Новини

31.05.2022
784

Запрошуємо на навчання за спеціальностями «політологія» і «публічне управління та адміністрування»

Запрошуємо на навчання за спеціальностями «політологія» і «публічне управління та адміністрування»

Кафедра політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет» запрошує на навчання за спеціальностями  «Політологія» і «Публічне управління та адміністрування». Підготовка фахівців відбувається за трьома рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії.

 

Бакалавр політології.

Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Політологія» здійснюється на кафедрі з 1990-х років, а перший випуск бакалаврів-політологів відбувся у 2002 р.  Особливістю сучасної освітньої програми бакалаврського рівня є її направленість на поглиблене вивчення дисциплін політико-технологічного і прикладного характеру, електоральних і регіональних студій. Практична підготовка бакалаврів-політологів передбачає обов’язкове проходження навчальної практики в обласних осередках політичних партій і виробничої практики в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Випускники спеціальності «Політологія» отримують кваліфікацію «Бакалавр політології» можуть працевлаштуватися у політичних партіях і громадських організаціях, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, в дослідницьких і експертно-аналітичних центрах, у PR-агенціях і засобах масової інформації, в наукових і навчальних закладах. Фахівець-політолог може обіймати посади консультанта із суспільно-політичних питань, політичного оглядача, політичного експерта, політтехнолога, іміджмейкера, помічника-консультанта народного депутата, політичного журналіста, редактора, наукового співробітника та ін. 

«У професійній роботі і журналіста, і зараз, у політичній діяльності, політологія мені дійсно допомагає, адже дозволяє зрозуміти причинно-наслідкові механізми тих чи інших політичних процесів. І жодного дня я не пошкодував, що навчався  на кафедрі політології в УжНУ, і точно можу сказати, що ми потребуємо тих людей, які розбиратимуться у владних процесах, у політиці, на різних щаблях влади» - розповідає випускник кафедри, Народний депутат України, фракція «Слуга народу» Анатолій Костюх.

На перший курс для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою відповідно до умов Порядку зарахування до закладів вищої освіти у 2022 р. та Правил прийому для здобуття вищої освіти у ДВНЗ «УжНУ» у 2022 р. (https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/abiturient).

 

Термін навчання – 3 роки 10 місяців для денної форми і 4 роки 10 місяців для заочної форми.

Додаткова інформація про освітньо-професійну програму за посиланням: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/39927

 

 

Бакалавр публічного управління та адміністрування.

На кафедрі ведеться підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері публічного управління та адміністрування. Їх завдання - результативно виконувати управлінські обов’язки та компетентно надавати адміністративні послуги у системі органів влади.

Здобувачі зможуть реалізувати свій професійний потенціал у сфері публічного управління та адміністрування, яке стрімко розвивається в Україні, зокрема в аспекті децентралізаційної реформи. З цією метою освітня програма спрямована не лише на здобуття теоретичних знань, а й на оволодіння практичними навичками управлінців. Бакалаври проходять практику в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, різноманітних організаціях та установах.

Випускник з кваліфікацією «Бакалавр публічного управління та адміністрування» може працевлаштуватися в органах публічної влади, бізнес-структурах та громадському секторі на посадах радників, консультантів секретаріатів місцевих рад, спеціалістів виконавчих органів місцевих рад, сільських, селищних рад та міських громад, в тому числі спеціаліста зі зв’язків із громадськістю, інспектора з кадрів, адміністративного помічника, державного соціального інспектора, адміністративного секретаря, помічника-консультанта народного депутата, референта з основної діяльності, помічника керівника підприємства (установи, організації), інспектора з основної діяльності тощо.

«Зараз відбувається бурхливий розвиток місцевого самоврядування і на рівні громад ми маємо дефіцит фахівців, які мають політологічну освіту. Це відчувається, що ми маємо певний «кадровий голод», оскільки раніше чимало напрямків діяльності «закривали» районні адміністрації, то тепер ці напрямки мають бути представлені в ТГ» - розповідає кандидат політичних наук, заступниця Оноківського сільського голови Рената Манайло-Приходько.

 

Термін навчання – 3 роки 10 місяців для денної форми і 4 роки 10 місяців для заочної форми.

 

Додаткова інформація про освітньо-професійну програму за посиланням: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/31691

 

Магістр політології.

Випускники спеціальності «Політологія» можуть продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Освітня програма магістерського рівня спрямована на підготовку фахівців, які можуть виконувати політико-адміністративні функції та завдання, здійснювати моніторинг та менеджмент соціально-політичних, етнополітичних, транскордонних, міжнародних процесів, впроваджувати політичні, аналітичні, консалтингові проєкти та кампанії, комунікувати з представниками громадсько-політичної, управлінської сфер, громадянами України та інших країн світу.

Можливості працевлаштування для магістрів політології є надзвичайно широкими. Випускники магістратури успішно працюють на керівних посадах політичних партій і громадських організацій; консультантами із суспільно-політичних питань (у партіях та інших громадських організаціях); науковими співробітниками (філософія, історія, політологія); експертами із суспільно-політичних питань; політичними оглядачами; менеджерами з дослідження ринку та вивчення суспільної думки; фахівцями зі зв'язків із громадськістю та пресою; організаторами громадських заходів; науковими співробітниками (інформаційна аналітика); консультантами (в апараті органів державної влади); помічниками-консультантами народних депутатів України; консультантами з маркетингу; редакторами та журналістами; керівниками прес-служб, радниками у органах державної влади та ін.

«Щодо свого вибору, то я вже з 9 клас чітко знав, що буду поступати в УжНУ, на спеціальність «політологія». І тепер, працюючи в журналістиці, зокрема політичній, вкотре переконуюся, що знання механізмів політики, розуміння політичних, соціальних процесів, які я здобув, навчаючись на кафедрі політології і державного управління є актуальними і затребуваними, а також допомагають у чисто практичній роботі» - зазначає керівник ГО «ПравдаЄ», журналіст, консультант з комунікацій Закарпатської філії Асоціації міст України Станіслав Данко.

Доктор політичних наук, професор кафедри політології і державного управління факультету суспільних наук УжНУ Мирослава Лендьел наголошує:

«Реалії російсько-української війни об’єктивно зумовлюють інтерес до дослідження політики, зокрема міжнародної, безпекової, а враховуючи цивілізаційний вибір, який тепер із зброєю в руках відстоюють українці – до питань інтеграції в європейські співтовариства, де нам буде корисний досвід та підтримка наших центральноєвропейських сусідів – Польщі, Словаччини, Чеської Республіки. Саме шляхи здійснення політичних реформ в Україні на основі вивчення досвіду Центральної Європи є серцевиною пропонованої магістерської освітньої програми з політології, а її якісне наповнення забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри політології і державного управління.

Україна після перемоги у війні потребуватиме фахівців, які володітимуть знаннями та вміннями щодо здійснення реформ західного взірця, тому наш колектив допоможе їх здобути, зокрема поєднуючи теоретичних заняття, практичну підготовку, можливості семестрового навчання за кордоном в одній із центральноєвропейських країн».

Передумовами вступу на навчання для здобуття ступеня магістра є наявність освітнього ступеня «Бакалавр» та відповідного диплому, виданого вищим навчальним закладом ІІІ-ІV рівнів акредитації. Умови вступу визначаються Правилами прийому для здобуття вищої освіти у ДВНЗ «УжНУ» у 2022 р.

 

Термін навчання – 1 рік 4 місяці. Форми навчання: денна та заочна.

 

Додаткова інформація про освітньо-професійну програму за посиланням: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/40473

 

Магістр публічного управління та адміністрування.

Навчання в магістратурі на спеціальності «Публічне управління та адміністрування», сприяє  ефективному публічному управлінню, адміністративному лідерству, державницькому мисленню та виховує патріота Української Держави, професійного керівника і державного службовця.

Програма складена з метою підготовки фахівців, які, спроможні якісно вирішувати комплексні задачі з дослідження, прикладного аналізу, моделювання і прогнозування актуальних питань у публічно-управлінській сфері.

Після навчання магістри зможуть здійснювати практичну дослідницьку, інноваційну й фахову експертно-управлінську роботу, провадити самостійну й доброчесну дослідну та управлінсько-організаційну діяльність, розвиток публічно-управлінських відносин, залучення до розробки та реалізації інноваційно-управлінських технологій на практиці.

Начальник управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради Ольга Василиндра розповідає: «Моя професійна діяльність сьогодні безпосередньо пов’язана з публічним управлінням, тому всі набуті знання і навики впродовж навчання в магістратурі є актуальними і практично важливими. Я з вдячністю згадую професійну команду викладачів кафедри політології і державного управління, які змогли передати академічні знання та цінності, створили сприятливі умови для поєднання навчання та роботи. Приємні спогади про навчання залишилися й у багатьох моїх колег – співробітників Ужгородської міської ради, які теж здобували кваліфікацію магістра публічного управління та адміністрування в Ужгородському національному університеті. Сьогодні ми підтримуємо тісну співпрацю з кафедрою політології і державного управління, беручи участь у різноманітних заходах, зустрічах і спільних проєктах».

 Випускники отримують можливість працювати службовцями органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, публічними службовцями (управлінцями) всіх рівнів публічної влади, посадовими особами громадських організацій і політичних партій, помічниками народних депутатів, консультантами, керівниками підрозділів із реклами та зв’язків із громадськістю, політичними оглядачами у ЗМІ, фахівцями з інформаційно-аналітичної діяльності, громадсько-політичними експертами, діджитал-менеджерами й спеціалістами з надання публічних послуг, а також науковими співро­бітниками в науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах.

Доктор наук з державного управління, професор кафедри політології і державного управління факультету суспільних наук УжНУ Маріан Токар зазначає: «Публічне управління та адміністрування – це модерна спеціальність в Україні. Це спеціальність для сучасної креативної і відповідальної молоді. Наші освітньо-наукові програми забезпечують ефективність навчання, модерні методики, якість знань, демократичний стиль, інноваційний підхід, практичну складову, науково-дослідний вишкіл, професійну компетентність, фахову спрямованість, кар’єрну перспективу. Тож запрошуємо на навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в УжНУ на всі рівні вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії. Ви маєте шанс стати частиною успішного майбутнього України!».

 Термін навчання – 1 рік 4 місяці. Форми навчання: денна та заочна.

Додаткова інформація про програму за посиланням: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/39598

 

Доктор філософії.

 Кращі випускники-магістри можуть продовжити навчання в аспірантурі за спеціальностями «Політологія» і «Публічне управління та адміністрування» і здобути ступінь «Доктор філософії». Для проведення захисту дисертацій і присудження ступеня доктора філософії на базі кафедри політології і державного управління створюються разові спеціалізовані ради.

Підготовка докторів філософії (PhD) – осіб третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, здійснюється серед тих, хто володіє теоретичними знаннями, практичними вміннями та іншими компетентностями, достатніми для вироблення модерних ідей, розв’язання комплексних, актуальних проблем у сфері політології чи публічного управління та адміністрування.  

Програми розраховані на створення належних умов для комплексної та якісної підготовки здобувача наукового ступеня до захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді з дотриманням усіх без виключення принципів академічної доброчесності на всіх етапах її виконання.

«Навчання в аспірантурі з подальшим захистом дисертації – було моєю ціллю ще відколи я була студенткою. Зараз ця ціль досягнута. Однак, на сучасному етапі така перспектива у розвитку ще більше актуалізувалася для майбутніх випускників-здобувачів ступеня доктора філософії. Адже, молоді, амбітні спеціалісти у сфері політології чи публічного управління та адміністрування з нестандартними, новітніми ідеями, які вони можуть науково, теоретично обґрунтовувати й аргументувати, стануть тією активною меншістю, яка рухатиме Україну вперед у процесі післявоєнної відбудови», – ділиться думкою випускниця аспірантури, кандидат політичних наук, викладач кафедри політології і державного управління Кристина Червеняк.

Термін навчання  4 роки. Форми навчання: денна, вечірня, заочна.

 

Додаткова інформація про освітньо-наукові програми за посиланням: «Політологія» – https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/29176; «Публічне управління та адміністрування» – https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/39594;

 

Наша команда

Підготовку політологів і  публічних управлінців здійснюють понад два десятки науково-педагогічних працівників: 6 докторів наук, професорів; 11 кандидатів наук, доцентів; 3 кандидати наук, викладачі та 2 старших викладачі. Крім того, викладачі кафедри забезпечують кадровий потенціал таких загальноуніверситетських науково-дослідних підрозділів як: НДІ політичної регіоналістики, НДІ Центральної Європи, Центр гендерної освіти. Окрім навчальної та наукової діяльності, на кафедрі політології і державного управління ведеться активна видавнича робота. Зокрема видаються монографії, збірники конференцій, навчально-методичні матеріали, наукові збірники.

Завідувач кафедри політології і державного управління, доктор політичних наук Анатолій Ключкович розповідає: «Професії політолога та державного управлінця затребувані часом, нинішніми реаліями Української держави та її національної безпеки. В сучасних складних умовах наша держава протистоїть як відкритій збройній агресії, так і гібридними загрозами та інформаційним атакам, виявлення і протидія яким – це поле для діяльності фахівців з політологічною освітою. Реалізація євроінтеграційного курсу України вимагає модернізації державного управління, що створює попит на підготовку фахівців відповідного профілю. Кафедра політології і державного управління  готує спеціалістів, які здатні розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у сфері політичної діяльності, державного управління, регіонального розвитку, інформаційної безпеки та міжнародної політики. Саме ці фахівці відбудовуватимуть і розвиватимуть Україну після її перемоги над агресором».

Кафедра співпрацює з низкою закордонних університетів: Пряшівський університет у Пряшеві (Словаччина), Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана (Німеччина), Університет Миколаса Ромеріса (Литва), Карловий університет у Празі (Чехія), Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща).

Студенти кафедри політології і державного управління мають можливість навчатися та стажуватися за кордоном у рамках численних міжнародних програм мобільності (зокрема Erasmus+, Fulbright, DAAD тощо). Кафедра забезпечує проходження студентами навчальної та виробничої практики в політичних партіях, громадських організаціях, органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Студенти постійно беруть участь у різноманітних наукових заходах, творчих конкурсах, олімпіадах, на яких часто отримують нагороди та відзнаки. У вільний від навчання час студентська молодь має змогу долучитися до різних форм дозвілля (спортивні змагання, екскурсії, мистецькі заходи, вечори відпочинку), що робить студентське життя яскравим і насиченим.

 

 Додаткову інформацію про освітні програми, навчальні дисципліни та організацію навчання за спеціальностями «Політологія» і «Публічне управління та адміністрування» можна отримати на веб-сторінці кафедри політології і державного управління (https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/4057).

 

Загальна інформація для абітурієнта тут: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/abiturient

  •  Поштова адреса: Головний корпус УжНУ, вул. Університетська, 14, каб. 233,  м. Ужгород, 88016. 
  • Електронна адреса: kaf-polit@uzhnu.edu.ua
  •  Контактні телефони: 0662621924.

 

 Інформаційно-видавничий центр

Категорії: