Кафедра класичної та румунської філології

Класична філологія є ровесницею Ужгородського національного університету. Ще у 1946 році існувала кафедра класичних мов, де працювали два викладачі іноземних мов, – В. Сулінчак (зав. кафедри) і Ю. Сак, а з вересня цього ж року до них приєднався А. Ігнат, який у 1948 році очолив кафедру. У 1965 р. філологи-класики увійшли до складу кафедри французької філології та класичних мов (завідував кафедрою, доцент Ю. Сак), а з 1976 р. – до кафедри загального і слов’янського мовознавства (завідувач – професор П. Чучка).

21 червня 1996 року ректор університету професор В. Сливка підписав наказ №13-01, відповідно з яким на базі кафедри загального і слов'янського мовознавства та кафедри французької мови і зарубіжної літератури, з 1 липня 1996 року відкрито окрему кафедру класичної та румунської філології.  Першим завідувачем кафедри став доцент М. Орос. Кафедра була створена з метою розвитку класичної філології та вдосконалення організації професійної підготовки на румунському відділенні.

За 60 років історії класичної філології свої сили та вміння віддали науці такі працівники кафедри, як доценти Ю. Сак, А. Ігнат, Й. Баглай, М. Орос, старші викладачі О. Яцина, І. Пагіря.

Зараз завідувачем кафедри є кандидат філологічних наук, доцент Емілія Василівна Швед.

На даний час завідувачем кафедри є кандидат філологічних наук, доцент Емілія Василівна Швед. Склад кафедри: 3 доценти, кандидати філологічних наук Швед Емілія Василівна, Парамонова Сусанна Анатоліївна, Смужаниця Діана Іванівна, 6 старших викладачів Яцків О.М., Барбіл О.В., Дацьо О.Г., Дацьо Т.О., Шепа Н.С., Марина Д.О. та 1 старший лаборант Борисова І.В.

Кафедру класичної та румунської філології вже 17 років  очолює доцент Е.В.Швед. У її творчому  доробку понад 90 праць наукового та навчально-методичного спрямування, що стосуються проблем класичної філології та питань мовознавства.

Філологи-класики кафедри забезпечують викладання курсу «Латинська  мова» на факультетах іноземної філології, філологічному, гуманітарно-природничому, медичному, стоматологічному, історичному, біологічному, географічному, здоров'я та фізичного виховання та юридичному.

Основний напрямок науково-дослідної роботи кафедри з 1960 року – дешифрування та переклад латиномовної праці Михайла Лучкая “Historia Carpato-Ruthenorum” у шести томах. У 2011 році філологи-класики успішно  завершили цей великий науковий проект, за що старші викладачі кафедри Барбіл О.В., Яцків О.М. та доцент Швед Е.В. були нагороджені орденом Кирила та Мефодія ІІІ ступеня. На разі латиністи кафедри активно працюють над комплексною науковою темою: “Укладання словника новолатинської мови” (на матеріалі праць М. Лучкая, І. Базиловича, І. Пастелія, В. Довговича).

Викладачі-румуністи кафедри успішно завершують роботу над комплексною науковою тематикою «Світова література на порозі ХІХ століття. Рецензії, контакти, трактування героя». В рамках програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна старшим викладачем кафедри Дацьо Т.О. здійснено ряд перекладів матеріалів етнографічного спрямування, які опубліковані у міжнародних європейських виданнях. Він також бере активну участь у виданні популярного наукового часопису Academia OJT (Румунія) та публікує численні матеріали, які служать зміцненню співробітництва між Україною та Румунією. Старший викладач-румуніст Марина Д.О. окрім низки наукових публікацій, присвячених дослідженню сучасної румунської літератури, є автором численних навчально-методичних посібників.

Завдяки підтримці громадської організації «Джорджіе Кошбук», викладачами-румуністами кафедри налагоджено тісні міжнародні контакти у руслі євроінтеграції між Україною та Румунією. За сприяння організації «Джорджіе Кошбук» був організований спільний українсько-румунський проект «Україна без кордонів», присвячений розвитку зеленого туризму (с.Окна Шугатаг, Румунія).

Між кафедрою та університетами і науковими бібліотеками Румунії підписано ряд договорів про співпрацю. Результатом цих перемовин стало забезпечення кафедри найновішою навчальною, методичною та художньою літературою, виданою в Румунії, а також те, що вже в липні 2014 та 2015 рр. студенти румунського відділення отримали змогу збагатити свої знання та відпочити у приморському місті Суліна (Румунія). Навесні 2017 року  між УжНУ та університетом Байя-Маре (Румунія) була підписана угода про співпрацю, завдяки якій студенти отримали змогу проходити стажування в Румунії, а також брати участь у міжнародних конференціях. Як результат цього, у травні 2017 року студенти румунського відділення виступили з доповідями на студентській міжнародній конференції у м. Байя-Маре (Румунія).

Частим гостем викладачів кафедри та студентів румунського відділення є генеральний консул Румунії, доктор історичних наук Елеонора Молдован, підтримку якої постійно відчуває колектив кафедри.

Згідно з рішенням приймальної комісії, при вступі на румунське відділення, абітурієнтам надається право складати іспит з румунської мови саме під час вступної компанії у вищому навчальному закладі. По завершенню навчання на відділенні студенти отримують запис у дипломі, який засвідчує, що вони є спеціалістами з двох іноземних мов та світової літератури.

 

Правила прийому, предмети ЗНО, терміни вступної кампанії: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/do-uvagi-vipusknikiv-shkil---abituriyentiv-2018-roku.htm

 

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Швед Емілія Василівна
Дата оновлення сторінки: 06.06.2017р.