Новини

29.11.2017
1607

Підсумки наукової роботи молодих вчених за 2017 рік

Підсумки наукової роботи молодих вчених за 2017 рік

У вівторок, 28 листопада, в Ужгородському національному університеті відбулося засідання науково-технічної ради. На розгляд членів ради були представлені  наукові звіти молодих вчених про науково-дослідну роботу за 2017 рік.

Про хід виконання наукової роботи «Пошук “Індексу ризику” прогресії атеросклерозу та можливого розвитку тромбемболізму у осіб різних вікових категорій», фінансування Міністерство освіти і науки України якої розпочало у 2016 році, доповідала її керівник Патріція Болдіжар. Наукова робота спрямована на пошук можливостей діагностики та лікування судинних захворювань, розробку об’єктивних критеріїв оцінки субклінічних станів.

Свої дослідження щодо виконання наукової роботи «Юридичні механізми забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в контексті захисту національної безпеки та євроінтеграції України», яка також розпочалась  2016 року, представила відповідальний виконавець Марія Менджул. Наукова робота полягає в розробці правових механізмів забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на основі європейського та світового досвіду, а також шляхів удосконалення законодавства України задля захисту національної безпеки.

    З жовтня 2017 року  МОН України розпочало фінансування двох науково-дослідних робіт. Про виконання наукової роботи «Термоелектричні матеріали на основі модифіковних Талій(І) - та Купрум (І)-вмісних халькогенідів» доповідала Тетяна Малаховська. Наукова робота спрямована на вирішення актуальної прикладної проблеми суміжних галузей науки неорганічного матеріалознавства, фізики напівпровідників, а також вирішенню проблеми енергозбереження, а саме пошуку нових і модифікації відомих функціональних матеріалів, з метою подальшого їх використання в якості робочих елементів для електронної техніки.

Наукові результати по науковій темі «Розробка нових газорозрядних джерел світла для технологічного оновлення та розвитку парникового господарства» представила членам науково-технічної ради керівник Антоніна Малініна. У  науковій роботі пропонується розробка нових ефективних джерел світла на основі ексиплексних ламп, що випромінюють в фіолетово–синій, синьо-зеленій, оранжевій та червоних областях спектрального діапазону, для активного фотосинтезу в парникових господарствах.

Результати наукових досліджень молодих вчених Ужгородського національного університету відзначаються актуальністю, інноваційністю та практичною спрямованістю. Після їхнього обговорення науково-технічною радою було вирішено затвердити звіти керівників за проміжний етап  2017 року перехідних наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених та рекомендувати МОН України продовжити подальше їхнє виконання у 2018 році за рахунок коштів держбюджету.

 

За інформацією науково-дослідної частини

Категорії: