Новини

14.05.2019
497

Інтернет-конференція «Співробітництво з країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції України» (День перший)

Інтернет-конференція «Співробітництво з країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції України» (День перший)

Міністерство освіти і науки  України

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Навчально-науковий інститут євроінтеграційних досліджень

 

 

Інтернет-конференція

«Співробітництво з країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції України» (День перший)

 

Конференція входить до Переліку проведення наукових конференцій, сформованого Міністерством освіти і науки України на 2019 р.

Захід присвячено висвітленню теоретичних і практичних результатів досліджень концептуальних засад інтеграції України в європейський простір, зокрема завдяки активній співпраці з країнами Вишеградської четвірки. До участі в роботі конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, докторанти, аспіранти, працівники органів державної влади.

Для обговорення представлені такі доповіді:

 

Степан Віднянський,

доктор історичних наук, професор,

завідувач відділу історії Інституту історії

України НАН України

 

Іван Вовканич,

  доктор історичних наук,професор,

декан факультету історії та міжнародних відносин

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

 

ІСТОРІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ

У статті автори висвітлюють питання стратегічного співробітництва України та нових можливостей для нашої держави на міжнародній арені, історіографічного аналізу основних результатів дослідження участі України у транскордонному співробітництві, виявлення прогалин у вивченні проблеми та обґрунтування перспективних напрямів подальших наукових студій. При цьому головну увагу приділено історіографічним інтерпретаціям досвіду діяльності Карпатського єврорегіону. Зрозумілим є той факт, що особливе місце в системі міжнародних відносин України із сусідніми державами Центральної Європи посідає транскордонне співробітництво, яке є більш масовим, не заформалізованим і багатогранним, ніж співпраця центральних державних структур…       

Повний текст статті

 

 

Vladimír Macháčik,

“Doctor of philosophy” (PhD) in the sphere of law

(Czech Republic)

 

Іван Артьомов,

кандидат історичних наук, доцент,

директор НН Інституту євроінтеграційних досліджень

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

(м.Ужгород, Україна)

 

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ:

ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

У статті досліджено основні напрями співробітництва між Україною та Вишеградською групою. Розглянуто можливість використання Україною євроінтеграційного досвіду країн Вишеградської четвірки. У ході проведеного аналізу транскордонного та міжрегіонального співробітництва були виявлені проблеми, що стоять на перешкоді виконанню важливих цілей регіональної співпраці в євро регіонах, та запропоновані шляхи їх подолання…

Повний текст статті

 

Гоблик В.В.,

доктор економічних наук, доцент,

перший проректор Мукачівського державного університету

 

МЕХАНІЗМИ СТАНОВЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНАХ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

 

Стаття присвячена важливому теоретико-методичному дослідженню проблематики розвитку транскордонних регіонів, сформованих за участю прикордонних територій держав – членів ЄС, зокрема в частині активізації зовнішньоекономічної діяльності. Важливим теоретичним і практичним результатом дослідження є проведення класифікації механізмів активізації зовнішньоекономічної діяльності між прикордонними регіонами України та країнами – членами Європейського Союзу, яка базується на врахуванні способу впливу на інвестиційне та торговельно-економічне співробітництво. Виокремлено єврорегіональний, преференційний, прикордонно-торговельний, трудоміграційний, іноваційний та маркетинговий механізми, використання яких сприяє конвергенції транскордонних регіонів. Запропоновано заходи для підвищення конкурентоздатності регіону, розвитку регіональної економіки України…

Повний текст статті

 

Юрій Мателешко,

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри міжнародних студій

та суспільних комунікацій

 ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

ПОЛІТИКА «М’ЯКОЇ СИЛИ» УГОРЩИНИ НА ЗАКАРПАТТІ:

ЦІЛІ, СУБ’ЄКТИ, НАПРЯМИ

 

Політика «м’якої сили» Угорщини на Закарпатті носить системний характер та охоплює різні сфери впливу. Головним суб’єктом «м’якого» впливу сусідньої держави є її уряд та парламент, а об’єктами – угорськомовне та україномовне населення краю. Застосування Будапештом «м’якої сили» призводить до створення в окремому регіоні України ідентичності сусідньої держави, що за певних зовнішньополітичних обставин може спричинити деструктивні  для нашої країни наслідки…

Повний текст статті

 

Світлана Зуб,

співробітник НН Інституту євроінтеграційних досліджень

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

 

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ

 

Статтю присвячено розгляду особливостей внутрішньої та зовнішньої взаємодії країн Вишеградської групи.  Окрему  увагу приділено аналізу позиції окремих країн-членів щодо формування політики Європейського Союзу в цілому, зокрема під час головування їх у Раді ЄС.  Охарактеризовано певні розбіжності у поглядах окремих країн-членів Вишеграду. Аналізуються фактори та умови, що спонукали зазначені країни до формування солідарної позиції у виробленні пріоритетів загальноєвропейської політики в часи кризи…

Повний текст статті

 

Віталій Андрейко,

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри міжнародних студій

та суспільних комунікацій

факультету історії та міжнародних відносин

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

ЧЕСЬКО-СЛОВАЦЬКІ ВІДНОСИНИ: СУЧАСНІ ГІПОТЕЗИ РОЗВИТКУ

 

У статті досліджено питання методології міждержавного співробітництва і міжнародних відносин, зумовлене необхідністю теоретичного осмислення складної палітри соціальних, політичних і міжнаціональних процесів, які мали місце і продовжують відбуватись у регіонах і субрегіонах європейського континенту.

Обґрунтовано доцільність системного підходу до вивчення новітньої історії чесько-словацьких міждержавних стосунків.Відзначено, що для підвищення рівня достовірності наукового аналізу чесько-словацьких міждержавних відносин доцільно застосувати системний підхід. Він становить сукупність загальнонаукових методологічних принципів, які ґрунтуються на розгляді об'єктів як складних, багаторівневих систем…

Повний текст статті

 

ПОВІДОМЛЕННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА ТЕМАТИКОЮ ДОПОВІДЕЙ:

1. Основні етапи розвитку українсько-угорських відносин.

Мар’яна Перец, студентка 2-го курсу факультету історії та міжнародних відносин (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).

(Текст повідомлення)

2. Українсько-угорські відносини: точки дотику і ризики.

Ольга Пензеник, студентка 2-го курсу факультету історії та міжнародних відносин (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).

(Текст повідомлення)

3. Українсько-угорські відносини на сучасному етапі.

Камілла Левицька, студентка 2-го курсу факультету історії та міжнародних відносин (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).

(Текст повідомлення)

4. Сучасний стан українсько-румунських відносин.

Неля Мушка, студентка 2-го курсу факультету історії та міжнародних відносин (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).

(Текст повідомлення)

5. Українсько–словацькі відносини в економічній сфері.

Галина Гиндрюк, студентка 2-го курсу факультету історії та міжнародних відносин (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).

(Текст повідомлення)

6. Українсько-румунські відносини: нормативно-правова база.

Глікерія Савчур, студентка 2-го курсу факультету історії та міжнародних відносин (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).

(Текст повідомлення).

Категорії: