Новини

06.04.2021
290

Розвиток міжнародної академічної мобільності - один з пріоритетів Ужгородського національного університету

 Розвиток міжнародної академічної мобільності - один з пріоритетів Ужгородського національного університету

Про розвиток міжнародної академічної мобільності йшлося на вебінарі, який відбувся 31 березня в УжНУ. Його учасниками були викладачі, студенти університету. “Кожного року десятки викладачів, студентів проходять стажування, практики, навчання у країнах ЄС. Спілкуючись зі студентами, які мають семестрове навчання, я бачу їхню першу реакцію, на самому початку, і потім, коли вони вже мають за спиною семестр навчання. Відтак, я переконаний в тому, що таке навчання є дуже позитивним. І кожна академічна мобільність збагачує як ту людину, яка взяла в ній участь, так і загалом весь університет” - зазначив на початку зустрічі проректор Ігор Король.

Під час основної частини вебінару начальник відділу міжнародних зв’язків Оксана Свєженцева детально ознайомила присутніх із завданнями відділу, напрямами міжнародної співпраці УжНУ та розвитком академічної мобільності. “Для кожного сучасного університету важливим є розвиток, модернізація, набуття нового досвіду. Участь у міжнародних асоціаціях, наукових консорціумах, партнерствах, допомагає нам у досягненні цієї мети. Через міжнародне та національне рейтингування ми маємо можливість аналізувати, бачити себе в європейському чи світовому освітньому та науковому середовищі. Університет постійно відслідковує власну динаміку через участь у міжнародних рейтингах” - зазначила Оксана Свєженцева. Критерії академічних міжнародних рейтингів часто перегукуються з національними критеріями оцінки. Укладачі рейтингів передусім звертають увагу на академічній репутації вишу у світі, репутації серед роботодавців, залучення коштів на розвиток науки (в тому числі й через міжнародні гранти), викладання іноземними фахівцями, викладання англійською мовою на магістерських освітніх програмах, індекс цитувань та багато інших актуальних питань.
Основою міжнародної співпраці університету є угоди. Наразі УжНУ має білатеральну співпрацю із 125 закордонними партнерами (29 країн світу). Двосторонні угоди гарантують обмін досвідом, передбачають академічну мобільність, формують платформу для спільних наукових проєктів.
Оксана Свєженцева ознайомила із основними різновидами академічної мобільності. Варто зазначити, що пандемія внесла серйозні корективи у методи ведення академічної мобільності у 2020-2021 роках, але вона може відбуватися й у дистанційному форматі.
Найпоширенішими формами міжнародної академічної мобільності науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу залишаються: читання лекцій у зарубіжних ЗВО; наукове стажування; проведення науково-дослідної роботи у зарубіжних науково-дослідних інститутах; участь у спільних наукових дослідженнях (проєктних, грантових); участь у міжнародних науково-практичних конференціях закордоном; участь у міжнародних проєктах (наразі в університеті їх більше десяти).

Відділ міжнародних зв'язків майже щодня працює над пошуком різноманітних міжнародних стипендійних програм для студентів та викладачів. Усі міжнародні можливості, у вигляді оголошень, ми розміщуємо на нашому сайті, проводимо консультаційну роботу для усіх бажаючих, формуємо відрядження“ - наголосила Оксана Свєженцева.

Далі йшла мова про академічну мобільність студентів. Вона може відбуватися у різноманітних формах: чи то одноденна поїздка для участі в науковому конкурсі, чи відрядження для пошукової роботи, чи участь у міжнародних проєктах, семестровому навчанні, навчанні за програмою подвійних дипломів. Без сумніву, в УжНУ є дуже популярними програми семестрового навчання. Наприклад, у стипендійній програмі академічної мобільності Еразмус+ вже взяли участь 115 наших студентів та викладачів.

Окремо Оксана Свєженцева зупинилася на питанні семестрового навчання. У цьому контексті важливим є вчасне повідомлення від нас про можливість мобільності, академічна підтримка (підготовка траскрипту, формування короткотермінового навчального плану), візова підтримка, тощо. Студент повинен оперативно підготувати пакет документів, здебільшого у нього на все 7-14 днів. Необхідними є мотиваційний лист, резюме/CV, підтвердження володіння іноземною мовою, передусім англійською на рівні B1-B2. Без цих складових академічна мобільність є фактично неможливою.
Важливою є організація навчання студента за індивідуальним графіком. Відділ міжнародних зв'язків постійно акцентує увагу студентів та викладачів на тому, що потрібно таким чином відряджати студента на академічну мобільність, щоб він повертався вчасно і з легкістю міг визнати здобуті кредити, компетентності, оцінки.
Підсумовуючи, Оксана Свєженцева ознайомила усіх учасників із нормативною основою, положеннями, постановами та стратегіями, на основі яких здійснюється міжнародна співпраця УжНУ.

Завершився вебінар відповідями на запитання слухачів. Подібні форми комунікації із викладачами та студентами щодо важливих питань освітнього та наукового процесу будуть продовжуватися - зазначив наприкінці вебінару Ігор Король.

 

Олексій Шафраньош

Інформаційно-видавничий центр

 

Категорії: