Новини

18.07.2021
1666

До уваги вступників - актуальні терміни вступної кампанії!

До уваги вступників - актуальні терміни вступної кампанії!

Звертаємо увагу вступників на деякі актуальні терміни вступної кампанії. 

1) Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного або фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти

- за денною формою здобуття освіти за всіма джерелами фінансування та за заочною формою здобуття освіти за кошти державного бюджету (за державним замовленням):

– подача електронних та паперових заяв закінчується о 18:00 23 липня;

– формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням здійснюються не пізніше 28 липня;

– вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 02 серпня;

– зарахування вступників проводиться: за кошти державного бюджету (за державним замовленням) 09 серпня; за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня;

– переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до Правил прийому) – не пізніше 19 серпня;

- за заочною формою здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб:

– подача електронних та паперових заяв закінчується 12 серпня;

– оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування здійснюється не пізніше 13 серпня;

– зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб проводиться не пізніше 30 вересня.

2) Для вступу на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

- за кошти державного бюджету:

– подача електронних та паперових заяв закінчується о 18:00 23 липня;

фахові вступні випробування проводяться з 24 по 30 липня включно;

– оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється не пізніше 31 липня;

– вступники, які отримали рекомендації мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 05 серпня;

– зарахування вступників за державним замовленням проводиться не пізніше 11 серпня, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня.

- за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб:

– подача електронних та паперових заяв закінчується 09 серпня;

– фахові вступні випробування проводяться з 10 по 12 серпня включно;

– оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування здійснюється не пізніше 13 серпня;

– зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня.

3) Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра:

– подача електронних та паперових заяв закінчується о 18:00 23 липня;

фахові вступні випробування, додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит, та вступні іспити з іноземної мови для вступників на основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста), які вступають для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб (крім спеціальностей 081 «Право», 293 «Міжнародне право»), проводяться з 19 по 30 липня;

– рекомендації для зарахування за державним замовленням надаються не пізніше ніж 02 серпня;

– вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 18:00 07 серпня;

– наказ про зарахування за державним замовленням видається 12 серпня;

– переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Правил прийому) здійснюється не пізніше 19 серпня;

– зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводиться не пізніше 30 вересня.

Приймальна комісія

Категорії: