Кафедра класичної та румунської філології

Класична філологія є ровесницею Ужгородського університету. Ще в 1946 році існувала кафедра класичних мов, де працювали викладачі В.Сулінчак (зав.кафедрою) ,  Ю.Сак. У 1948 році кафедру очолив А. Ігнат. Згодом, у 1965 році філологи-класики увійшли до складу кафедри французької філології та класичних мов (завідував кафедрою Ю.Сак, а з 1976року – до кафедри загального і слов'янського мовознавства ( завідувач професор П.Чучка). 

21 червня 1996 року ректор університету, професор В.Сливка підписав наказ №13-01, згідно з яким  на базі кафедри загального і слов'янського мовознавства та кафедри французької мови і зарубіжної літератури з 1 липня 1996 року з метою подальшого розвитку класичної філології та вдосконалення організації професійної підготовки на румунському відділенні відкрито кафедру класичної та румунської філології.

 За 60 років історії класичної філології свої сили та вміння віддали науці такі фахівці , як доценти  Ю.Сак, А.Ігнат, Й.Баглай, М.Орос, ст.викладачі О.Яцина, І.Пагіря.

З 1996р.  кафедрою завідував к.ф.н., доц. М.Орос. З 2000 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Емілія Василівна Швед, у  творчому  доробку якої понад 90 праць наукового та навчально-методичного спрямування, що стосуються проблем класичної філології та питань мовознавства.

Філологи-класики кафедри забезпечують викладання курсу «Латинська  мова» на факультетах іноземної філології, філологічному, гуманітарно-природничому, медичному, стоматологічному, історичному, біологічному, географічному, здоров'я та фізичного виховання.

Основний напрямок науково-дослідницької роботи кафедри  з 1960 року – дешифрування та переклад латиномовної праці Михайла Лучкая «Historia Carpato-Ruthenorum» у шести томах.

У 2011 році філологи-класики успішно  завершили цей великий науковий проект, за що старші викладачі кафедри Барбіл О.В., Яцків О.М. та доцент Швед Е.В. були нагороджені орденом Кирила та Мефодія ІІІ ступеня. З 2015 року філологи -класики  кафедри почали активну роботу над новою комплексною науковою темою: « Укладання словника новолатинської мови» ( на матеріалі праць М.Лучкая, І.Базиловича, І.Пастелія , В.Довговича). На даний час укладена картотека до словника , що містить понад тисячу одиниць. Кафедра проводить плідну міжнароднародну наукову співпрацю, в рамках якої білінгва твору М.Лучкая «Історія» публікується у збірнику Музею української культури у Свиднику (Словаччина).

F:\foto\IMG_3652.JPG

Викладачі-румуністи розробляють комплексну наукову тематику, присвячену вивченню основних тенденцій  румунської прози ХХІ століття.

З жовтня 2001 року почала виходити  перша на Закарпатті румуномовна газета  «Апша», головним редактором якої став старший викладач кафедри Т.Дацьо. 

Між кафедрою та університетами і науковими бібліотеками Румунії підписано ряд договорів про співпрацю. Результатом цих перемовин стало забезпечення кафедри найновішою навчальною, методичною та художньою літературою, виданою в Румунії.  Старший викладач кафедри Дацьо Т.О. два роки поспіль у рамках програми Erasmus + (2018, 2019 рр.) читав лекції для студентів румунської філології університету м.Пітешть (Румунія). Згідно з договором про співробітництво з філологічним факультетом Північного університетського центру м.Байя Маре Технічного університету Клуж Напока (Румунія) студенти факультету іноземної філології УжНУ протягом трьох років брали участь у Міжнародній студентській науковій конференції.

F:\foto\IMG-6c83f5f0033bf99ec1b56b2baac8b550-V.jpg

Отримання повної вищої освіти за спеціальністю «Філологія (румунська мова та література)» розширює можливості працевлаштування та кар'єрного зростання. Випускники кафедри мають змогу працювати на таких посадах як учитель ЗОШ, гімназії, коледжу, науковий співробітник, а також усний/письмовий перекладач румунської мови, секретар-референт, держслужбовець, контент-менеджер, копірайтер, рерайтер, працівник ЗМІ, SEO-копірайтер, PR-менеджер, маркетолог, репетитор. Філологи працюють у будь-якій сфері, яка потребує професійного володіння і роботи з усним і письмовим текстом. Насправді, можливостей працевлаштування за даною спеціальністю є ще більше, і вони в ХХІ столітті лише розширюються. 

 

F:\foto\IMG-3c8f4f05cf5d69b3453576b4d2bc530b-V.jpg

 Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Швед Емілія Василівна
Дата оновлення сторінки: 26.11.2019р.