Новини

20.12.2018
684

На засіданні Вченої ради звітували керівники університетських підрозділів

На засіданні Вченої ради звітували керівники університетських підрозділів

Четвергове засідання Вченої ради УжНУ розглянуло цілу низку актуальних питань життя університету. Про підсумкову атестацію аспірантів і докторантів та результати набору в аспірантуру і докторантуру в 2018 році інформувала в.о. завідувача аспірантури Маріанна Кайла.У звіті йшлося про загальні  відомості аспірантури та докторантури, динаміку чисельності аспірантів та академічні стипендії. Маріанна Кайла наголошує, що план прийому до докторантури у 2018 році виконаний повністю. До докторантури було зараховано 11 докторантів (на 120 % більше ніж 2017р.), 8 на державне замовлення, 3 на контрактну форму навчання. Три аспіранти у 2018 році отримали академічні стипендії. У підсумку, за останні 5 років загальна чисельність аспірантів зросла майже у 2 рази. Також збільшилися показники державного замовлення, протягом 5 років вони зросли на 15%. А кількість докторантів за останні 5 років зросла майже у 3 рази. Також збільшилися показники державного замовлення майже у 3 рази.

Про навчальну, наукову та виховну діяльність інженерно-технічного факультету доповідав декан Іван Туряниця. У доповіді було детально окреслено загальну характеристику факультету, контингент студентів, кадрове, матеріально-технічне та методичне забезпечення навчального процесу,наукову, науково-дослідну роботу студентів, працевлаштування студентів та виховну роботу. Зокрема, високим є рівень працевлаштування студентів за спеціальністю. Як наголошує Іван Туряниця: «Деканат та кафедри інженерно-технічного факультету підтримують зв’язки з підприємствами області, підписані відповідні угоди про співпрацю. За період проведення виробничих переддипломних практик, презентацій, навчальних екскурсій студенти знайомляться з конкретними підприємствами, умовами праці на них». Випускники підрозділу з електроніки, механіки, будівельних конструкцій, комп’ютерних технологій, систем автоматизованого проектування успішно реалізують себе в будівельних організаціях та найсучасніших підприємствах області. Також випускники працевлаштовуються в організації, що займаються розробкою програмного забезпечення, установах волоконно-оптичних ліній зв’язку, відділах радіоелектроніки, захисту інформації, стандартизації і метрології, в управлінні виробництвом, логістиці. Чимало студентів поєднують навчання з роботою, узгоджуючи свій графік з деканатом та підприємством.

Директор ННІ євроінтеграційних досліджень Іван Артьомов інформував про роботу та перспективні напрями розвитку навчально-наукового Інституту євроінтеграційних досліджень.Директор інституту звітувавпро наступне: втілені наукові проекти, науковий та експертний супровід,наукові розробки інституту, періодичні видання інституту, індекс цитувань, навчально-методичну роботу, результати виконання наукових проектів та інше. «Підготовлені чотири науково-методичні комплекси. Практично кожен комплекс складається з посібників, глосаріїв, хрестоматій і закінчується монографічним дослідженням. Якщо говорити про рівень цих робіт, то в роки нашої діяльності на загальноуніверситетських конкурсах ці роботи займали призові місця. Цьогоріч ми також потрапили в число призерів. Ми тісно співпрацюємо і з Науковою бібліотекою УжНУ. За 4 роки ми передалив бібліотеку 285 екземплярів різних посібників та монографій».

На засіданні проректор з наукової роботи Ігор Студеняк проінформував про результати конкурсу «Кращий підручник або навчальний посібник за 2017 рік». Серед претендентів з природничих наук місця розподілились так: 1 місце – навчальний посібник «Неруйнівні методи контролю» Сусліков Л.М., Студеняк І.П., 2 місце – навчальний посібник «Недеревні ресурси» Мигаль А.В.,  Бокоч В.В.. Серед претендентів з гуманітарних наук: 1 місце – підручник «Латинська мова» Ухаль М.М. та навчальний посібник «Макроекономіка: теорія і практикум» Шинкар В.А., П’ясецька-Устич С.В., 2 місце – підручник «Історична граматика української мови, 1» Тимко-Дітко О., Юсип-Якимович Ю. та практичний посібник «Видання підручників та навчальних посібників нового покоління» Артьомов І.В., 3 місце – навчальний посібник «Управління інноваційними проектами» Пойда-Носик Н.Н., Черленяк І.І. та підручник «Фінансово-економічна грамотність – Ч.1: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України» Пойда-Носик Н.Н. Лийзьо Н.В.

Також на засіданні Вченої ради були розглянуті питання визнання сертифіката професора Т. Х. Олексика; утворення науково-практичної лабораторії в структурі Територіально відокремленого структурного підрозділу «Філія Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» у м. Львів; затвердження навчальних планів здобувачів освіти; затвердження  тем дисертаційних досліджень, зміну наукового керівника та надання дозволу на наукове керівництво; рекомендацію до друку окремих видань та інше.

Наступне засідання Вченої ради планується 24 січня.

Ганна Фельцан,

Інформаційно-видавничий центр

Категорії: