Новини

11.11.2018
1706

ДВНЗ "УжНУ" розширює освітню діяльність у Філії в м. Львів

ДВНЗ "УжНУ" розширює освітню діяльність у Філії в м. Львів

Територіально відокремлений структурний підрозділ «Філія Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» у місті Львів» отримав ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності - започаткування нової спеціальності 081 "Право" на бакалаврському рівні вищої освіти. Відповідне рішення ухвалено Ліцензійною комісією Міністерства освіти і науки України від 25 вересня 2018 р. (протокол № 110/2) та затверджене наказом МОН України № 1477-л від 25.09.2018 р.

Філія ДВНЗ «Ужгородський національний університет» у м. Львів створена для інтеграції в освітній і науковий європейський простір країн Центральної Європи. Робота Філії зорієнтована на розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків і авторитету ДВНЗ «УжНУ» у світовому освітньому та науковому співтоваристві, тісну співпрацю з провідними університетами світу.

У своїй діяльності Філія керується стратегічними завданнями, зокрема: розробка нових моделей вищої освіти; перехід до гнучкої, динамічної ступеневої системи підготовки спеціалістів; досягнення якісно нового рівня професійної підготовки фахівців з вищою освітою; удосконалення підготовки молодого покоління до активного життя та професійної діяльності.

Очолює Філію кандидат педагогічних наук Вархолик Галина Володимирівна. На базі Філії ДВНЗ «УжНУ» у м. Львів створена кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін, яка є випусковою для студентів спеціальності 081 «Право».

Основний фокус навчання - спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері, що передбачає оволодіння правовими навичками різних галузей права; різні види правової допомоги; створення правових актів та текстів; науково-практичне тлумачення права; вивчення галузей матеріального та процесуального права.

Сьогодні випускники спеціальності затребувані у сфері судових та правоохоронних органів: секретар суду, секретар судового засідання; державний виконавець; органів державної влади та місцевого самоврядування: посади державної служби, посади службовців органів місцевого самоврядування; робота в якості суб’єктів господарювання: юрисконсульт, архіваріус, первинні посади фахівців та керівників у галузях загальної та юридичної компетенції; приватні виконавці.

Також у Філії ДВНЗ «УжНУ» у м. Львів створено консультаційний пункт приймальної комісії, де можна отримати вичерпну консультацію з питань вступної кампанії (вул. Дудаєва, 15/12, тел. 098-3090960, 099-4457651).

Запрошуємо вступників 2019 року на навчання до Філії ДВНЗ «УжНУ» у м. Львів!

Приймальна комісія

Категорії: