Анонси подій

21
липня
11146

Завершення реєстрації на творчий конкурс (спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», 262 «Правоохоронна діяльність»)

Творчі конкурси для вступників на основі повної загальної середньої освіти у ДВНЗ "УжНУ" проводяться:

- для спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»:

для вступників на місця державного замовлення - з 01 по 13 липня включно,

для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, - з 14 по 23 липня;

- для спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»:

для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, - з 14 по 23 липня.

У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.

Реєстрація на творчий конкурс розпочинається 24 червня і завершується:

- для вступників на місця державного замовлення за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» - 12 липня;

- для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, - 21 липня.

Для реєстрації на творчий конкурс вступник подає до Приймальної комісії:

- заяву на участь у творчому конкурсі (заповнюється особисто в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною Приймальною комісією);

- копію документа, що посвідчує особу;

- фотокартку розміром 3х4 см;

- копію документа про повну загальну середню освіту або довідку від закладу освіти про те, що особа завершить її здобуття до 10 липня.

ДВНЗ "УжНУ" пропонує також можливість електронної реєстрації на участь у творчому конкурсі за умови завантаження вступником сканованих копій (фотокопій) документів, зазначених вище. Тому, перш ніж скористатися цим сервісом, радимо підготувати відповідні фотокопії (сканкопії) у графічному форматі(.jpg):

- кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см;

- фотокопії (сканкопії) документа, що посвідчує особу;

- фотокопії (сканкопії) документа про повну загальну середню освіту або довідки закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня.

Посилання для електронної реєстрації (з 24 червня). Для того, щоб мати можливість подати заяву, необхідно зареєструватися, використовуючи електронну адресу у поштовій службі Gmail та підтвердити обліковий запис.

ВАЖЛИВО:

Для допуску на пункт проведення конкурсу вступник має пред'явити оригінал документа, що посвідчує особу, екзаменаційний листок, який він отримує після реєстрації у Приймальній комісії, та медичну довідку із Закарпатського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру або медичну довідку за формою 086-о.

Вступники, які скористаються електронною реєстрацією, екзаменаційний листок зможуть отримати на консультації перед творчим конкурсом. 

Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця державного замовлення, включаючи оцінки та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала (100 балів), здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному вебсайті ДВНЗ "УжНУ" та вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти не пізніше наступного дня після їх проведення.

Реєстрація та складання творчого конкурсу не є фактом подачі заяви до ДВНЗ "УжНУ", вступник має подати заяву на вибрану спеціальність через електронний кабінет у терміни, визначені Правилами прийому. Реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 липня.

Приймальна комісія

Категорії: