Транскарпатський центр Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку 619688-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CoE

Транскарпатський центр Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку  619688-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CoE

Програма фінансування ЄС: програма Еразмус+, напрям Жан Моне, за підтримки Європейського інструменту сусідства

Загальний бюджет проекту: 99 146 євро

Внесок ДВНЗ “УжНУ” 19 830 євро

Тривалість проєкту: 15 жовтня 2020 – 14 листопада 2023 

Координатор від УжНУ: Артьомов Іван Володимирович, директор НН Інституту євроінтеграційних досліджень

Метою проєкту є створення і функціонування в Ужгородському національному університеті Транскарпатського центру Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку (далі – ТЦЖМ). 

Завданнями проєкту є:

  • Запровадження базових стратегій ЄС у сфері вищої освіти в контексті положень Угоди про Асоціацію
  • Розвиток транскордонної співпраці з ВНЗ Карпатського регіону
  • Створення інформаційно-консультативного Тренінгового офісу
  • Організація роботи Транскарпатського центру Жана Моне в УжНУ
  • Підвищення якості європейських студій 
  • Розроблення стратегій розвитку ДВНЗ «УжНУ» на 2021-2031 рр. 

Очікувані результати: 

1. Результатами діяльності творчої лабораторії будуть:

- видання монографій за результатами виконання проєкту, навчальних посібників, хрестоматій, наукових збірників та інших інформаційних і рекламно-просвітницьких продуктів;

- розробка і впровадження в навчальний процес ВНЗ навчально-методичного комплексу матеріалів за відповідним напрямом проведених наукових досліджень;

- розроблення Стратегії розвитку УжНУ на період 2021 – 2031 рр.

розроблені рекомендації щодо впровадження конкурентоспроможних стратегій ЄС, зокрема: щодо зовнішньої політики та політики безпеки, регіональної політики у сферах транскордонного співробітництва (освітньо-наукові аспекти), демографічних та міграційних процесів, комунікативної стратегії, стратегії у сфері вищої освіти та створення на цій основі конкурентних наукових продуктів для впровадження практичної діяльності на рівні держави, регіональному рівні, навчальній діяльності ВНЗ та поінформованості населення.

2. Функціонування інформаційно-консультативного тренінгового офісу забезпечить:

- підготовку програм і проведення тренінгів з питань європеїзації системи публічного управління, формуванню професійного наукового потенціалу, орієнтованого на європеїзацію, інновації серед державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, керівників громадських організацій та активістів громадського сектору.

За результатами тренінгів будуть розроблені інформаційні та навчально-методичні матеріали для названих вище цільових груп учасників.Веб-сайт проекту: http://eurodev.uzhnu.edu.ua/