Новини

19.09.2022
74

Дітям з особливими освітніми потребами - вільний креативний простір

Дітям з особливими освітніми потребами - вільний креативний простір

Шановні здобувачі вищої освіти!
Просимо долучитися до студентського проєкту

Дітям з особливими освітніми потребами  вільний креативний простір
Заклад вищої освіти: ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Керівник проєкту: Стеблюк С.В., д.пед.н.
Координатори проєкту: здобувачі освіти спеціальності «Спеціальна освіта»
Електронна скринька: stanko.erika@student.uzhnu.edu.ua

Мета студентського проєкту: формування умінь працювати з фаховою літературою,
розвиток мотиваційної складової майбутньої професійної діяльності, креативних умінь,
навичок роботи з носіями інформації, формування практичних умінь, культури мовлення.
Ідея студентського проєкту: створення ілюстративного матеріалу (рекомендацій) для
роботи з дітьми з особливими освітніми потребами за формулою «Діти повинні жити у
світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості» (В. Сухомлинський).
Створення простору: ігровий, спортивний, мистецький (театральний), комунікативний із
застосуванням рафт-технології.
Тривалість проєкту: 3 місяці
Очікувані результати: створення ігрової, спортивної, комунікативної тек матеріалів для
дітей з особливими освітніми потребами.
Форма презентації: комп’ютерна з презентацією матеріалів.
Місце презентації: заклад дошкільної освіти.

Етапи виконання проєкту

Організаційний: обговорення змісту проєкту, форму кінцевого продукту, визначення
напрямів діяльності творчих груп.
Основний: збір даних для дослідження, інтерв’ювання, створення інтелектуального
продукту  накопичувача ідей.
Заключний: обговорення й систематизація матеріалів, презентація інтелектуального
продукту  10 листопада 2022 року.

Науковий студентський гурток «Науковий простір»,
студентська рада факультету здоров’я та фізичного виховання

Категорії: