Анонси подій

21
квітня
818

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом»

Запрошуємо до участі у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА  УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ», яка проводиться дистанційно на базі економічного факультету Ужгородського національного університету 21 квітня 2021 р.

    Мета конференції: обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень з проблемних питань розвитку сучасної економіки; пошук шляхів впровадження наукових напрацювань, інноваційних ідей та зарубіжного досвіду щодо удосконалення напрямів реформування економіки в умовах децентралізації, глобалізації та євроінтеграції.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ СЕКЦІЙ:

 1. Економіка та управління національним господарством.
 2. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 3. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики.
 4. Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції. 
 5. Трансформація фінансово-кредитних відносин в умовах глобалізаційних та децентралізаційних процесів.
 6. Соціально-економічні відносини в Україні: глобальні тенденції та національні особливості.
 7. Сучасні підходи до управління персоналом та формування кадрового потенціалу.
 8. Тенденції розвитку туристичної індустрії: глобальні виклики та цивілізаційні надбання.
 9. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України в сучасних умовах.
 10. Тенденції розвитку АПК України: виклики та перспективи.
 11. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Форма участі у конференції: заочна, дистанційна.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

СПІВГОЛОВИ:

Студеняк Ігор Петрович – проректор з наукової роботи ДВНЗ «УжНУ», д.ф.-м.н., професор. Сержанов Віталій Вікторович – декан економічного факультету ДВНЗ «УжНУ», д.е.н., доцент. 

Готра Вікторія Вікторівна –заст. декана економічного факультету з наукової роботи, д.е.н., доцент.

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі у роботі конференції та публікації тез необхідно до 10 квітня 2021 р. надіслати на електронну адресу econ.conference.2019@gmail.com : заявку на участь у конференції; електронний варіант тез доповіді; копію квитанції про оплату організаційного внеску. 

Файли назвати за зразком: Мельник_тези.doc, Мельник_заявка.doc, Мельник_квитанція.doc. Організаційний комітет протягом трьох робочих днів електронною поштою повідомляє учасника конференції про отримання та прийняття матеріалів. 

Участь у конференції передбачає організаційний внесок! 

 

Організаційний внесок за участь у роботі конференції (передбачає отримання електронного варіанту збірника тез та електронного сертифіката учасника)

50 грн.

Друкований екземпляр збірника матеріалів конференції за потребою (сплачується додатково до організаційного внеску)

120 грн.Реквізити для оплати організаційного внеску буде надіслано після підтвердження отримання та прийняття матеріалів.

Участь у конференції зарубіжних партнерів  складає 7 євро  з гарантованим отриманням електронного  варіанту збірника тез та сертифіката учасника конференції.

Електронний варіант збірника тез буде надісланий учасникам конференції на електронну адресу, вказану у заявці, до 15 травня 2021 року. Розсилка друкованого варіанту збірника тез конференції буде здійснена Новою поштою (за рахунок одержувача) до 25 травня 2021 року.

 Детальна інформація за посиланням.

Категорії: