News

24.02.2017
3160

В УжНУ заснували міжнародну асоціацію випускників університету

В УжНУ заснували міжнародну асоціацію випускників університету

На засіданні Вченої ради університету 23 лютого було прийнято рішення про заснування Міжнародної асоціації випускників ДВНЗ "УжНУ".

Ініціативу презентував директор навчально-наукового Інституту євроінтеграційних досліджень Іван Артьомов. Він зокрема зазначив: "Досвід міжнародних асоціацій випускників університетів засвідчує, що вони приносять реальну користь для своїх альма-матер". Це відображається в поліпшенні матеріального забезпечення, двохсторонніх зв'язків та встановлення дієвої повсякденної роботи не лише випускників в Україні, але й за кордоном.


Серед цілей організації:

  • проведення постійного моніторингу можливостей залучення талановитої молоді з числа випускників шкіл для навчання в університеті, а також їх працевлаштування після отримання вищої освіти;
  • становлення постійного дієвого зв’язку з випускниками УжНУ, в тому числі з тими, що живуть і працюють за кордоном, залучення їх до реалізації Концепції інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр. Зміцнення матеріальної бази УжНУ та отримання можливостей фінансової підтримки від європейських, світових фондів та інше;
  • зміцнення зв’язків і відносин університету з іншими навчальними закладами України та іноземних держав, сприяння ресурсному забезпеченню наукових, технологічних, культурних і освітніх проектів університету;
  • сприяння отриманню університетом грантів, благодійних і цільових коштів та майна, що надаються українськими та іноземними благодійними організаціями і громадянами;
  • сприяння співпраці УжНУ з Міжнародним консорціумом університетів;
  •  встановлення контактів та обмін досвідом з Асоціаціями випускників інших навчальних закладів, у тому числі закордонних.

"Насправді є чимало випускників у цілому світі, які охоче долучаться до нашої ініціативи, зможуть допомогти університетові, бажатимуть підтримувати контакт з ним й після завершення навчання" - зазначив Іван Артьомов. Згідно розробленої структури, асоціація випускників УжНУ матиме розгалужену структуру, представництва у містах, районах області, Києві та закордоном.

Олексій Шафраньош

Прес-служба УжНУ

 

Categories: