Research Institute of Political and Regional Studies

 

У 2010 році працівниками НДІ політичної регіоналістики спільно з Інститутом етнонаціональних досліджень Угорської академії наук (представник – Чілла Фединець) завершено роботу над масштабним міждержавним проектом, результатом якого стало видання одночасно двома мовами (українська і угорська) комплексної монографії «Закарпаття 1919 – 2009 років: історія, політика, культура» (в Ужгороді та Будапешті). У підсумковому виданні системно висвітлю­ються взаємопов’язані проблеми історичного розвитку Закарпаття в ХХ – на початку ХХІ століття з акцентом на взаємній історичній спадщині українського та угорського місцевого населення регіону. Презентації кінцевих результатів проекту відбулися в Україні та Угорщині.

У розрізі комплексних фундаментальних досліджень упродовж 2009 – 2011 років НДІ здійснював вивчення і аналіз проблем етнополітичного розвитку Закарпаття у ХХ – на початку ХХІ століття. У змісті теми, що позитивно була оцінена експертами, досліджувалися етнонаціональна структура Закарпатської області, суспільно-політичний розвиток національних меншин Закарпаття, еволюція громадських та політичних організацій національних меншин Закарпаття, русинство як етнополітична проблема України, освітньо-виховний розвиток національних меншин тощо.

У 2013 році НДІ політичної регіоналістики завершує роботу над спільним проектом із Науково-дослідним інститутом європейської інтеграції та регіональних досліджень (директор – професор Анатолій Круглашов), що діє при Чернівецькому національному університетові імені Юрія Федьковича. Результатом співпраці стане видання монографії про політичні процеси в регіональному вимірі на прикладі Буковини і Закарпаття (презентація в Ужгороді, Чернівцях, Києві).

У 2013 році НДІ політичної регіоналістики розпочав виконання фундаментального дослідження, об’єктом якого виступає регіональна політична еліта Закарпаття у XX – на початку XXI століть. Це тематична складова більш об’ємної проблеми, що охоплює країни Центрально-Східної Європи, й подана на державне фінансування спільно з Науково-дослідним інститутом Центральної Європи (директор – професор Мирослава Лендьел).

Предметом дослідження є тенденції та особливості регіонального елітотворення в Закарпатті, проблеми становлення й функціонування еліт, їх джерел, еволюції та сучасного стану, впливовості їх представників у громадських та партійних структурах, державних органах, специфіки їх відтворення тощо.

 Громадське визнання

Здійснена Інститутом науково-дослідницька работа за останні роки не залишилася не помітною як науковою, так і громадською аудиторією. В 2009 році монографія Михайла Басараба і Маріана Токаря «Громадські організації Закарпаття в боротьбі за держав

ність України (кінець 80-х – початок 90-х років ХХ століття)» із серії «Studia Regio-nalistica» була визнана кращим науковим виданням року в Закарпатті. 

А в 2011 році дипломом «Краща книга» була удостоєна колективна праця українських та угорських авторів «Закарпаття 1919 – 2009 років: історія, політика, культура». 

У 2014 році такої ж нагороди у номінації «Краще наукове видання» отримало видання Інституту «Електоральні процеси України в регіональному вимірі: Буковина і Закарпаття».

 

Відповідальний за інформацію: Токар Маріан Юрійович
Дата оновлення сторінки: 17.05.2021