Новини

10.08.2023
2900

Рекомендації до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб, зарахування вступників на основі ПЗСО / НРК5, переведення на вакантні місця державного замовлення

Рекомендації до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб, зарахування вступників на основі ПЗСО / НРК5, переведення на вакантні місця державного замовлення

Відповідно Порядку прийому надання рекомендацій до зарахування для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 09 серпня.

Приймальна комісія надає рекомендації до зарахування згідно рейтингових комісій в межах виділених обсягів прийому на відповідну конкурсну пропозицію із врахуванням кількості зарахованих на навчання за рахунок коштів державного бюджету.

Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в ДВНЗ «УжНУ».

Підставою для зарахування особи на навчання є:

– підтвердження вибору місця навчання;

– укладення договору (контракту) про навчання в ДВНЗ «УжНУ» між ДВНЗ «УжНУ» та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін. Договір (контракт) про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів;

– виконання вимог до зарахування:

- подання копії документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які відсутня в державних реєстрах (для осіб, які користуються спеціальними умовами участі у вступній кампанії);

- подання копії військово-облікового документа. Порядок і строки подання вступниками, громадянами України, військово-облікового документа (для військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць), визначаються відповідно до пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487.

Додатково укладається договір між ДВНЗ «УжНУ» та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. Якщо договори (контракти) не будуть укладені впродовж десяти календарних днів (трьох місяців для вступників, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та які знаходяться на ній) з дати видання наказу про зарахування, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором (контрактом) між ДВНЗ «УжНУ» та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Після виконання вступником вимог Правил прийому статус заяви вступника змінюється на «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

У разі невиконання вступником, заяві якого присвоєно статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», вимог Правил прийому статус заяви змінюється на «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

ВАЖЛИВО! Вступники, які претендують на переведення на вакантні місця державного замовлення (користуються спеціальними умовами вступу на навчання за державним замовленням на основі ПЗСО або НРК5), повинні виконати вимоги для зарахування не пізніше 17:00 16 серпня 2023 року.

До уваги вступників, які зараховані на місця державного замовлення! Деактивовані заяви можуть бути активовані (за потреби) користувачем ЄДЕБО, зокрема представником Приймальної комісії, за зверненням вступника для встановлення заявам статусу "Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)"

Всі питання, які пов'язані із зарахуванням за кошти та/або юридичних осіб, необхідно з'ясовувати із відповідними відбірковими комісіями.

Приймальна комісія

 

Категорії: