Новини

31.03.2021
689

Про преміювання авторських колективів за публікації, які включені до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science

Про преміювання авторських колективів за публікації, які включені до наукометричних баз даних Scopus  та Web of  Science

Починаючи з 2015 року ДВНЗ  “Ужгородський національний університет”  щоквартально  здійснює  преміювання науковців  університету за публікації у виданнях, що входять у міжнародні наукометричні бази даних Scopus та Web of Scienсe. У 2020 році кількість публікацій науково-педагогічних працівників ДВНЗ “Ужгородський національний університет” становила в наукометричних базах Scopus - 223  та  Web of Science - 161.  Варто відзначити, що в кінці першого кварталу 2021 року  було здійснено  преміювання авторських колективів за статті, які опубліковані в журналах, що входять до науково-метричної бази даних Scopus і Web of Science на суму 653 тис. грн.

Публікація наукових статей у наукометричних базах даних Scopus (бібліографічна  і реферативна база даних, інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях, одна зі складових інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse, що індексує наукові журнали, матеріали конференцій та серіальні книжкові видання) та в Web of Science (платформа, на  якій  розміщено бази наукової літератури і патентів, охоплює матеріали з природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва, володіє вбудованими можливостями пошуку, аналізу та управління бібліографічною інформацією) є важливим показником, який впливає на рейтинг закладів вищої освіти та  є переконливим свідченням їхньої наукової активності. 

Нагадуємо, що з метою стимулювання видавничої діяльності науково-педагогічних та наукових співробітників університету, здійснюється щоквартально преміювання авторських колективів за статті, які опубліковані в журналах, що входять до науково-метричної бази даних Scopus і Web of Science та мають імпакт-фактор IF (Cite Score). Згідно з підписаним ректором розпорядженням  від 18.02.2021 р. № 38-Р для заохочення університетських працівників встановлено нові розміри виплати за статті в залежності від імпакт-фактору IF Cite Score журналу:

- IF ( 0 - 0,99 ) -  в розмірі  4 тис. грн.

- IF ( 1 - 2,99 ) -  в розмірі  9 тис. грн.

- IF ( 3 - 4,99 ) -  в розмірі 15 тис. грн.

- IF ( > 5 )  -  в розмірі 20 тис. грн. 

За більш детальною інформацією стосовно преміювання науковців університету за публікації, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Scienсe, слід  звертатися в науково-дослідну частину університету.

 

За інформацією науково-дослідної частини

 

Категорії: