Рада молодих вчених

Координація діяльності молодих вчених в університеті, поширення інформації про умови проведення державних й міжнародних конкурсів, премій, стипендій, грантів серед молодих вчених, сприяння в організації та проведенні науково-дослідних робіт, входить у функціональні обов’язки Ради молодих вчених.

До складу Ради молодих вчених входять аспіранти і співробітників ДВНЗ «УжНУ» віком до 35 років. Індивідуальним членом Ради може бути викладач, співробітник, докторант, аспірант будь-якої форми навчання, згідний із цілями та завданнями Ради молодих вчених.

Керівним органом є Бюро Ради молодих вчених, що формується з голів Рад кожного із структурних наукових підрозділів ДВНЗ «УжНУ». Бюро утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря Ради та членів Ради.

Голова Ради молодих вчених ДВНЗ «УжНУ» обирається на установчих зборах з числа членів Бюро Ради, шляхом таємного голосуванням (головуючим зсідання є проректор з наукової роботи). Голова Ради обирається строком на три роки з правом подальшого переобрання. Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Персональний склад Бюро Ради молодих вчених затверджується наказом ректора ДВНЗ «УжНУ». (№581/01-17 від 24.06.2016 р.):

№п/п

Голова Ради структурного наукового підрозділу

Найменування структурного наукового підрозділу

Посада в Бюро Ради молодих вчених

1

к.х.н., ст.н.с. Малаховська Тетяна Олександрівна

Хімічний факультет

Голова Ради молодих вчених

2

к.фіз.-мат. н. Когутич Антон Антонович

Фізичний факультет

Заступник голови Ради молодих вчених

3

Носа Богдана Михайлівна

Факультет туризму та міжнародних комунікацій

Секретар Ради молодих вчених

4

к.фіз.-вих.н. Філак Ярослав Феліксович

Кафедра фізичного виховання

Член Бюро Ради молодих вчених

5

Алексик Мирослава Віталіївна

Біологічний факультет

Член Бюро Ради молодих вчених

6

Пересоляк Роман Владиславович

Географічний факультет

Член Бюро Ради молодих вчених

7

Туровці Иолана Меньгертівна

Гуманітарно-природничий факультет з угорською мовою навчання

Член Бюро Ради молодих вчених

8

к.е.н. Герзанич Віталій Михайлович

Економічний факультет

Член Бюро Ради молодих вчених

9

Куцина  Ірина Анатоліївна

Інженерно-технічний факультет

Член Бюро Ради молодих вчених

10

к.і.н. Товтин Яна Іванівна

Історичний факультет

Член Бюро Ради молодих вчених

11

к.ф.-м.н., доц. Млавець Юрій Юрійович

Математичний факультет

Член Бюро Ради молодих вчених

12

Шип Денис Ярославович

Медичний факультет

Член Бюро Ради молодих вчених

13

Горзов Людмила Федорівна

Стоматологічний факультет

Член Бюро Ради молодих вчених

14

Дуб Мар’яна Михайлівна

Факультет здоров’я людини

Член Бюро Ради молодих вчених

15

к.філ.н., доц. Чендей Наталія Василівна

Факультет іноземної філології

Член Бюро Ради молодих вчених

16

к.ф.-м.н. Пецко Василь Іванович

Факультет інформаційних технологій

Член Бюро Ради молодих вчених

17

Цімболинець Ганна Іванівна

Факультет міжнародних відносин

Член Бюро Ради молодих вчених

18

к.е.н., доц.. Дюгованець Олеся Михайлівна

Факультет міжнародної політики менеджменту та бізнесу

Член Бюро Ради молодих вчених

19

Афанасьєв Дмитро Миколайович

Факультет суспільних наук

Член Бюро Ради молодих вчених

20

Івачевська Віталіна Володимирівна

Факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки

Член Бюро Ради молодих вчених

21

к.філ.н., доц. Шаркань Василь Васильович

Філологічний факультет

Член Бюро Ради молодих вчених

22

к.ю.н. Сливка Олександр Олександрович

Юридичний факультет

Член Бюро Ради молодих вчених

 

 

Відповідальний за інформацію: Малаховська Тетяна Олександрівна
Дата оновлення інформації: 14.12.2016