету, професор Іван Святославович Миронюк відмітив їх неабияку активність та зазначив, що факультет і надалі впроваджуватиме різноманітні креативні види робіт із залученням міжнародних партнерів. На здобувачів освіти чекає багато цікавого, адже те, що приносить користь і мотивує до роботи, завжди націлене тільки на хороший результат. Дякуємо професору Петеру Вансачу за пізнавальний курс для студентів факультету та можливість отримання досвіду нашим колегам.

 

 Ганна Фельцан,

Інформаційно-видавничий центр

Категорії: