Новини

26.03.2020
489

Факультет історії та міжнародних відносин спільно з НН Інститутом євроінтеграційних досліджень провели наукові форуми в режимі онлайн

Факультет історії та міжнародних відносин спільно з НН Інститутом євроінтеграційних досліджень провели наукові форуми в режимі онлайн

24 березня Факультет історії і міжнародних відносин (декан – д.і.н., проф. Іван Вовканич) та НН Інститут євроінтеграційних досліджень (директор – к.і.н., доц. Іван Артьомов), НДІ міграції і демографії ЕФ (к. соц. н., доц. Петро Токар) організували наукові форуми онлайн . 

Так,  спільно з партнерським вишем – Євразійським національним університетом ім. Л.М. Гумільова (м. Нур-Султан, Казахстан) – членом Міжнародного консорціуму університетів при УжНУ, низкою вишів України і Словаччини проведено міжнародний науковий семінар «Європейська дипломатія в умовах еволюції інституціональної системи ЄС» та відкрито міжнародну наукову  інтернет-конференцію «Міграційна політика України в умовах глобалізації: досвід управління та ризики сьогодення». В рамках цих заходів відбулася також презентація книги ректора Євразійського національного університету ім. Л.М. Гумільова Єрлана Сидикова «Шакарім». 

З доповіддю «Дипломатичні інститути ЄС і їх активність в контексті трансформації світового порядку» виступила професор кафедри міжнародних відносин ЄНУ імені Л.М. Гумільова Жанар Медеубаєва – координатор проєкту «Кафедра Жан Моне. Європейська дипломатія», котрий казахстанські колеги уже другий рік реалізують в рамках програми Еразмус+. Суть проєкту в тому, що європейська дипломатія та її інститути є результатом еволюції, вищим проявом інтеграційних процесів в Європі. Проблеми стану та еволюції дипломатичних інститутів ЄС в умовах трансформації світового порядку, питання академічної дипломатії ЄС в Казахстані в ході онлайн-семінару було викладено в доповіді «Академічна дипломатія Європейського Союзу в Казахстані» професора кафедри регіонознавства ЄНУ ім. Л.М. Гумільова Райхан Таштемханової, учасниці цього ж проєкту. Вагомим досвідом участі в реалізації проєктів за програмою Жан Моне на базі Донецького національного університету, інших вишів України поділився професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій УжНУ Ігор Тодоров.
В обговоренні доповіді в онлайн режимі (за допомогою Skype) взяли участь в.о. завідувача цієї ж кафедри Віталій Андрейко, директор НН Інституту євроінтеграційних досліджень Іван Артьомов та інші. 

Відкриття міжнародної наукової інтернет-конференції «Міграційна політика України в умовах глобалізації: досвід управління та ризики сьогодення» почалося з доповіді на цю тему Петра Токаря, доцента кафедри економічної теорії, директора НДІ міграції та демографії ЕФ УжНУ. В ході обговорення власним досвідом дослідника міграційного процесу в рамках В-4 та діяльності Інституту громадських проблем поділився його президент Григорій Месєжніков із м. Братислави (Словаччина). 

Про надскладнощі міграційної ситуації в країні та регіоні і демографічної кризи, потребу вироблення нових підходів щодо забезпечення в Україні ефективного держуправління процесом міграції в умовах імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, прагнення України в перспективі набути членство в Євросоюзі, що передбачає поступове наближення політики та законодавства у сфері міграції до стандартів ЄС, забезпечення системного підходу та належного фінансування, кадрового та наукового забезпечення, розробки стратегії та запровадження на її основі якісно нової концепції управління міграційним процесом, з урахуванням європейського досвіду поширення нових форм соціокультурної мобільності та міграцій, вели мову Райхан Таштемханова з Казахстану, Володимир Сергійчук із КНУ ім. Тараса Шевченка, науковці УжНУ – декан економічного факультету Віталій Сержанов, доцент кафедри соціології і соціальної роботи УжНУ Наталія Ігнатоля та інші. Підсумки форуму підбив проф. Іван Вовканич, декан факультету історії і міжнародних відносин УжНУ. За підсумками форумів планується видання «Міжнародного наукового вісника».

У рамках форумів відбулася презентація книги ректора Євразійського національного університету ім. Л.М. Гумільова Єрлана Сидикова «Шакарім», яка перекладена українською мовою та видана в Ужгороді. Упорядником видання виступив доцент УжНУ, заслужений професор ЄНУ Петро Токар. Зазначене видання є дослідженням життя і творчості одного з видатних синів казахського народу – Шакаріма Кудайбердієва (1858-1931). Поет, письменник, перекладач, композитор, історик, філософ-автор концепції - «наука совісті» - входив до складу керівництва національного державного утворення казахського народу у 1917-1920 роках Алаш-Орда.Автор детально вивчив усе, що вдалося знайти після десятиліть тотальної заборони навіть згадувати ім'я Шакаріма, проаналізував його багаторічну громадську діяльність, поетичні тексти, причини і перебіг усамітнення в Степу, намагання поширювати серед казахів надбання світової скарбниці знань, змінити духовні пріоритети земляків.Потужний масив документальних даних, зібрані спогади, фотографії, аналіз творчості поета, письменника, який досліджував історію свого народу, прагнув якісно змінити його духовне життя – це те, чим книга «Шакарім» Єрлана Сидикова зацікавить українських читачів. 

Вітання учасникам форумів передала проректор УжНУ професор Мирослава Лендьел.

 

За інформацією НН Інституту євроінтеграційних досліджень

 

Категорії: