Анонси подій

1
лютого
09:00
733

З 1 по 19 лютого - перший етап прийому заяв і документів від вступників до аспірантури

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури (перший етап, за кошти фізичних та/або юридичних осіб) проводяться в такі строки:

– прийом заяв та документів: з 1 лютого по 19 лютого;

– вступні випробування: 23 – 25 лютого;

– зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше 1 березня.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Відбіркової комісії (88007, м.Ужгород, вул. Підгірна 46, +38 (0312) 631062). 

У заяві вступники вказують спеціальність (освітню програму) та форму здобуття освіти. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали:

– документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

– документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;

– особовий листок з обліку кадрів;

– копію трудової книжки (за наявності);

– список опублікованих наукових праць і винаходів або науковий текст (доповідь, дослідницька пропозиція, проект) з обраної здобувачем спеціальності;

– згоду передбачуваного наукового керівника на здійснення наукового керівництва дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії.

У разі потреби вступник подає документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю.

Категорії: