Новини

02.06.2023
987

Здобуваємо освіту для відбудови України в УжНУ: факультет здоров’я та фізичного виховання, філологічний факультет

Здобуваємо освіту для відбудови України в УжНУ: факультет здоров’я та фізичного виховання, філологічний факультет

Вступна кампанія-2023 розпочнеться незабаром! Тож ми продовжуємо нашу рубрику, в якій знайомимо абітурієнтів з підрозділами УжНУ, де можна не тільки здобути якісну освіту, сповна насолодитись студентськими роками, а я й стати висококласним фахівцем, який стане в нагоді рідній країни після перемоги. Сьогодні про можливості, перспективи працевлаштування та інновації діляться декани  факультету здоров’я та фізичного виховання та філологічного факультету. 

 

Декан факультету здоров’я та фізичного виховання, кандидат педагогічних наук Едуард Сивохоп:

На яких спеціальностях навчаються студенти на Вашому факультеті?

Факультет здоров’я та фізичного виховання – є провідним структурним підрозділом ДВНЗ «УжНУ», який протягом 22 років проводить підготовку  висококваліфікованих фахівців, які затребувані на ринку праці   Закарпаття та і цілому в  Україні.

 До складу факультету входить чотири кафедри: фізичного виховання, фізичної реабілітації, основ медицини та наук про здоров’я.  Освітній процес на кафедрах забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом: докторами наук, професорами, доцентами, кандидатами наук, Заслуженими працівниками фізичної культури і спорту України, майстрами спорту України.

Наразі навчання студентів на факультеті здійснюється за трьома рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр та доктор філософії. За першим бакалаврським рівнем вищої освіти на факультеті  проводиться підготовка фахівців з таких спеціальностей: 

-  Терапія та реабілітація  (ОП «Фізична терапія, ерготерапія»);

- Спеціальна освіта (спеціалізація «Олігофренопедагогіка»);

- Психологія (ОП «Клінічна психологія») ;

- Фізична культура і спорт;

- Середня освіта (Фізична культура).

За другим магістерським рівнем вищої освіти прийом на навчання здійснюється за  такими спеціальностями:

-  Терапія та реабілітація ( ОП «Фізична терапія»);

- Спеціальна освіта (ОП «Олігофренопедагогіка. Інклюзивна освіта»);

- Фізична культура і спорт;

- Громадське здоров’я.Також на факультеті проводиться підготовка фахівців за спеціальністю «Громадське здоров'я» за третім освітньо-науковим рівнем.

 

Які новації в навчанні факультет впровадив цьогоріч?

У теперішній час, коли факультет функціонує в умовах повномасштабної війни, розпочатої росією проти нашої держави,  нам потрібно ефективно реагувати на даний виклик, шляхом: підготовки конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців, підготовлених до виконання своїх посадових обов’язків в умовах, які швидко змінюються; розробляти сучасні освітні програми; запроваджувати на факультеті нові спеціальності, і відповідно збільшувати число здобувачів вищої освіти.

У І-ІІ семестрах 2022/2023 навчального року освітній процес на факультеті був організований у змішаному режимі очно-дистанційному.  Студенти-бакалаври першого та другого курсу навчалися очно, студенти-бакалаври третього, четвертого курсу та студенти-магістри дистанційно. Ми використовували найпопулярніші онлайн-платформи, які допомогли при організації дистанційного навчання.

У  відповідності до підписаних угод про співпрацю із закордонними партнерами, до академічного процесу на факультеті активно  залучаються  лектори із провідних закордонних закладів вищої освіти, до проведення гостьових лекцій з профільних дисциплін освітніх програм, за якими на факультеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Для студентів факультету цього навчального року  було проведено серію вебінарів, майстер-класів, та факультативів від провідних науковців з галузей знань Освіта/Педагогіка, Охорона здоров’я та Соціальні та поведінкові науки. Наші здобувачі освіти у 2022/2023 навчальному році  мали можливість долучитись до виробничих практиках та фахових стажувань за кордоном.  

 

Які перспективи працевлаштування у Ваших випускників?

 Інформативним критерієм оцінки якості надання освітніх послуг факультетом завжди були показники працевлаштування випускників. В цьому сенсі ми розширяємо співпрацю з роботодавцями, щоби випускники після закінчення навчання одразу могли знайти роботу за спеціальністю. 

Наші випускники за спеціальностями “Середня освіта (Фізична культура)”, “Спеціальна освіта”   мають можливість працевлаштування:  в  освітніх закладах на посаді – вчителя фізичної культури, інструктора з фізичної культури у дошкільних навчальних закладах, вчителя-дефектолога, асистента вихователя інклюзивних груп закладів дошкільної освіти, асистента вчителя закладу загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням; в інклюзивноресурсних центрах.

Випускники за спеціальністю “Фізична культура і спорт” працюютьу спортивних організаціях на посадах тренера-викладача дитячо-юнацьких спортивних шкіл;інструктора-тренера спортивних клубів; методиста з фізичної культури; інструктора (організатора) оздоровчої роботи на виробництві чи за місцем проживання.  

У зв’язку з російською військовою агресією, бойовими діями на території України сьогодні та у повоєнний період затребуваність спеціалістів з фізичної терапії та клінічної психології зростатиме. Майбутні випускники за освітньою програмою «Клінічна психологія» зможуть  отримати роботу  у психологічних, реабілітаційних, кризових центрах (завданням яких є надання консультативної,  клініко-психологічної  допомоги). Серед наших випускників є багато таких, хто працює в закладах охорони здоров’я на посаді асистента фізичного терапевта та фізичним терапевтом.

Випускник з дипломом магістра за спеціальністю “Громадське здоров’я” може працювати в закладах охорони здоров’я системи громадського здоров’я та інших закладах і установах, які виконують в тому числі функції громадського здоров’я.

 

Декан філологічного факультету, доктор наук із соціальних комунікацій Юрій Бідзіля:

На яких спеціальностях навчаються студенти на Вашому факультеті?

Філологічний факультет об’єднує талановитих студентів, які шанують та вивчають мови, хочуть працювати в школі, викладати чи займатися перекладацькою діяльністю, працювати журналістом, піарником чи реалізувати себе в сфері медіакомунікацій. У часи, коли Україна відстоює свою незалежність під час повномасштабної війни, ми по-справжньому розуміємо ціну мови в нашому житті, нового значення набувають слова: мова – це зброя. Філологічний факультет є тим могутнім осередком, де розвивають, удосконалюють, вивчають, популяризують нашу багату українську та інші мови, відстоюють права України в сфері медіа та соціальних комунікацій. 

Навчання фахівців відбувається за трьома рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії (спеціальність «Філологія»). 

Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється на трьох спеціальностях: «Середня освіта», «Філологія» та «Журналістика». У межах цих спеціальностей на бакалавраті студенти навчаються за дев’ятьма освітніми програмами: 

1. Українська мова і література. Зарубіжна література. 

2. Українська мова і література. Англійська мова і література. 

3. Філологія. Українська мова та література. Літературна творчість. Документознавство та інформаційна діяльність. 

4. Філологія. Польська мова та література. Зарубіжна література. 

5. Філологія. Словацька мова та література. 

6. Філологія. Чеська мова та література. 

7. Журналістика. 

8. Міжнародна журналістика. 

9. Реклама та зв'язки з громадськістю. 

На магістратурі філологічного факультету відбувається підготовка за такими освітніми програмами: 

1. Українська мова і література. 

2. Українська мова і література. Англійська мова і література. 

3. Філологія. Словацька мова та література. 

4. Філологія. Чеська мова та література. 

5. Журналістика. 

Студенти мають можливість здобувати освіту на денній або заочній формах навчання. Вибір великий, оскільки ми ставимо за мету запропонувати той напрям підготовки для абітурієнтів, який максимально відповідатиме їхнім вподобанням та вимогам сучасності. 

 

Які новації в навчанні факультет впровадив цьогоріч (протягом останніх років)?

Серед новацій, які ввів факультет протягом останніх років, є запровадження трьох освітніх програм: «Польська мова та література. Зарубіжна література», «Міжнародна журналістика» для бакалаврів та «Українська мова і література. Англійська мова і література» для магістрів. Відкриття таких напрямків підготовки було зумовлене бажанням запропонувати вступникам освіту, потрібну в сучасних умовах. Зокрема, філологічний факультет – єдиний заклад на Закарпатті, де відбувається підготовка фахівців із полоністики, що є передумовою для підтримання тісних українсько-польських взаємин у контексті входження України до ЄС. У межах освітньої програми «Міжнародна журналістика» проходить вивчення світового медіапростору. Важливим є й поглиблене навчання англійської мови в межах цього напряму. Подвійна українсько-англійська освітня програма для магістрів дає можливість паралельно вивчати дві мови, що є дуже цінним під час пошуку роботи. Ще однією перевагою факультету стала можливість навчання за програмою подвійних дипломів на магістерській спеціальності «Журналістика». За умови достатнього рівня володіння англійською мовою студенти-магістранти можуть отримати диплом нашого університету та водночас закордонного в рамках українсько-британської програми TWINNING.  

 

Які перспективи працевлаштування у Ваших випускників?

Щодо перспектив працевлаштування, то тут треба пам’ятати, що філологічна освіта була, є і буде універсальною, яка стане в нагоді завжди. Ми готуємо фахівців, гнучких до вимог сучасного життя. Це не просто слова, оскільки людина з вищою освітою, яка володіє кількома мовами (українська, англійська чи німецька, польська, словацька, чеська), має навички роботи в педагогічній, науковій, прикладній чи медійній сферах, є конкурентноспроможною під час пошуку роботи. Філологічний факультет пропонує кілька освітніх програм із подвійною спеціалізацією (наприклад, українська мова і література, англійська мова і література). Наші випускники працюють вчителями, викладачами, діловодами, літературними редакторами, перекладачами, журналістами, кореспондентами, ведучими, копірайтерами, рекламістами, піарниками тощо.

 

Чому варто обрати навчання саме на Вашому факультеті?

Тому що ми креативний факультет, де цінують і поважають кожного студента. Ми розуміємо, що сучасний світ потребує фахівця-практика, тому намагаємося посилювати практичну підготовку студентів. Вивчення іноземних мов проходить із носіями, для журналістів та піарників постійно проводяться зустрічі, майстер-класи від журналістів-практиків, блогерів, фахівців рекламної чи піар-діяльності. Наші студенти збирають діалекти, популяризують рідне слово, перекладають, знімають відео, беруть інтерв’ю, створюють контент, пишуть матеріали для засобів масової інформації, займаються блогерством та іншими видами діяльності в соціальних мережах. Поряд із тим філологічний факультет здійснює наукову та міжнародну роботу. Ми проводимо всеукраїнські та міжнародні конференції, круглі столи, наукові форуми, презентації книжок, відкриті лекції, публікуємо наукові статті наших студентів. Здобувачі вищої освіти філологічного факультету їздять за кордон у рамках програм міжнародного молодіжного обміну для мовного стажування та удосконалення різних навичок. У нас насичене студентське дозвілля: можна брати участь у роботі наукових гуртків, пресклубу молодого журналіста «Медіаперспективи», мультимедійної платформи «Media Vista», літературного клубу «Читаємо разом», спортивних змаганнях, долучатися до організації традиційних свят факультету, волонтерити, зустрічатися з цікавими людьми краю, країни, зарубіжжя. Тож на нашому факультеті кожен знайде достойну реалізацію свого таланту.   Ганна Фельцан,

Олексій Шафраньош,

Інформаційно-видавничий центр

 

Категорії: