Новини

29.07.2018
27226

Рейтингові списки, списки рекомендованих до зарахування, списки зарахованих на навчання до ДВНЗ "УжНУ" та ПГК ДВНЗ "УжНУ"

Рейтингові списки, списки рекомендованих до зарахування, списки зарахованих на навчання до ДВНЗ "УжНУ" та ПГК ДВНЗ "УжНУ"

ДВНЗ "УжНУ"

Бакалавр (магістр медичного та фармацевтичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти

Списки зарахованих на навчання за державним замовленням:

ОС бакалавр, за результатами співбесіди

ОС бакалавр, денна форма навчання

ОС бакалавр, заочна форма навчання

ОС магістр, денна форма навчання

Списки переведених на навчання за державним замовленням:

ОС бакалавр, вакантні місця, денна та заочна форма навчання

ОС бакалавр, додаткові (звільнені) місця, денна та заочна форма навчання

ОС бакалавр (магістр) на основі ПЗСО (здобутого ОС(ОКР))

Списки зарахованих на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб:

Бакалавр (магістр), денна та заочна форма навчання

Списки рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням:

ОС бакалавр, спеціальності 013 - 035

ОС бакалавр, спеціальності 051 - 292

ОС магістр, спеціальності 221, 222, 226

Рейтингові списки:

ОС бакалавр, спеціальності 013 - 017

ОС бакалавр, спеціальності 032 - 091

Бакалавр (магістр медичного та фармацевтичного спрямування) на основі здобутого ОКР "молодший спеціаліст"

Списки зарахованих на навчання за державним замовленням:

ОС бакалавр, денна форма навчання

Списки рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням:

ОС бакалавр, 1 курс, скорочений термін навчання

Рейтингові списки:

Рейтинговий список (ОС бакалавр, 1 курс)

Рейтинговий список (ОС бакалавр, 2, 3 курс), частина 1

Рейтинговий список (ОС бакалавр, 2, 3 курс), частина 2

Рейтинговий список (ОС бакалавр, 2, 3 курс), частина 3

Рейтинговий список (ОС магістр, 2 курс)

Списки рекомендованих до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб:

Список рекомендованих (ОС бакалавр, 2, 3 курс), частина 1

Список рекомендованих (ОС бакалавр, 2, 3 курс), частина 2

Список рекомендованих (ОС бакалавр, 2, 3 курс), частина 3

Список рекомендованих (ОС магістр, 2 курс)

Списки зарахованих на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб:

Бакалавр (магістр), денна та заочна форма навчання

Магістр на основі ОС бакалавр (ОКР спеціаліст)

Рейтингові списки

Списки рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням - відкриті конкурсні пропозиції

Списки рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням - закриті конкурсні пропозиції

Списки зарахованих на навчання

Доктор філософії

Список зарахованих за державним замовленням

Природничо-гуманітарний коледж ДВНЗ "УжНУ"

Вступ на основі базової загальної середньої освіти:

Рейтингові списки вступників

Списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням 

Список зарахованих за державним замовленням 

Список зарахованих на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб 

Список переведених на вакантні місця державного замовлення

Список переведених на додаткові місця державного замовлення

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Рейтинговий список вступників

Список вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 

Списки зарахованих

Вступ на основі ОКР кваліфікований робітник

Рейтинговий список вступників

Список вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

Списки зарахованих

Приймальна комісія

Категорії: