Інфо-центр

Графік чергування професорсько-викладацького складу кафедри полікультурної освіти та перекладу протягом заліково-екзаменаційної сесії в І семестрі 2022/2023 н.р.