Новини

21.06.2019
2381

Конкурсна комісія УжНУ визначила кращі монографії 2018 року

Конкурсна комісія УжНУ визначила кращі монографії 2018  року

У четвер, 20 червня, відбулося останнє у нинішньому навчальному році засідання Редакційно-видавничої ради Ужгородського національного університету та конкурсної комісії з визначення кращих монографій університетських працівників, виданих у 2018 році.

Відповідно до порядку денного на засіданні Редакційно-видавничої ради було заслухано і рекомендовано до друку 11 видань: науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика». Випуск №1(34) 2019; науково-практичний журнал «Проблеми клінічної педіатрії» Випуск № 1 (43) 2019. Випуск № 2 (44) 2019; збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом»; монографія «Кір у дітей: ендоекологія, вакцинація, глистна асоціація», автори: Горленко О.М., Поляк М.А., Поляк-Товт В.М.; монографія «Соціальна держава в умовах глобалізації», автор Бадида А.Ю.; монографія «Вища освіта в Україні як сфера публічного адміністрування», автор Ворон Д.Л.; монографія «Туризм і мистецтво», автор Гарагонич В.В.; словник термінів для дисципліни «Міжнародні економічіні відносини» та «Зовнішньоекономічна діяльність України», автори: Химинець В.В., Кушнір Н.О.; навчальний посібник «Основи наукових досліджень та методика підготовки дипломних робіт», автор Товт В.А.; навчальний посібник «Наскрізна програма практик в системі підготовки магістрів фізичної культури і спорту», автори: Товт В.А., Маріонда І.І., Сивохоп Е.М.; методичні вказівки щодо вивчення курсу навчальної дисципліни «Фінансова статистика» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» розроблених викладачем-методистом Поп І.М.

 У цей же день відбулось засідання конкурсної комісії, яка розглянула і подала на затвердження Вченої ради рішення про відзначення 16 монографій науковців університету з природничих наук та гуманітарних наук. Переможцями конкурсу зокрема визначено:

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

І місце – Шуаібов О.К., Грабова І.А., Шевера І.В. Газорозрядні УФ-ВУФ ексиплексні і галогенні лампи низького тиску: монографія. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 260 с. Мова видання – українська. ISBN 978-617-7333-64-6

ІІ місце – Мар’ян М.І., Шебень В., Юркович Н.В. Синергетика та фрактальність в науці та освіті: монографія. – Пряшів: Видавництво Пряшівського університету, 2018. 168 с. Мова видання – англійська. ISBN 978-80-555-2001-8

ІІІ місце – Малініна А.О. Оптичні характеристики та параметри газорозрядної плазми на сумішах парів диброміду ртуті з газами: монографія. – LAP LAMBERT, 2018. 124 с. Мова видання – англійська. ISBN 978-613-8-34575-6

Відзначено за участь:

Шуаібов О.К., Грицак Р.В. Ультрафіолетові лампи на радикалах гідроксилу та ексиплексних молекулах з накачуванням бар’єрним наносекундним розрядом: монографія. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 114 с. Мова видання – українська. ISBN 978-617-7333-63-9

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

І місце – Лавер О.Г. Війни та народонаселення країн світу у ХХ-ХХІ століттях (1900-2016  рр.): монографія. – Ужгород: РІК-У, 2018. 760 с. Мова видання – українська. ISBN 978-617-7692-07-1

ІІ місце два видання:

За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Рогача О.Я., д-ра юрид. наук, проф. Савчина М.В., к.ю.н., доц. Менджул М.В. Захист прав внутрішньо переміщених осіб: монографія. – Ужгород: РІК-У, 2018. 268 с. Мова видання – українська. ISBN 978-617-7404-98-8

Венжинович Н.Ф. Фраземіка української літературної мови в контексті когнітології та лінгвокультурології: монографія. – Ужгород: ФОП Сабов А.М., 2018. 463 с. Мова видання – українська. ISBN 978-617-7344-63-5

ІІІ місце два видання:

Габчак Н.Ф., Дубіс Л.Ф., Мельник А.В., Чир Н.В. Екологічний туризм на природоохоронних територіях Закарпатської області: монографія. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 392 с. Мова видання – українська. ISBN 978-617-7333-69-1

Попович Н.М. Давньогрецька тринітарна термінологія в різномовних перекладах (на матеріалі патристичної літератури середини IV століття): монографія. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 312 с. Мова видання – українська. ISBN 978-617-7333-58-5

Відзначено за участь:

Міщанин В.В. Радянізація Закарпаття 1944-1950 рр.: монографія. – Ужгород: РІК-У, 2018. 644 с. Мова видання – українська. ISBN 978-617-7404-73-5

Чижмар О.М. Загальнонаціональне та регіональне в закарпатоукраїнській літературно-художній антропонімії ХІХ-ХХ століть: монографія. – Мукачево: Видавництво «Карпатська Вежа», 2018. 180 с. Мова видання – українська. ISBN 978-966-8269-48-8

Негер О.Б. Українська урбанонімія Закарпаття у ХХ на початку ХХІ століття: монографія. – Ужгород: РІК-У, 2018. 200 с. Мова видання – українська. ISBN 978-617-7404-95-7

Розлуцька Г.М. Освітньо-виховна діяльність греко-католицької церкви на Закарпатті: історичний дискурс: монографія. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 420 с. Мова видання – українська. ISBN 978-617-7333-66-0

Дір І.Ю., Палінчак М.М., Цебер Р.І., Несзмері Ш., Брочкова К. Система захисту прав людини в Україні у рамках Ради Європи: монографія. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2018. 372 с. Мова видання – українська. ISBN 978-617-596-276-3

Газуда М.В. Управління використанням відновлюваних природних ресурсів в аграрній сфері: монографія. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 200 с. Мова видання – українська. ISBN 978-617-7333-71-4

Маліношевська К.І., Жуков С.А. Управління якістю обслуговування авіаційних підприємств в аєропортах: монографія. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 232 с. Мова видання – українська. ISBN 978-966-940-177-9

Андріана Бродич, секретар Редакційно-видавничої 

 

Категорії: