Новини

16.05.2019
303

Інтернет-конференція «Співробітництво з країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції України» (День третій)

Інтернет-конференція «Співробітництво з країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції України» (День третій)

Міністерство освіти і науки  України

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Навчально-науковий інститут євроінтеграційних досліджень

 

 

Інтернет-конференція

«Співробітництво з країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції України» (День третій)

 

Конференція входить до Переліку проведення наукових конференцій, сформованого Міністерством освіти і науки України на 2019 р.

Захід присвячено висвітленню теоретичних і практичних результатів досліджень концептуальних засад інтеграції України в європейський простір, зокрема завдяки активній співпраці з країнами Вишеградської четвірки. До участі в роботі конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, докторанти, аспіранти, працівники органів державної влади.

Для обговорення представлені такі доповіді:

 

Радослав Бенко,

доктор права, викладач Інституту європейського права

юридичного факультету Університету

ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошице (Словаччина)

 

ЄВРОПЕЙСЬКА ГРУПА З ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ ЯК ЮРИДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ СУСІДНІМИ РЕГІОНАМИ СЛОВАЧЧИНИ, УКРАЇНИ, УГОРЩИНИ ТА РУМУНІЇ

У статті автор зосереджується на аналізі Европейської Групи з Територіального Співробітництва - правового інструменту Європейського Союзу, який може сприяти підвищенню ефективності транскордонного співробітництва між сусідніми регіонами Словаччини, України, Угорщини та Румунії…

Повний текст статті

 

Томаш Пал,

Угорська академія наук, Інститут соціології,

університет Корвінус Будапешт (Угорщина)

 

КОМЕНТАР ДО АНКЕТ З ЕМПІРИЧНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ УГОРЩИНИ, СЛОВАЧЧИНИ, РУМУНІЇ ТА УКРАЇНИ 

У статті аналізуються анкети з емпіричного соціологічного дослідження транскордонного співробітництва прикордонних регіонів Угорщини, Словаччини, Румунії та України, підготовлені в рамках реалізації проекту «Кордони очима людей», вносяться пропозиції щодо їх вдосконалення

Повний текст статті

 

Богларка Шалаї,

науковий співробітник Інституту

суспільних досліджень TÁRKI

 

Kрістіна Ла-Торре,

науковий співробітник Інституту

суспільних досліджень TÁRKI

 

Мартон Геро,

кандидат технічних наук, науковий співробітник

Інституту суспільних досліджень TÁRKI

 

Іштван Мічінай,

науковий співробітник Інституту

суспільних досліджень TÁRKI

 

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОХ КОРДОНІВ В УГОРСЬКО-УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКОМУ ПРИКОРДОННІ

 

На підставі результатів двох досліджень, проведених на угорсько-українсько-словацькій території з потрійним кордоном, ми спробували виявити соціальні процеси в регіоні, особливо вплив кордону на жителів. Крім того, метою дослідження був розгляд транс кордонних мереж і відмінностей між угорсько-словацьким та угорсько-українським кордонами. Мета роботи є двоякою. По-перше, це репрезентація міграції і пов’язаних з мережею результатів минулого прикордонного проекту (Кордон як складна система), по-друге – представлення методів, які використовуються і вдосконалюються в нашому нинішньому дослідженні (EUROBORDERREGION).

Повний текст статті

 

Єлізавета Драпач,

студентка факультету історії та міжнародних відносин

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

ДІЯЛЬНІСТЬ В4 В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ПРАВИХ ПОПУЛІСТІВ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ

Сьогодні Вишеградська четвірка є потужним регіональним утворенням у межах ЄС, яка конструктивно впливає на процес європейської інтеграції. Але чи будуть країни-члени і надалі діяти в інтересах групи, чи почнуть вести свою незалежну політику? Це питання розглядається в статті, враховуючи нещодавні події в Центрально-Східній Європі.

Повний текст статті

 

 

Мелісса Голош,

студентка факультету історії та міжнародних відносин

ДВНЗ «Ужгoрoдський націoнальний університет»

 

УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКІ ВІДНОСИНИ НОВІТНЬОЇ ДОБИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА

ЄВРОПЕЙСЬКУ ІНТЕГРАЦІЮ

 

У статті розкривається сутність українсько-угорських відносин. З’ясовуються форми та види співробітництва між Україною та Угорщиною, його результати в контексті європейської інтеграції.

Повний текст статті

 

ПОВІДОМЛЕННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА ТЕМАТИКОЮ ДОПОВІДЕЙ:

1. Сучасний етап українсько-польських відносин, стан національних меншин.

Ольга Нестерович, студентка 2-го курсу факультету історії та міжнародних відносин (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).

(Текст повідомлення)

2. Українсько – словацькі відносини: перспективи співробітництва.

Ірина Гичун, студентка 2-го курсу факультету історії та міжнародних відносин (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).

(Текст повідомлення)

3. Сучасний стан українсько-словацьких відносин.

Олександра Дзямко, студентка 2-го курсу факультету історії та міжнародних відносин (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).

(Текст повідомлення)

4. Українсько-польські відносини.

Ніколєтта Лавкай, студентка 2-го курсу факультету історії та міжнародних відносин (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).

(Текст повідомлення)

5. Сучасний етап українсько-румунських відносин.

Вікторія-Марія Плохотніченко, студентка 2-го курсу факультету історії та міжнародних відносин (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).

(Текст повідомлення).

 

Категорії: