Новини

06.12.2018
306

В УЖНУ ПРОВЕЛИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР «ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ І ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПЕДАГОГА»

В УЖНУ ПРОВЕЛИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР «ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ І ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПЕДАГОГА»

6 грудня 2018 року у рамках спільної роботи з підготовки висококваліфікованих фахівців викладачі кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи та кафедри історії України, зокрема доценти О.О.Попадич, В.В.Туряниця, В.В.Міщанин, які забезпечують освітній процес у магістрів з циклу педагогічних дисциплін за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія) на цей раз спільно провели міждисциплінарний науково-методичний семінар «Проблеми якості вищої освіти і освітньої діяльності та правовий захист інтелектуальної власності педагога». Метою модераторів заходу була спрямованість на розвиток у магістрів самостійності, ініціативи, творчих здібностей, підвищення рівня їхньої професійної майстерності, вміння забезпечити свою майбутню ділянку роботи, зокрема викладання фахових дисциплін, на високому науково-теоретичному і методичному рівнях.

Виголошені магістрами С.Гуланом, М.Канюк, Р.Студзинською, Ф.Федак, В.Деженіцьким, М.Рекрутяком та В.Миговичем теми, заявлені у програмі семінару, торкалися наболілих проблем в освіті України. Магістри розкрили систему забезпечення якості вищої освіти і освітньої діяльності суб᾿єктів освітнього процесу, форми і методи діагностики та оцінювання знань студентів, сучасну професіограму педагога вищої школи, проблему мови освіти в поліетнічній державі та правового захисту інтелектуальної власності педагога. Окреслені проблеми викликали не тільки зацікавленість у присутніх магістрів, а й жваву дискусію під час їх обговорення.

Відрадно констатувати, що заявлені педагогами цілі були повністю і ефективно реалізовані під час семінару за активної участі всіх суб᾿єктів в ході якісної освітньої діяльності.

 В.Троян,
член Національної спілки журналістів України

Категорії: