Новини

29.01.2022
1423

Професору Василю Васильовичу Маринцю – 80

Професору Василю Васильовичу Маринцю – 80

Учений у галузі математики (диференціальні рівняння),  доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН вищої школи України по відділенню математики, заслужений працівник народної освіти України, лауреат Державної премії України в галузі освіти в номінації «Вища освіта», професор кафедри алгебри та диференціальних рівнянь Ужгородського національного університету Василь Васильович Маринець святкує свій вісімдесятирічний ювілей.

Народився ювіляр 29 січня 1942 року в м. Мукачево. Навчався в Мукачівській середній школі № 16, яку закінчив у 1959 році. Протягом 1959-1964 років навчався на математичному відділенні фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету. З грудня 1964 р. по серпень 1965 р. – служба в армії (м. Львів). В цьому ж році поступив в аспірантуру на кафедру обчислювальної математики. З 1 вересня 1968 року - асистент, а з 1 вересня 1969 року старший викладач кафедри теоретичної механіки і диференціальних рівнянь УжДУ. 21 березня 1972 року в Інституті математики АН УРСР м. Київ захистив дисертацію  на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З вересня 1972 р. по липень 1975 р. – довгострокове відрядження в Алжир, де працює завідувачем кафедри вищої математики Аннабинського університету. З 1 вересня 1976 року доцент кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики. 12 жовтня 1977 року йому присвоєно вчене звання доцента. З 1 вересня 1978 року – завідувач цієї ж кафедри. У зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді з вересня 1983 року – доцент кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики. 1 червня 1990 року його знову обрано за конкурсом на посаду завідувача цієї  кафедри, керівництво якою здійснював до 31 серпня 2021 року. 31 жовтня 1995 року в Інституті математики НАН України захистив дисертацію  на здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат.-наук. Вчене звання професора по кафедрі диференціальних рівнянь та математичної фізики йому присвоєно 24 жовтня 1996 року. З 01.02.1996р. по 01.11.1999р. та з 01.06.2013 р. по 29.05 2015 р. – декан математичного факультету. З листопада 1999 р.  по липень 2004 р. був призначений першим проректором УжНУ.

Науковий доробок. Для систем нелінійних диференціально-функціональних рівнянь в частинних похідних вищого порядку досліджені задачі Коші, Гурса, Дарбу, встановлені достатні умови існування єдності, регулярності та знакосталості їх розв‘язків, побудовані конструктивні методи їх наближеного розв‘язання, одержані апостеріорні оцінки їх розв‘язків. У випадку областей із складною структурою краю запропоновано методи дослідження крайових задач для систем квазілінійних диференціальних рівнянь гіперболічного типу у випадку розривів правих частин рівнянь, а також розглянуто крайові задачі з передісторією. Для вказаних задач одержано умови існування регулярних або ірегулярних розв‘язків, їх єдності та знакосталості, побудовано ефективні швидкозбіжні методи відшукання їх наближених розв‘язків.

З даної тематики опубліковано 160 наукових робіт, серед яких шість монографій, остання «Аналітичні методи дослідження крайових задач». Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла» 2019 р. 288с., шість підручників з грифом МОН України, десять навчальних посібників та методичних розробок. Є патенти на вихід.

Освітянський доробок. Протягом роботи в УжНУ та за кордоном читав курси і проводив практичні заняття з вищої математики, звичайних диференціальних рівнянь, теорії функцій комплексної змінної, теорії рівнянь математичної фізики та курси за вибором: «Теорія крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь», «Теорія стійкості», «Диференціальні рівняння з відхиляючим аргументом», «Аналітичні методи в теорії диференціальних рівнянь в частинних похідних гіперболічного типу», «Нелінійні задачі математичної фізики», «Крайові задачі в областях із складною структурою краю». Для методичного забезпечення вище наведених курсів видано підручники, монографії, навчальні посібники та методичні розробки.

 За вагомі наукові здобутки та вклад у підготовку та виховання науково-    педагогічних кадрів для нашої країни у квітні 2007 року проф. Маринця В.В. обрано академіком Академії наук вищої школи України.

За весь період трудової діяльності проф. Маринець В.В. займає активну позицію у громадському житті колективу факультету і університету. Він обирався до керівних органів громадських організацій університету. Упродовж багатьох років був членом науково-методичної ради УжНУ,  Вченої ради університету, видавничої ради, членом науково-методичної комісії з математики та експертної ради при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України. Був головним редактором «Наукового вісника Ужгородського університету», серія  «Математика і інформатика», головою вченої Ради математичного факультету, протягом 50-ти років учасник хорової капели «Боян»

 У 2012 році Василь Васильович став Лауреатом Державної премії  в галузі освіти  у номінації «вища освіта» за навчально-методичний комплект «Диференціальні рівняння» ( авторський колектив у складі: академіків НАН України Самойленко А. М.,  Перестюк М. О. та докторів фіз.-мат. наук  Кривошея С. А.,  Маринець В. В.,   Моклячук М. П., Парасюк І. О.).

У 2013 році став почесним громадянином міста Ужгород за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста, значні досягнення у науково-педагогічній ниві, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, творчу працю, активну участь у громадському житті краю.

В.В. Маринець нагороджений дипломами та пам’ятними медалями М.В. Остроградського в 2001 р. та М.М. Боголюбова у 2009 р. У 2017 році рішенням Президії АН ВШ України нагороджений ювілейною медаллю «25 років Академії наук вищої школи України». Василь Васильович  закордонний член Угорської Академії наук, голова закарпатського обласного представництва всеукраїнської благодійної організації «Фонд сприяння розвитку математичної науки», член секції математичної освіти Українського математичного товариства, президент Ужгородського регіонального відділення математичного товариства, член наукової ради МОН України (секція «Математика») (наказ МОН № 45 від. 22.01.2016 р.) західного наукового центру НАН і МОН України, відділення фізико-технічних і математичних наук (секція «Математика і математичне моделювання», голова секції по Закарпатській області), науковий керівник редакційної групи з математики «Енциклопедії Закарпаття: визначні особи ХХ ст.». Має 3 захищених учнів кандидатів фізико-математичних наук (один із них доктор фіз.-мат. наук Король І.І., конс. Перестюк М.О.), член оргкомітетів ряду міжнародних та українських наукових форумів з теорії диференціальних рівнянь (останні відбулися в 2018 році в м. Мішкольц, Угорщина, в 2019 р.  м. Київ,  у 2020 р. м. Львів).

Колектив факультету математики та цифрових технологій бажає Василю Васильовичу творчих успіхів та зичить здоров’я на многії благії літа.

Категорії: