Конференції та семінари

16
лютого
1918

Міжнародна науково-практична конференція
«Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи»

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет міжнародних економічних відносин

Економічний факультет

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи»

16-17 лютого 2018 року.

Шановні науковці, запрошуємо до участі!

Мета конференції: науковий захід проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду актуальних проблем економіки із залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку України та її регіонів.

Форма проведення: дистанційна.

Мова конференції: українська, російська, англійська, польська та словацька.

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері економічних наук.

У рамках конференції планується робота наступних секцій:

1. Економічна теорія та історія економічної думки.

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

3. Економіка та управління національним господарством.

4. Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

6. Інновації та інвестиційна діяльність.

7. Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

9. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.

10. Гроші, фінанси і кредит.

11. Фінанси та податкова політика.

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

13. Статистика.

14. Маркетинг.

15. Сучасний менеджмент.

16. Логістика та транспорт.

 

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 16 лютого 2018 року (включно) наступні документи:

1) заповнити on-line заявку на участь у конференції;

2) тези доповіді;

3) відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача.

Наприклад: Троценко_Тези, Троценко_Внесок.

Електронна адреса оргкомітету: conf@ieir.uzhgorod.ua

 

Координати оргкомітету:

Ужгородський національний університет

88000, Україна, м. Ужгород, пл. Народна, 3

Телефон: +38 (097) 085 34 95

conf@ieir.uzhgorod.ua

www.uzhnu.edu.ua

Детальніше з умовами участі можна ознайомитися за посиланням.

 

Категорії: